wtorek, 30 grudnia 2008

Organizacja "Studenci za Życiem" w Polsce

W dzisiejszym numerze "Naszego Dziennika" zamieszczono wywiad z Piotrem Budrewiczem- twórcą warszawskiego oddziału amerykańskiej organizacji "Students for Life" - Studenci za Życiem.

Pomysł zaszczepienia organizacji na gruncie Polski powstał w roku 2007, wraz z uruchomieniem przez Marcina - jednego ze studentów poznańskich - forum internetowego, mającego na celu zrzeszenie młodych ludzi, chcących aktywnie działać na rzecz ochrony życia przed i po narodzeniu.

TREŚĆ WYWIADU

STUDENCI ZA ŻYCIEM

List Biskupów Polskich z okazji Niedzieli Świętej Rodziny

Biskupi polscy zgromadzeni na 346. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wystosowali do wiernych Kościoła Katolickiego list na niedzielę Świętej Rodziny. Podkreślając wagę macierzyństwa i ojcostwa, przypomnieli w nim o tym, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego metoda sztucznego zapłodnienia "in vitro" nie jest moralnie dozwolona. Dużą uwagę poświęcono problemowi niepłodności i braku zrozumienia dla małżeństw dotkniętych tragedią utraty dziecka.
Wyrażono także ubolewanie z powodu "plagi rozwodów". Zaniepokojenie Episkopatu budzą także próby przedefiniowania podstawowych pojęć związanych z płcią, małżeństwem i życiem, tendencje do zrównania związku osób tej samej płci z małżeństwem, nagłaśnianie i idealizowanie mniejszości seksualnych oraz nadawanie im "prawa do adopcji dzieci".

TREŚĆ LISTU

poniedziałek, 22 grudnia 2008


Życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym ciepłem

Zespól Puls pro-life

piątek, 19 grudnia 2008

Postęp wychowawczy po polsku

Przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie ma wprowadzić rewolucyjne zmiany do polskiego prawa.
Powszechne dawanie klapsów dzieciom przestanie być dozwoloną formą wychowywania dzieci, a stanie się przestępstwem ściganym przez prawo, za które grozi do 12 lat więzienia.

Sprawca przemocy domowej będzie ścigany z urzędu nawet wtedy, gdy jego ofiara nie złoży doniesienia na policję. Państwo będzie szybciej i sprawniej pomagać pokrzywdzonym. Obdukcja osoby pobitej przez bliskiego stanie się bezpłatna, zaś domowych awanturników będzie obowiązywał bezwzględny nakaz wyprowadzenia się z mieszkania. Rodziny zmagające się z domową przemocą trafią pod kuratelę specjalnych opiekunów społecznych, dla których etaty będzie musiała mieć każda gmina.

W dniu wczorajszym Ustawa została przedstawiona na Komitecie Rady Ministrów. Prawdopodobnie po Nowym Roku trafi pod głosowanie w Sejmie. Nowe prawo ma służyć przede wszystkim ofiarom. - Pomoże też nam w końcu uświadomić sobie, że bicie jest złe - tłumaczy Monika Werwica, dyrektor przychodni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Zwraca uwagę na fakt, że bicie powoduje w psychice dzieci nieodwracalne zmiany. - Uczą się, że przemoc jest formą miłości, dlatego potem stosują ją wobec swoich dzieci. Tworzy się zaklęty krąg przemocy, który bardzo ciężko przerwać - dodaje Werwica.

Za formę przemocy projektodawcy ustawy uznali również działania, pozbawiające bliskich środków do godnego życia. To przemoc ekonomiczna. Jeżeli rodzic będzie zaniedbywał podstawowe potrzeby materialne swojego dziecka, zostanie ukarany. Rodzinom, które nie będą radziły sobie z przemocą w domu, opiekunowie społeczni założą tzw. Niebieską kartę - rodzaj kartoteki, spisu problemów i działań podejmowanych przez opiekę społeczną, policję i sądy.

Źródło: Dziennik POLSKA 18.12.2008

Od Red.:
Jeśli powyższa ustawa zostanie przegłosowana, w proponowanej formie, dojdzie do swoistych absurdów. Będziemy skazani na widzimisię jakiegoś tam człowieka, który wg własnego uznania będzie oceniał co przemocą jest a co nie. Jak znam życie, to pracownicy socjalni zaczną inwigilować normalne rodziny, bo do patologicznych i tak boją się iść. Pan Władek za słusznie danego dziecku klapsa pójdzie siedzieć na 12 lat a jego synowi wmówi się, że ma ojca kata. Matka będzie kontrolowana na każdym kroku i będzie drżała aby nie daj Boże nie wykonać fałszywego kroku, żeby jej dzieci nie zadzwoniły na policję. Nie, proszę Państwa, nie bronię przemocy, wręcz się nią brzydzę i uważam, że trzeba szanować każdego człowieka . Jednak kiedy wiem jak podobne prawo działa w Szwecji naprawdę się obawiam co się będzie działo z normalnymi rodzinami po wejściu w życie wspomnianej ustawy. Nie wierzę w dobre intencje pracowników socjalnych, gdy dźwięczy mi w uszach opowieść o rodzinach, których ani MOPS nie wsparł ani Akcja Katolicka nie otoczyła pomocą. Wielodzietne rodziny zostawione na pastwę losu, głodujące i śpiące na gołej podłodze na terenie całkiem sporej gminy w roku 2008.

Polecamy Państwu uważne obejrzenie filmu "POSTĘP PO SZWEDZKU"
środa, 17 grudnia 2008

Manipulacja kłamstwem o masowych aborcjach

Aż 10 tysięcy Polek rocznie poddaje się aborcji w Wielkiej Brytanii - alarmuje brytyjska prasa. Tym samym oskarża, że Polki emigrują na Wyspy wyłącznie w tym celu. Dziennikarze powołują się na dane polskiej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, której przedstawiciele stanowczo zaprzeczają, by prowadzili takie badania. Nie rozmawiali też z żadnym z brytyjskich dziennikarzy - informuje "DZIENNIK".

W Polsce aborcja - z wyłączeniem niektórych przypadków - jest nielegalna. Inaczej jest na Wyspach. "Tak długo, jak kobiety mają numer ubezpieczenia społecznego, nie mają problemu z przeprowadzeniem aborcji. Tłumaczą się zazwyczaj w podobny sposób: przyjechałam, nie wiedząc, że jestem w ciąży, teraz już wiem i nie mogę sobie poradzić z utrzymaniem dziecka" - mówi anonimowo gazecie "The Sun" jeden z brytyjskich lekarzy.

"The Sun" przytoczył anonimową wypowiedź jednego z brytyjskich lekarzy: "Tak długo, jak kobiety mają numer ubezpieczenia społecznego, nie mają problemu z przeprowadzeniem aborcji. Tłumaczą się zazwyczaj w podobny sposób: przyjechałam, nie wiedząc, że jestem w ciąży, teraz już wiem i nie mogę sobie poradzić z utrzymaniem dziecka".

