czwartek, 19 lipca 2007

Szwedzi dopuszczają "zbawienne rodzeństwo" do transplantacji tkanek

Urzędnicy szwedzcy na podstawie nowego prawa wydali pozwolenie dla trzech rodzin do stworzenia "zbawiennego rodzeństwa"-embrionów, które będą użyte w celu uzyskania komórek macierzystych jako lekarstwa dla poważnie chorych dzieci. Rodziny, embriony stworzone metodą in vitro,chcą przebadać pod kątem pożądanych genetycznie cech i zaimplantować.Jeśli dzieci przeżyją do dnia urodzin, będą użyte do produkcji transplantu ze zdrowych komórek macierzystych z pępowiny i łożyska. Nowe szwedzkie prawo dopuszcza szerokie wykorzystanie genetycznych badań embrionów, zwane Przedimplantacyjną Genetyczną Diagnozą(PGD). Lekarze, obecnie powszechnie oferują procedurę dla embrionów tworzonych in vitro, polegającą na selekcji określonych dysfunkcji genetycznych oraz zniszczeniu embrionów z potencjalnymi chorobami genetycznymi. Obecnie dodanie testów antygenów zgodności tkankowych (Human Leukocyte Antigen - HLA) dopuszcza selekcję embrionów według pożądanych cech genetycznych.

Goeran Wennergren, profesor pediatrii z Uniwersytetu Gothenburg i jeden z ekspertów, który oceniał ten wniosek, powiedział Agencji France-Presse:
"Przedimplantacyjna DIagnoza Genetyczna (PGD) była stosowana w Szwecji od lat, ale to jest drugim stopniem tego procesu, HLA jest tym co będzie teraz dopuszczalne".

Odkąd wykorzystano rozwój transplantacji tkankowej do leczenia chorób, problem mozliwości odrzucenia przez system immunologiczny doprowadził do żądania dopasowanego genetycznie rodzeństwa - stworzonego w laboratorium żywego dostawcy tkanek.

Wielka Brytania przewodziła na tej drodze z upoważnieniem wydanym przez agencję rządową w 2001 :"do zastosowania PGD...do selekcji embrionów, aby w rezultacie komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej mogły być użyte w leczeniu żyjącego chorego rodzeństwa".

Pozwolenie wydane przez Szwedzką Krajową Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej jest pierwszym od czasu gdu szwedzkie prawo zmieniło w zeszłym roku dopuszczalność powoływania "projektantów" dzieci dla potrzeb transplantacji tkankowej rodzeństwa.

Brytyjska etyk Josephine Quintavalle, która stała na czele procesu sądowego w celu usiłowania zablokowania takiego postępowania w Wielkiej Brytanii, nazwała powoływanie projektantów dzieci i tzw."zbawiennego" rodzeństwa jako kolejną fazę w odczłowieczaniu embrionalnego życia ludzkiego.

"Trzeba sobie odpowiedzieć czy to zawsze będzie dobre tworzyć dziecko,którego jedynym przeznaczeniem jest "ocalić" inne."- powiedziała Quintavalle, w imieniu obserwatorów bioetyków. "Trzeba się chwilę zastanowić aby rozważyć jak to nowe dziecko będzie się czuło za 10 lat, kiedy się dowie, że było chciane jedynie ze względu na swoje komórki. Trzeba rozważyć także precedens jaki może mieć miejsce w przyszłości. Co dalej? Tworzenie dzieci po prostu dla ich organów? Ostatecznie, dlaczego mamy zatrzymywać się przy komórkach macierzystych?"

więcej na stronie: http://www.lifesite.net/ldn/2007/may/07052906.html

(na podstawie LifeSiteNews.com)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life