poniedziałek, 10 grudnia 2007

Gender

Gender to z angielskiego płeć kulturowa, która, w odróżnieniu od płci biologicznej (sex), wg najprostszej definicji, jest konstruowana społecznie. Gender zatem, to zespół cech, atrybutów, postaw, ról społecznych, przypisany mężczyźnie i kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę.

O tym, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą, nie decyduje sama budowa narządów płciowych, ale przede wszystkim kultura (we współczesnych teoriach dotyczących gender, także płeć biologiczna jest konstruktem społecznym), która wyznacza kobiecie i mężczyźnie odmienne role płciowe, a one stają się wzorcami zachowań wymaganymi przez społeczeństwo. Wyznaczanie ról płciowych opiera się na podkreślaniu różnicy płci, poprzez podział pracy, legitymizację pewnej pozycji społecznej, seksualizację, i bazuje na przekonaniu, że społeczne różnice ról płciowych są niezmienne (...)


Nauka o gender, wykazała, że jego definicja zmienia się w zależności od warunków społecznych, politycznych, kulturowych. Gender nie jest stały, więc i my możemy wpływać na jego kształt, choćby w celu zniesienia nierówności płci.

Gender w zasadzie nie ma polskiego odpowiednika, tłumaczy się go czasem jako rodzaj, ale to słowo ma konotacje biologiczne i ogólnie nie przyjęło się w języku badawczym, podobnie jak tłumaczenie: tożsamość płciowa, dlatego, badacze posługują się terminem angielskim.
Badania nad gender wynikają m.in. z ogromnego zainteresowania płciowością w ogóle, zarówno przez wszelkie dziedziny nauki, od biologii zaczynając, poprzez socjologię, psychologię, filozofię, na literaturze kończąc, jak i przeciętnego obywatela. Rozmiary tego zainteresowania widać chociażby na przykładzie ogromnej popularności książki „Płeć mózgu” A. Moir i D. Jessela.

Tożsamości płciowe wg teorii gender:
-androgynia
-andromimeza
-gynemimeza
-transgenderyzm
-transseksualizm

oraz 3 orientacje seksualne:
- biseksualizm
- heteroseksualizm
- homoseksualizm


(Źródło:Feminoteka)

Zobacz też: Rewolucja genderowa - wykład Gabriele Kuby

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life