Dziennikarze posuwają się wręcz do oskarżeń pod adresem Polek. Twierdzą, że wiele z nich przyjeżdża na Wyspy wyłącznie po to, by dokonać aborcji. Budżet Wielkiej Brytanii płaci za to ok. 10 mln funtów rocznie.

Gazeta opiera się w artykule na danych opublikowanych rzekomo przez polską Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. "The Sun" twierdzi, że rozmawiał z Aleksandrą Józefowską z Federacji. Miała ona stwierdzić, że polskie fora internetowe dostarczają kobietom wiedzy, jak przeprowadzić całą procedurę wyjazdu aborcyjnego.

Sama Aleksandra Józefowska w rozmowie z DZIENNIKIEM zapewniła jednak, że nie tylko nigdy nie rozmawiała z brytyjskim tabloidem "The Sun", ale też że Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny nigdy nie wyliczała liczby polskich aborcji na Wyspach.

"To sprawa ciągnąca się przez blisko rok, odkąd udzieliłam wypowiedzi polskiej dziennikarce. Gazeta zmanipulowała informacje i podała, że Federacja prowadzi statystykę aborcji w Wielkiej Brytanii. To jednak nie jest prawda" - mówi DZIENNIKOWI Józefowska. "Nie mamy takich danych i w żadnym razie nie możemy potwierdzić, że tych aborcji było aż tyle" - dodaje.

Źródło: DZIENNIK 15.12.2008

Artykuł w The Sun: "10 000 Poles in UK for free abortion"

Od Red.: Manipulacja kłamstwem to podstawowe narzędzie ludzi, których celem jest legalizacja zabijania dzieci w okresie prenatalnym. Najgorsze jest to, że wiadomość została puszczona w eter i opublikowano ją na portalach internetowych. Przyjdzie czas, gdy ktoś będzie przytaczał te dane i manipulował ludzkimi umysłami, przekonując, że legalizacja aborcji jest konieczna i nieunikniona. Tymczasem dane oficjalne brytyjskiego ministerstwa zdrowia podają, że w roku 2007 tylko 8 Polek dokonało aborcji na terenie Anglii i Walii.

poniedziałek, 15 grudnia 2008

Co nowego w Kodeksie Cywilnym?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zakończyła prace nad projektem pierwszej księgi nowego kodeksu cywilnego. O wprowadzonych regulacjach dotyczących oznaczenia osób fizycznych, w wywiadzie dla Gazety Prawnej wypowiedział się prof.Radwański :

- W części ogólnej przyjęliśmy zasadę dotyczącą nasciturusa (dziecka poczętego): tam, gdzie chodzi o jego korzyść, uznaje się go za urodzonego. Szczególne przepisy (dziedziczenie, uznanie) już teraz dają tę warunkową zdolność nienarodzonemu dziecku, ale dotąd nie było przepisu ogólnego. Taki przepis pozwoli wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu jeszcze przed urodzeniem, np. w wyniku błędnego leczenia czy prześwietlenia.

Źródło: Gazeta Prawna, 11.12.2008

Zobacz: Zmiany w Kodeksie Cywilnym

piątek, 12 grudnia 2008

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych


Jak poinformował Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin Kościoła Katolickiego, w dniu dzisiejszym, 12.12.2008, ogłoszony został nowy dokument Kongregacji Nauki Wiary: „Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych".
Nowa Instrukcja (po Donum vitae i po Evangelium vitae) odpowiada na nowe pytania dotyczące zagadnień bioetycznych. Nauka Kościoła w tej dziedzinie, ukazana w sposób precyzyjny i nie pozostawiający wątpliwości, w bardzo zdecydowany sposób broni człowieka i jego godności.

Wypada zatem podjąć bardzo szerokie działania, by go upowszechnić – w diecezjach, w parafiach, w samorządach, w szkołach, w Stowarzyszeniach Rodzin Katolickich, wśród Akcji Katolickiej itp.
Należy go udostępnić każdemu, kto będzie nim zainteresowany.
Podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu zaprezentowana została także wersja polska dokumentu, wydana w formie książkowej przez Fundację Vita Familiae.

Dokument można nabyć :

Fundacja Vita Familiae
Skwer Ks. kard. S. Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa
tel/fax (022)838 92 59;

www.familiae.pl
e-mail: familiae(at)familiae.pl

Petycja w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

aZebrano już pół miliona podpisów pod petycją w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka!

10 grudnia br. minęła 60. rocznica uchwalenia niezwykle ważnego w skali międzynarodowej dokumentu, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Organizacje pozarządowe z całego świata wspierające rodzinę i ochronę życia przyłączyły się do poparcia petycji w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w sprawie ochrony życia dziecka poczętego oraz ochrony naturalnej rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Inicjatywa podjęcia tej petycji powstała w grupie europejskich organizacji prorodzinnych i pro-life o nazwie „Familiokratos” z inicjatywy Posłów Parlamentu Europejskiego Anny Zaborskiej (Słowacja) oraz Carlo Casini (Włochy). Akcja zbierania podpisów była prowadzona przez Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM), organizację pozarządową, która posiada akredytację przy ONZ i prowadzi lobbing w dziedzinie obrony życia i rodziny. Wspierały ją także inne organizacje prorodzinne z różnych krajów. W Polsce akcję tę podjęło Human Life International – Europa oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przez C-FAM wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, Instytutem Polityki Rodzinnej z Hiszpanii, United Families International z USA oraz Concerned Women for America, zaprezentowano prawie 500.000 imiennych podpisów z całego świata, w tym 44.311 w języku polskim, które zostały zebrane w przeciągu zaledwie sześciu miesięcy. Kolejne podpisy nadal napływają, co budzi nadzieję, że podczas kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ich liczba przekroczy 1 milion.

Human Life International – Europa zebrało 100.000 podpisów z krajów Europy zarówno Zachodniej, jak i Wchodniej, które zostały dołączone do ogólnej liczby. Do akcji przyłączyły się również osoby, które nie mają dostępu do Internetu, np. parafia z Kamieńca Podolskiego, która zebrała 325 podpisów i przekazała je za pośrednictwem HLI – Europa.

Zbieranie podpisów jest nadal aktualne, można to zrobić wchodząc na stronę http://www.worldcongress.pl/un/

Prosimy o przekazywanie tej prośby znajomym i przyjaciołom również w innych krajach, petycja jest udostępniona w 21 językach.


Prawdziwe oblicze Unii Europejskiej...

Podczas "dyplomatycznego" spotkania prezydenta Czech z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w zamku na Hradczanach stało się coś nieoczekiwanego. Jeden z europarlamentarzystów, przedstawiciel niemieckiej frakcji Zielonych Daniel Cohn-Bendit ostro zaatakował prezydenta Vaclava Klausa za niepodpisanie traktatu lizbońskiego. – "Pana pogląd na to mnie nie interesuje. Będzie pan musiał to podpisać" – mówił, pouczając i strofując zdumionego czeskiego przywódcę. Zdaniem duńskiej eurodeputowanej Hanne Dahl, która była członkiem wspomnianego spotkania szef Europarlamentu Hans Pottering zamiast przywołać Cohn-Bendita do porządku zachęcał eurodeputowanego do dalszych impertynencji. Doszło do złamania wszelkich zasad protokołu dyplomatycznego.

