poniedziałek, 8 października 2007

Protest wobec wyroku Trybunału ws. Alicji Tysiąc

KOMITET SPOŁECZNY
Promocji Małżeństwa, Rodziny i Życia
przy Radzie ds. Rodziny Episkopatu Polski


Warszawa, 29.09.2007

W związku z oburzającym wyrokiem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którym ukarano Rząd Polski za to, że córka pani Alicji Tysiąc mogła się urodzić, Komitet Społeczny Promocji Małżeństwa, Rodziny i Życia przy Radzie ds. Rodziny Episkopatu Polski zwraca się w do Czcigodnych Redakcji Mediów, którym leży na sercu obrona tych wartości, w tym życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o przekazanie Szanownym Czytelnikom i Odbiorcom prośby o wysyłanie protestu według załączonego wzoru na następujące adresy e-mailowe:


1. Europejski Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: webmaster@echr.coe.int

2. Pan Profesor Lech Kaczyński, Prezydent RP: listy@prezydent.pl

3. do wiadomości Komitetu /UDW/: rada07@wp.pl


Za Komitet
O. Andrzej Rębacz


/Tekst Protestu można także znaleźć na stronie internetowej: www.familiae.pl

****

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FranceP R O T E S T


Jako człowiek opowiadam się za obroną każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego wyrażam moje zdumienie, oburzenie i przerażenie wobec wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu karzącego Rząd Polski za to, że córeczka pani Alicji Tysiąc nie została zamordowana przed urodzeniem.
Ponadto, odmowa aborcji była zgodna z prawem obowiązującym w Polsce. Dlatego jako obywatel nie mogą się zgodzić z wyrokiem Trybunału, podjętym wbrew prawu obowiązującemu w mojej Ojczyźnie.


Data……………………………………
Nazwisko……………………………………
Imię……………………………………
PESEL……………………………………
adres……………………………………

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life