Dahl powiedziała też: " W Unii Europejskiej można krytykować wszystko – nawet globalne ocieplenie – oprócz jednej rzeczy: traktatu. To całkowite tabu. Każdy, kto skrytykuje projekt przyszłej Unii Europejskiej, jest od razu wdeptywany w ziemię. To już przybiera formy parareligijne. Ja nie reprezentuję ani skrajnej prawicy, ani skrajnej lewicy. Uważam się za liberalną socjalistkę z centrowymi poglądami. Jestem przekonana, że Unia Europejska idzie w złym kierunku. Ci ludzie chcą stworzyć niedemokratyczny twór znajdujący się całkowicie poza społeczną kontrolą."

Źródło: Burza wokół Vaclava Klausa, Rzeczpospolita 11.12.2008

Cohn-Bendit był bardzo arogancki i napastliwy, Rzeczpospolita 11.12.2008


Kim jest Cohn-Bendit?

ZAPIS SKANDALICZNEGO SPOTKANIAczwartek, 11 grudnia 2008

Apostolat Młodzi dla Życia


Jeśli jesteś młody duchem!

Jeśli uważasz, że człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci

i na dodatek nie boisz się do tego przyznać!

Jeśli wierzysz, że we wspólnocie siła

i że razem można więcej!

Jeśli chcesz modlić się razem z nami o to,

by ludzie szanowali dar życia!

dołącz do nas!

Apostolat „Młodzi dla życia”

www.youthfl.org

odważny głos młodych w sprawie obrony ludzkiego życia…

To NOWA wspólnota międzynarodowa…

To nowa szansa poznania młodych ludzi z różnych stron świata!

To JEDEN głos wielu w sprawie TAK ważnej!

To MODLITWA, która łączy serca!

Odwiedź naszą stronę i zobacz szczegóły

www.youthfl.org

Poparcie dla Księcia Luksemburga

Rząd Luksemburga chce ograniczyć władzę Wielkiego Księcia Henryka, który nie chce podpisać prawa zezwalającego na eutanazję.

Za legalizacją eutanazji są wchodzący w skład rządzącej koalicji socjaliści, których poparli liberałowie i zieloni. Po raz pierwszy w historii Luksemburga Wielki Książę zapowiedział, że nie złoży podpisu pod prawem przyjętym przez parlament tłumacząc, że nie pozwala mu na to sumienie.
Zachęcamy wszystkich do wsparcia walki z eutanazją! Wielki Książe Luksemburga odmawia podpisania ustawy legalizującej eutanazję, za co szantażowany jest zmianą konstytucji! O sprawie można przeczytać w Rzeczpospolitej:
http://www.rp.pl/artykul/9102,228870_Ksiaze_traci_wladze__bo_sprzeciwia_sie_eutanazji_.html
Wejdź na poniższą stronę internetową, wyraź swój sprzeciw i PRZEKAŻ DALEJ!!!
Kolejne pozycje do wpisania na stronie to:
imię
nazwisko
adres
kod pocztowy
miasto
kraj
e-mail
oraz miejsce na osobistą informację dla księcia
Na końcu należy kliknąć na napis: "Je soutiens Le Grand Duc" - popieram Wielkiego Księcia
Następnie otrzymacie państwo e-mail proszący o potwierdzenie poparcia: by je potwierdzić należy kliknąć na napis "Valider".

Źródło: Rzeczpospolita, o4.12.2008

środa, 10 grudnia 2008

Hiszpania - ponad 1,2 mln aborcji od 1985 roku


Hiszpania obchodzi aktualnie 30. rocznicę uchwalenia konstytucji, którą przyjęto w roku 1978, jako pierwszą demokratyczną ustawę zasadniczą po śmierci gen. Franco. W wyrazie protestu przeciw liberalizacji ustawy o aborcji przed Pomnikiem Konstytucji ustawiono setki białych krzyży upamiętniających ponad milion dzieci zabitych w Hiszpanii od chwili wejścia w życie w roku 1985, ustawy dopuszczającej aborcję. Obok ustawiono duży transparent z napisem: „Wszyscy mają prawo do życia. Nie aborcji”. Pierwszy człon hasła to cytat z art. 15 hiszpańskiej konstytucji.
Działający w tym kraju Instytut Polityki Rodzinnej podkreśla, że „jest nie do przyjęcia, aby w XXI w. kobiety w Hiszpanii były zmuszane do dokonywania aborcji, która przybiera rozmiary wręcz dramatyczne”. Przez 23 lata od wejścia w życie ustawy o aborcji dokonano ponad 1,2 mln tzw.„zabiegów”.

„Ryzyko psychologiczne matki” jest argumentem, którego używa się w klinikach w celu dokonania przerwania ciąży w każdym czasie jej trwania. Liczba aborcji w Hiszpanii wzrosła o 126% w ciągu ostatnich 10 lat i przekracza 112 tys. rocznie, codziennie zabijanych jest średnio 307 dzieci.

Źródło: KAI

Zobacz też: Aborcyjny skandal w Hiszpanii

Wzrasta liczba aborcji w Hiszpanii


Ważne - Pomoc dla rodziny !

Fundacja Nasz Dom organizuję zbiórkę pieniędzy dla rodziny Przemysława Gąsiorka - pracownika naukowego Uniwersytetu Poznańskiego, współpracownika Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa i Fundacji Nasz Dom.
Dnia 4 grudnia br., podczas porodu, zmarła jego żona Magdalena osierocając pięcioro dzieci:

Weronikę- 8 lat,

Piotrusia - 7 lat,
Marysię - 5 lat,
Tereskę- 2 lata,
Bogusię - 4 dni.

Przemysław jest jedynym żywicielem i opiekunem rodziny. Pieniądze wpłacać można na konto Fundacji Nasz Dom z dopiskiem "dla Przemka"

Fundacja "Nasz Dom"
Lutol Mokry 48
66-320 Trzciel

Nr konta: 30 1020 4144 0000 6702 0063 8676

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć tą rodzinę!

piątek, 5 grudnia 2008

Znana badaczka przestrzega przed szczepionką przeciw HPV

Niezależna badaczka w zakresie zdrowia Grace Filby, która dostała nagrodę Churchill Fellowship za badania nad terapią bakteriofagową, wezwała rząd brytyjski do zwiększenia ilości badań nad możliwymi efektami ubocznymi szczepionki przeciw HPV, która jest obecnie stosowana u nastolatek.

Filby jest przekonana, że jeszcze wielu rzeczy nie wiemy jeśli chodzi o konsekwencje zastosowania szczepionki u dzieci z wcześniejszymi schorzeniami i osłabionym układem immunologicznym. Mówi, że "po prostu nie znamy interakcji z innymi medykamentami czy chorobami i producenci tego jeszcze nie studiowali. To mogło być bardzo uzasadnionym powodem dlaczego niektóre rodziny i szkoły mogą wahać się albo wycofywać się z masowych szczepień. "

Filby wystosowała list do ministerstwa edukacji i ministerstwa zdrowia Wielkiej Brytanii wzywający do pilnego podjęcia niezależnych badań o małej skali, które uwydatniłyby jakiekolwiek problemy zdrowotne powiązane z już zrealizowanymi szczepieniami.

Źródło: MedicalNewsToday, 1.10.2008

Artykuły Grace Filby na temat szczepionki HPV (jęz.ang)

Zobacz też:
Gardasil - 18 przypadków śmiertelnych, tysiące komplikacji poszczepiennychTablice pro-life na amerykańskich samochodach

Organizacja pro-life z Arizony wygrała proces w sądzie o pozwolenie na umieszczanie hasła „Wybierz życie” na samochodowych tablicach rejestracyjnych. Sędzia nakazał komisji stanowej zatwierdzić i przygotować proces produkcji specjalnych tablic. Stanowe władze mają na to czas do 23 stycznia 2009 r. Napis będzie mógł znaleźć się na tablicy każdego samochodu zarejestrowanego w stanie Arizona, jeżeli właściciel pojazdu sobie tego zażyczy.

Wyrok sądu federalnego w Phoenix poprzedziło orzeczenie Sądu Najwyższego USA z października br., które uwzględniło wcześniejszy, przychylny Koalicji na rzecz Życia, wyrok sądu apelacyjnego. Sędzia Rosenblatt w uzasadnieniu podkreślił, że komisja stanowa zabraniając wydania zgody na tablice, naruszyła konstytucyjne prawo do wolności słowa.
Na tablicy oprócz napisu „Wybierz życie” znajdować się będzie rysunek uśmiechniętych twarzy dwojga dzieci. Przedstawiciele Koalicji podkreślają, że chcą zaakcentować także problem adopcji.

Tablice podkreślające sprzeciw wobec aborcji są dozwolone również w stanach Południowa Karolina, Północna Karolina i Tennessee.

Źródło: KAI


środa, 3 grudnia 2008

Dzieci nosicielek HIV mogą być zdrowe !

W Polsce jest około pół tysiąca dzieci z wirusem HIV. Mogłyby być zdrowe, gdyby ich matki w czasie ciąży zrobiły badania na obecność wirusa, a następnie przyjmowały specjalne leki. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne apeluje, aby każdy ginekolog miał obowiązek zaproponować ciężarnej takie testy już w czasie pierwszej wizyty. Jeśli tego nie zrobi, popełni błąd w sztuce lekarskiej - czytamy w artykule DZIENNIKA : "HIV - cichy zabójca dzieci "

W Niemczech natomiast pojawiła się dość odważna kampania reklamowa zrealizowana przez fundację Michaela Sticha promującą zapobieganie zarażeniom wirusem HIV. "Perwersją jest tylko nieużywanie prezerwatywy" - to przykładowy podpis umieszczony na jednej z reklam.
Zdjęcia są wstrząsające. Ludzie, którzy już je widzieli, komentują - taka sama kampania przydałaby się w Polsce, 500 dzieci w naszym kraju żyje z HIV tylko dlatego, że ich matka nie przebadała się w ciąży. Gdyby zakażone ciężarne kobiety brały leki, ich dzieci byłyby zdrowe.

Jak komentuje sam autor : "Kampania zmusza do myślenia, na pewno zwróci uwagę na problem HIV i AIDS".

Źródło: DZIENNIK, 27.11.2008

TU MOŻESZ WYKONAĆ TEST NA HIV, BEZPŁATNIE I ANONIMOWOZDJĘCIA Z KAMPANII

Poniżej jeden ze spotów reklamowych autorstwa fundacji Michaela StichaTU MOŻESZ WYKONAĆ TEST NA HIV, BEZPŁATNIE I ANONIMOWOwtorek, 2 grudnia 2008

Raport Europarlamentu o przestrzeganiu praw podstawowych

Parlament Europejski przyjął raport o przestrzeganiu praw podstawowych w Unii Europejskiej. Wspomniany raport zaleca między innymi uznanie związków homoseksualnych, propagowanie edukacji seksualnej, swobodny dostęp do antykoncepcji i walkę z dyskryminacją mniejszości. Zalecenia te są skierowane do państw unijnych, w tym także Polski.
Dokument krytykuje przejawy dyskryminacji pod adresem par homoseksualnych w wypowiedziach rządzących polityków i władz kościelnych krajów UE. Przypomina o prawie homoseksualistów do organizowania demonstracji.

Jak ustalił serwis tvp.info - szereg poprawek do tej części raportu zgłosił eurodeputowany PiS Konrad Szymański. Jego zdaniem, wspomniane punkty nie mają nic wspólnego z prawami człowieka, a jedynie są "efektem przewrażliwienia lewicy na punkcie praw homoseksualistów".
W raporcie pojawia się apel do państw wspólnoty o uznanie prawnych skutków związków homoseksualnych.
Przeciwko tej poprawce głosowała również przedstawicielka PO w Komisji Europejskiej Urszula Gacek. Jak wyjaśniła jest to kwestia, którą każdy kraj reguluje samodzielnie i Unia Europejska nie ma tu nic do powiedzenia.

Źródło: TVP.info

Leczenie zespołu Downa w łonie matki - realna szansa ?

Jak informuje pismo "Obstetrics and Gynecology" w badaniu na myszach udało się uniknąć niektórych następstw zespołu Downa, stosując odpowiednie leczenie już w czasie ciąży.

Zespół Downa jest zespołem wad wrodzonych, spowodowanym obecnością dodatkowego chromosomu 21. Występuje raz na 800 do 1000 żywych urodzeń. Dzieci z zespołem Downa wolniej rozwijają się umysłowo, często współistnieją u nich wady serca i choroby tarczycy a twarz ma charakterystyczny wygląd.

Do problemów z rozwojem umysłowym prowadzi brak dwóch ważnych białek (NAP i SAL) w rozwijających się komórkach nerwowych.
Amerykańscy naukowcy z National Institute of Health w Bethesda wstrzyknęli brakujące białka ciężarnej samicy myszy, której potomstwo było genetycznie obciążone mysim odpowiednikiem zespołu Downa (tzw.trisomia chromosomu 16).

Po urodzeniu zwierząt ich rozwój wydawał się prawidłowy - tak samo jak osobniki zdrowe mogły chwytać patyki, orientować się w przestrzeni i reagować na dotyk, a w ich mózgach był prawidłowy poziom innego białka, którego brak w zespole Downa.

Jak zastrzegają badacze, powodzenie testów na myszach nie oznacza, że na pewno uda się osiągnąć sukces także w przypadku ludzi. Minie wiele lat zanim podobne próby zostaną przeprowadzone na ludziach.

Źródło: PAP

Zobacz też: Piękno dzieci z zespołem Downa

czwartek, 27 listopada 2008

"Okno życia" w Warszawie

Jak poinformowała Kuria Archidiecezji Warszawskiej z inicjatywy metropolity warszawskiego arcybiskupa Nycza rozpoczęło funkcjonowanie "Okno życia" w Domu Prowincjalnym Sióstr Rodziny Maryi (Franciszkanek) przy ul. Hożej 53.
"Okno życia jest ofertą kierowaną przez Kościół do matek, które z różnych powodów ukrywają fakt ciąży i tych samych powodów nie mają możliwości przyjęcia dziecka oraz zaopiekowania się nim. Zamiast uśmiercić swoje dziecko albo porzucić je na śmietniku, matka znajdująca się w trudnej sytuacji może swoje dziecko przekazać pod opiekę Okna życia" - oświadczono w komunikacie warszawskiej kurii metropolitalnej.
Przy "Oknie życia" nieustanny dyżur pełnią siostry ze zgromadzenia Rodziny Maryi i one uruchamiają procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd. Natomiast dziecko bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.
"Okno" pełni również funkcję edukacyjną i uświadamiającą. Każdej ciężarnej uświadamia, że nie pozostanie nigdy osamotniona w sytuacji braku możliwości zapewnienia dziecku należnej opieki. Jest symbolem gotowości społeczeństwa do przyjęcia każdego dziecka i znakiem szacunku dla wielkiego daru życia. Według kurii, jest też "wyrzutem sumienia" dla tych, którzy w sposób nieodpowiedzialny wzbudzają życie, a później je niszczą.

"Okno życia" działa pod opieką Caritas Archidiecezji Warszawskiej, a w jego funkcjonowanie zaangażowane są nie tylko Siostry Rodziny Maryi, ale także Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej, Pogotowie Ratunkowe, Szpital im. Św. Rodziny oraz ośrodki adopcyjne.

Od roku 2006 funkcjonuje krakowskie "okno życia", w którym znaleziono do tej pory 9 noworodków.

Źródło: Onet.pl, 24.11.2008

Sympozjum o planowaniu rodziny

Instytut Nauk o Rodzinie
zaprasza na sympozjum zatytułowane:
"Naturalne planowanie rodziny szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?"
KUL - 9 grudnia 2008 r., Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - wstęp wolny

Zapisy na warsztaty pod adresem: sympozjum-inor@kul.pl
Lekarzy zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia z punktami edukacyjnymi
i nauczycieli chcących uzyskać zaświadczenie do awansu zawodowego organizatorzy proszą o zgłoszenie imiennego udziału pod adresem: sympozjum-inor@kul.pl

Rada Programowa Sympozjum
Ks. bp. dr Stanisław Stefanek, prof. dr hab. Jan Oleszczuk,
dr Wanda Półtawska, dr Dorota Kornas - Biela

TUTAJ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


środa, 26 listopada 2008

Niemcy chcą zmian w ustawie o dopuszczalności późnej aborcji

Jak donosi serwis PAP grupa niemieckich posłów CDU/CSU złoży w środę w Bundestagu projekt zmian prawnych,które mają na celu zaostrzenie przepisów dotyczących późnej aborcji - zapowiedział to przedstawiciel frakcji Johannes Singhammer

Według niego wniosek, poparty przez 184 posłów, ma na celu ograniczenie liczby późnych aborcji, wykonywanych po 22. tygodniu ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia fizycznego bądź psychicznego kobiety, oraz gdy zachodzi podejrzenie poważnego upośledzenia płodu.

Projekt wspomnianej nowelizacji zakłada, że lekarz, który zdiagnozuje np. upośledzenie płodu, byłby zobowiązany do udzielenia ciężarnej kobiecie kompleksowej porady, co musi zostać udokumentowane.

Od czasu porady a ewentualnego zabiegu przerwania ciąży musiałyby upłynąć co najmniej trzy dni, aby dać rodzicom czas na przemyślenie decyzji. W przypadku jeśli lekarz nie zastosowałby się do przepisów, groziłaby mu grzywna w wysokości 10 tysięcy euro.

Własne projekty zmian w przepisach dotyczących późnej aborcji zapowiedziały socjaldemokratyczna SPD i liberalna FDP.

Według agencji dpa, z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku przeprowadzono w Niemczech 229 zabiegów późnej aborcji.

Źródło: PAP, 24.11.2008

piątek, 14 listopada 2008

Pierwsze posunięcia nowego prezydenta USA

Jak donosi CNN amerykański prezydent - elekt zamierza rozpocząć swoją karierę od zniesienia wprowadzonych przez administrację prezydenta George'a W. Busha ograniczeń na finansowanie z federalnego budżetu badań medycznych z zastosowaniem komórek macierzystych pochodzących z ludzkich embrionów.
Barack Obama chce również uchylić przepis zakazujący międzynarodowym organizacjom proaborcyjnym, otrzymującym pomoc finansową z USA, udzielania kobietom informacji o możliwościach przerywania ciąży.

Ten zakaz - dotyczący nawet udzielania informacji na temat aborcji w krajach, gdzie jest ona legalna - został po raz pierwszy wprowadzony przez prezydenta Ronalda Reagana. Utrzymał go prezydent George H.W.Bush senior, natomiast został uchylony przez prezydenta Billa Clintona. Następnie został ponownie wprowadzony przez prezydenta George'a W. Busha.

Źródło: GW,10.11.2008

Zobacz też: USA - Aborcja na żądanie, to priorytet Obamy

Obama zaatakowany za aborcję


UWAGA DRASTYCZNE ZDJĘCIA !!!środa, 12 listopada 2008

Zmiany w Kodeksie Cywilnym


Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji pierwszej części Kodeksu Cywilnego. Całość ma być gotowa za dwa lata. Najważniejszą zmianą proponowaną przez rząd jest uznanie płodu ludzkiego za dziecko. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

Więcej : Płód zostanie uznany za dziecko

Usunięcie problemów technicznych

Od początku października mieliśmy przejściowe problemy z formularzem korespondencyjnym znajdującym się na naszej stronie. Informuję, że usterka została usunięta i skrypt został poprawiony. Osoby, które usiłowały się z nami skontaktować w ciągu zeszłego miesiąca zachęcam do ponownego przesłania korespondencji poprzez formularz, lub bezpośrednio na maila pulsprolife(małpa) o2.pl

środa, 5 listopada 2008

Łagiewniki - Modlitwa - Życie

Z inicjatywy katolików świeckich – współzałożycieli World Prayer for Life (Światowej Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia) rozpoczęto 12 października 2008 codzienną modlitwę w Godzinie Miłosierdzia Bożego 15.00 - 16.00 w intencjach tej Krucjaty.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

czwartek, 30 października 2008

Nastolatkowie porzucani w USA

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" , w stanie Nebraska (USA) rodzice porzucili zgodnie z prawem już 22 nieletnie osoby. Najmłodsze dziecko miało zaledwie rok a 12 to kilkunastolatkowie. Stan Nebraska jest jedynym miejscem w USA, w którym opiekunowie mogą bez żadnych konsekwencji pozostawić swoje niepełnoletnie dzieci w szpitalach.

Kontrowersyjne prawo weszło w życie w styczniu bieżącego roku. Zgodnie z nim, każdy opiekun może zostawić swoje dziecko, w szpitalu posiadającym licencję państwa. Rodzic nie poniesie za to żadnych konsekwencji.
Pierwotnie prawo miało na celu ochronę życia niemowląt. Rodzice, nie będący w stanie opiekować się swoimi dziećmi, mogliby zostawić je w szpitalu bez obaw o karę więzienia. Ustawodawcy zapomnieli jednak sprecyzować słowo "dziecko". W planach jest doprecyzowanie zapisu - by dotyczył on jedynie dzieci do trzeciego dnia życia.

Źródło: Gazeta Wyborcza,AP

wtorek, 28 października 2008

Podpisz petycję do ONZ !


Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz amerykańska organizacja Catholic Family & Human Rights Institute wzywa wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie petycji skierowanej do ONZ z okazji 60-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPC). W petycji tej wzywamy rządy wszystkich państw o właściwą interpretację PDPC, aby każdy człowiek miał prawo do życia, a rodzina była szanowana jako podstawowa i naturalna komórka społeczeństwa.

Podpisanie petycji jest ważnym wkładem w budowę cywilizacji życia na forum całego świata. Akcja jest o tyle potrzebna, że to właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych jest współcześnie jednym z największych i wpływowych ośrodków światowych, które na wielką skalę promują antykoncepcję i aborcję. ONZ sprzeniewierzyła się przez to swojemu powołaniu, aby chronić każdego człowieka, gwarantować mu prawo do życia czy doceniać wartość jego rodziny.

Przypomnijmy wspólnie Organizacji Narodów Zjednoczonych, czemu służyło jej powstanie i czemu służą takie dokumenty jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta 10 grudnia 1948 r.

PODPISZ PETYCJĘ

Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W dniach 11-12 października 2008 r. w Krakowie-Łagiewnikach odbył się Zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Tematem zjazdu była „Obrona życia we współczesnej Polsce, Europie i świecie”. W zjeździe uczestniczyło 260 delegatów ruchów i organizacji działających na rzecz życia i rodziny.

Więcej informacji

Wystawa "Wybierz życie" we Wrocławiu

Wywołująca wiele emocji wystawa "Wybierz życie" prezentowana jest aktualnie we Wrocławiu przy bazylice św.Elżbiety. Wystawa, której organizatorem jest Fundacja Pro wędruje po całej Polsce i można było ją już obejrzeć m.in. w Łodzi, Białymstoku, Lublinie i Opolu. Spotyka się ze zrozumieniem wielu ludzi ale też wywołuje kontrowersje, co oznacza, że porusza do głębi.

Łukasz Wróbel - prezes "Fundacji Pro" cztery razy stawał przed sądem pod zarzutem wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym. Wyroki skazujące uznawał za przejaw represji i cenzury światopoglądowej. Ostatecznie został uniewinniony.

Co roku w wyniku tzw.aborcji na całym świecie zabijanych jest około 53 milionów dzieci. Zbrodnia ta dokonywana jest legalnie, nielegalnie, z woli rodziców lub pod przymusem państwa, na dziesiątki sposobów i z różnych przyczyn. Za każdym razem kończy się to tym samym - śmiercią dziecka.
To czy tak będzie działo się nadal i w takim wymiarze zależy od nas. Ode mnie i od Ciebie.

Zobacz jak możesz pomócniedziela, 26 października 2008

Lekcja angielskiego z Obamą - część 2

Organy pobierane są często od żyjących dawców.

Znany w Australii lekarz z Melbourne oświadczył ostatnio, że wbrew panującemu przekonaniu, większość operacji pobrania organów dokonuje się jeszcze przed śmiercią dawcy. Argumentuje on, iż niejasne kryterium „śmierci mózgowej” wprowadza w błąd potencjalnych dawców, nie zdających sobie sprawy, że ich organy zostaną pobrane, gdy jeszcze będą żyli.

Dr James Tibballs, specjalista w zakresie intensywnej opieki pediatrycznej opublikował w bieżącym miesiącu artykuł w piśmie „The Journal of Law and Medicine”, wzywając w nim instytucje medyczne do rewizji wytycznych dotyczących pobierania organów, w taki sposób, aby zapewnić potencjalnych dawców, że będzie się walczyć w pierwszej kolejności o ich życie.
Tibballs zauważa, że aktualnie stosuje się praktyki, które są niezgodne z prawem. Prawo stanowi, że zanim dojdzie do pobrania organów, u dawcy musi nastąpić nieodwracalne ustanie funkcji życiowych mózgu lub ustanie krążenia krwi. Tymczasem - jego zdaniem - lekarze australijscy czekają przed pobraniem organów zwykle tylko dwie minuty od chwili zatrzymania akcji serca.

Zaznacza, że dwie minuty to zbyt mało, by ustalić, czy ustanie krążenia jest nieodwracalne. Te dwie minuty były określone ze względów praktycznych, gdyż dłuższe czekanie może doprowadzić do uszkodzenia tkanek – twierdzi lekarz.

„Społeczeństwo może być zaniepokojone, gdy zda sobie sprawę z faktu, że lekarze poszukując dawców są często tymi, którzy jednocześnie określają wytyczne na podstawie których orzeka się o śmierci w celu transplantacji organów” – zauważa Tibballs. „Z tego też powodu – pisze dalej – w komisjach powinni zasiadać prawnicy, by tworzyć wytyczne kliniczne wykorzystywane do orzekania, że ktoś jest martwy”.

Grupa lekarzy zajmujących się transplantologią skrytykowała artykuł Tibballsa, obawiając się, że potencjalni dawcy organów nie będą godzić się na ich ewentualne pobranie. Dr Bill Silvester uważa, że z powodu zamieszania wokół definicji śmierci mózgowej potencjalni dawcy mogą odmówić zgody na pobranie organów po ich śmierci.

Natomiast dr Gerry O’Callaghan zapewnia, że potencjalni dawcy powinni zdać sobie sprawę, że śmierć pnia mózgu, to jest prawdziwa śmierć. – Nie ma takiej możliwości, aby byli oni świadomi, aby mieli zdolność do odczuwania bólu, czy byli zdolni do samodzielnego życia – twierdzi lekarz.

Dr Tibballs zdaje sobie sprawę, że należy do mniejszości, jednak nic nie zmieni faktu, że stale rośnie grupa medyków, którzy wyrażają swoje zaniepokojenie z powodu agresywnej polityki pobierania organów na podstawie wytycznych, które nie dają pewności, iż pacjent jest martwy.

Kryterium tzw. śmierci pnia mózgu, na podstawie którego orzeka się definitywną śmierć pacjenta, budzi coraz powszechniejsze zaniepokojenie. W Watykanie ma się zebrać w listopadzie specjalna komisja, która będzie tę kwestię badać.

Samo kryterium śmierci mózgowej zostało wprowadzone 40 lat temu przez naukowców z uniwersytetu Harvarda, którzy obawiali się, że zbyt długie czekanie może doprowadzić do uszkodzenia tzw. tkanek miękkich, jak serce, płuca, nerki itp., które później nie będą się nadawały do przeszczepu.

Portal LifeSiteNews.com informował wielokrotnie o przypadkach, kiedy stwierdzono u pacjenta śmierć mózgu, po czym ten budził się po jakimś czasie ze śpiączki. Znana jest m.in. sprawa Francuza, u którego w czerwcu bieżącego roku doszło do ataku serca i zatrzymania krążenia na conajmniej 90 minut. Pacjent był już gotowy do zabiegu pobrania organów, ale na stole operacyjnym lekarze spostrzegli, że puls jest wyczuwalny, a mężczyzna oddycha i reaguje na ból. W ciągu kilku tygodni chory, u którego stwierdzono śmierć mózgu, wrócił do zdrowia. Chodził i rozmawiał.
W innym przypadku – 21-letniego Zacka Dunlapa, przygotowanego do operacji pobrania narządów – krewni zauważyli, iż mężczyzna reaguje na dotyk. Lekarze zakwalifikowali go do zabiegu, ponieważ stwierdzili, że ustało krążenie i krew nie dochodzi do mózgu. Zack, kiedy obudził się powiedział, że słyszał lekarzy, gdy orzekali o jego śmierci, kiedy leżał pozornie nieprzytomny.

Specjalista dr John Shea w artykule zatytułowanym „Dawstwo organów: niewygodna prawda” napisał, że często podaje się dawcy znieczulenie, by nie ruszał się na stole operacyjnym w czasie pobierania organów. Zauważono bowiem, że wielu dawców ruszało się w czasie pobierania organów i w dodatku wzrastało u nich ciśnienie krwi, co było reakcją na nacięcie skóry. Zawsze tak się dzieje u żywych pacjentów, którym poda się niewystarczającą dawkę znieczulenia anastezjologicznego. Jest to reakcja na ból wywołana nacięciem skóry.

Dlatego dr Shea uważa, że jest to wystarczający powód, by uznać, że pacjent jeszcze żyje, bo odczuwa ból. Obecnie jego zdaniem bardzo często podaje się jakąś formę znieczulenia, by unieruchomić mięśnie, gdyż jest to stresujące dla lekarzy i pielęgniarek przeprowadzających zabieg pobrania organów od potencjalnego dawcy, który się porusza na stole.


Źródło: LifeSiteNews.com, PS

wtorek, 21 października 2008

Zaproszenie na choreoterapię

Zapraszamy na choreoterapia dla kobiet po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka. Spotkania grupy rozpoczną się 28 października i potrwają do połowy marca 2009.

Sesje będą się odbywały raz w tygodniu w Warszawie, we wtorki w godz. 18.30-20.30.

Kwalifikacje do grupy oraz na terapię indywidualną odbędą się w dniach 13- 21 października 2008.

Prosimy o zgłaszanie się od 10 października mailowo: info@choreoterapia.com.pl lub telefonicznie na numer 502 687 353.

Dowiedz się więcej

15 października - Dzień Dziecka Utraconego


Od 2004 roku dzięki inicjatywie Dlaczego – Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych - 15 października obchodzony jest w Polsce jako Dzień Dziecka Utraconego. Dzień ten ma przypominać o problemach rodziców po stracie, które na co dzień są tematem tabu. Dzień ten ma również przywołać pamięć wszystkich dzieci zmarłych na każdym etapie życia i z jakiegokolwiek powodu.

Dowiedz się więcej

poniedziałek, 20 października 2008

Kolejna śmiertelna ofiara szczepionki EUVAX B w Polsce

Gdy Jaś skończył sześć tygodni, został poddany standardowym szczepieniom ochronnym w przychodni w Strykowie. Następnego dnia chłopiec zmarł w męczarniach w łódzkim szpitalu. Prawdopodobnym winowajcą jest koreańska szczepionka Euvax B, mająca chronić przed wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, która okazała się śmiercionośnym płynem - donosi łódzki "Express Ilustrowany".

Więcej w artykule: Jasia zabiła szczepionka EUVAX B

Zobacz też: Zabójcza szczepionka - rodzice drżą o swoje dzieci

piątek, 17 października 2008

Lekcja angielskiego z Obamą - część 1

Magazyn "Familia"


W najnowszym numerze magazynu "Familia" znajdziecie Państwo m.in. ciekawy artykuł na temat in vitro pt."Nieudana zabawa w Pana Boga" oraz wywiad z p. Marią Bienkiewicz - "Maria z Nazaretu".
Zachęcamy do zapoznania się z tymi tekstami.

Zobacz też : Informacje Fundacji Nazaret

wtorek, 14 października 2008

Konferencja "Dziecko jako pacjent przed i po urodzeniu"


W dniach 18-19 października br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się międzynarodowa konferencja DZIECKO JAKO PACJENT PRZED I PO URODZENIU. Organizatorami spotkania są:
Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza,
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich,
Fundacja Życie i Płodność,
Fundacja Pro Humana Vita z Krakowa,
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Szpital Ginekologiczno - Położniczy im Świętej Rodziny z Warszawy
Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. R. Czerwiakowskiego z Krakowa.

W konferencji wezmą udział znani eksperci w dziedzinie medycyny z polski i z zagranicy.

SZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzieci są NASZE, nie PAŃSTWOWE !

"Dzieci są NASZE, nie PAŃSTWOWE !" - Pod takim hasłem w dniu dzisiejszym Unia Polityki Realnej zorganizowała serię jednoczesnych manifestacji. Główna manifestacja odbyła się pod Ministerstwem Edukacji w Warszawie oraz pod Kuratoriami Oświaty w miastach wojewódzkich. Celem podjętej akcji jest protest przeciw planom obniżania wieku i obowiązku szkolnego.

Zobacz też: Rodzice, czas działać !

środa, 1 października 2008

Szkolenie "Doskonalenie umiejętności wychowawczych"

Przekazujemy zaproszenie na szkolenie organizowane przez przez Duszpasterstwo Rodzin nt.: "Doskonalenie umiejętności wychowawczych"

Duszpasterstwo Rodzin zaprasza małżonków i rodziców, nauczycieli i wychowawców, katechetów i księży na bezpłatne 40. godzinne szkolenie "DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH".

Zajęcia, które prowadzi mgr Krystyna Romanik, doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, obejmują 10 spotkań po 4 godz. dydaktyczne.

Początek kursu 01 października 2008 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej I p. DR, Warszawa, ul. Grochowska 194/196. Przewidywane zakończenie kursu 01 grudnia 2008 r.

wtorek, 30 września 2008

Międzynarodowa konferencja "Tworzenie kultury życia"


W dniach 2-4 października 2008 odbędzie się w Kanadzie Międzynarodowa Konferencja "Tworzenie kultury życia"

Wśród wielu znakomitych gości będą:

John-Henry Westen, Redaktor LifeSiteNews.com
Jack Willke, prezydent IRLF, autor podręcznika na temat aborcji
Georgette Forney, współzałożycielem kampanii na rzecz kobiet po aborcji Silent No More Awareness Campaign

John Smeaton, dyrektor brytyjskiego SPUC

Ewa Kowalewska, dyrektor wykonawczy HLI Europa, Gdańsk, Polska

Lech Kowalewski, współzałożyciel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Bert i Willy Dorenbos, Cry for Life Holandia
Dr Talmir Rodrigues MP - San Paulo, Brazylia


Kolejna edycja Kampanii 40 dni dla Życia

W USA rozpoczęła się jesienna kampania „40 Dni dla Życia”. Akcja, która obejmuje 179 miast w 47 stanach, polega na poszczeniu i czuwaniu modlitewnym przed ośrodkami aborcyjnymi trwa nieustannie 40 dni. Organizatorami przedsięwzięcia jest koalicja wielu organizacji pro-life.

Podczas
przedwyborczych dyskusji, w których aborcja zajmuje ważne miejsce, ludzie muszą być dobrze poinformowani o tym, jaki przerywanie ciąży wywiera wpływ na życie kobiet, mężczyzn, dzieci, wspólnot i całego narodu – powiedział Dawid Bereit, dyrektor kampanii.

Z informacji organizatorów wynika, że obecna kampania spotyka się z większym zainteresowaniem niż podobne akcje w przeszłości. Wiele osób przysłuchujących się dyskusjom
przedwyborczym przychodzi pod ośrodki aborcyjne ze zwykłej ciekawości. Doświadczywszy jednak atmosfery modlitwy, postanawia zaangażować się w kampanię.

Organizatorzy podkreślają, że ich akcja nie jest bezpośrednim poparciem dla żadnego z kandydatów na prezydenta. – Jestem przekonany, że zmiana prawa w kierunku zdelegalizowania aborcji zostanie poprzedzona przemianą duchową naszego społeczeństwa – dodał Bereit.

Owocami wiosennej krucjaty „40 Dni dla Życia” było zmniejszenie liczby wykonywanych aborcji w ośrodkach, przed którymi organizowano czuwanie modlitewne, a także skrócenie godzin pracy niektórych placówek aborcyjnych lub zamknięcie ich na kilka dni.

Źródło: KAI

środa, 24 września 2008

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone sprawie nastoletniej "Agaty" z Lublina.
"Fronda" wydała na ten temat książkę Joanny Najfeld i Tomasza Terlikowskiego, którzy przedstawili w niej kulisy medialnej manipulacji, obliczonej na zmianę stosunku Polaków do zabójstwa dziecka nienarodzonego.
Książkę można kupić w księgarni XLM: http://www.xlm.pl/sklep.php?a=4&id=9765

Spotkanie odbędzie się w środę 24 września o godz. 19.00 w Klubie im. W. Pietrzaka w Warszawie przy ul. Pięknej 16b.

Udział wezmą:

- Joanna Najfeld - autorka książki,
- Tomasz P. Terlikowski- autor książki, publicysta "Wprost".
- prof. Bogdan Chazan - lekarz położnik, dyrektor szpitala św. Rodziny w Warszawie
- Grzegorz Górny - redaktor naczelny Frondy

Serdecznie zapraszamy

Zobacz też: "Agata"- anatomia manipulacji

środa, 17 września 2008

Rodzice ! Czas działać!

Protest, który podpisaliście na stronie www.ratujmaluchy.pl już dwa razy wręczyliśmy minister Hall - niestety MEN pozostaje głuche na nasze argumenty.

Jest nas już ponad 20 tysięcy osób. To duża armia!
Razem możemy powstrzymać idiotyczne pomysły MEN. Co prawda nie pójdziemy pod sejm, bo mieszkamy w bardzo różnych miejscowościach w całej Polsce, ale mamy nasze telefony i komputery. Jeśli z nich skorzystamy, jeśli namówimy do tego naszych znajomych, REFORMA NIE WEJDZIE W ŻYCIE.

Uwaga! Już w najbliższych tygodniach rząd, parlament i prezydent przyjmą lub odrzucą ustawę o reformie oświaty.

Co zrobiliśmy do tej pory?
1) wysłaliśmy list w tej sprawie do posłów i senatorów - jest na naszej stronie,
2) staramy się o spotkanie z prezydentem
3) nieustannie dzwonimy do gazet i telewizji, żeby mówiły o absurdach planowanej reformy.

Pomóżcie nam! Będziemy prosić WAS w najbliższym czasie o kilka prostych rzeczy. Oto zadania na ten tydzień :)

Prośba 1:
Dzwońcie i piszcie do Waszych lokalnych posłów i senatorów. Oni są wybrani po to, aby reprezentować NASZE interesy. Pytajcie o odpowiedzi na nasz list. Napisaliśmy go w imieniu akcji "Ratuj Maluchy" - więc jest to także list od Was. Niech posłowie poczują na plecach oddech swoich wyborców!
Adresy i telefony posłów znajdziecie na stronie internetowej: http://www.sejm.gov.pl/poslowie/okregi6.htm (trzeba kliknąć 1. województwo, 2. nazwisko posła 3. zakładkę na dole strony: biura
poselskie, tam są maile i telefony)

Prośba 2:
W poniedziałek 15.09 TVP1 miała pokazać o godz. 22.35 krytyczny wobec reformy program "Sześciolatki w szkole". W ostatniej chwili program został wycofany z emisji (sprawdźcie w gazetach, był w programie) i dała zamiast tego szmirowaty horror.
Interweniowaliśmy u rzecznik TVP. Odpowiedziała nam, że program przełożyli na wtorek 23.09 o 10:55 rano! Czyli wtedy kiedy nikt nie ogląda telewizji.
Proszę, dzwońcie i piszcie do TVP razem z nami. Pytajcie czy problem edukacji Waszych dzieci nie zasługuje na dobry czas antenowy w telewizji publicznej? Na czym polega zatem misja TVP? Domagajcie się emisji tego programu w godzinach 17.00 - 23.00.

Kontakty do telewizji:
Prezes TVP Andrzej Urbański: prezes@waw.tvp.pl
Asystent prezesa TVP Paweł Burdzy: 601 600 599
Rzecznik prasowy TVP Aneta Wrona: 22 547 65 50, mail:
aneta.wrona@waw.tvp.pl, rzecznik.tvp@tvp.pl
Prześlijcie kopie maili do nas na akcja@ratujmaluchy.pl. Będziemy znali skalę protestu.

Pamiętajcie! Jeśli będziemy działać razem, WYGRAMY. Jeśli nie, nasze sześciolatki już niedługo trafią do nieprzygotowanych szkół, a my będziemy mogli mieć pretensje tylko do siebie.

(informację otrzymaliśmy mailem od organizatorów akcji)

wtorek, 9 września 2008

Kurs dla polskich instruktorów NaPro Technologii

Dostaliśmy informację na temat kursu dla instruktorów NaPro Technology w Polsce (metoda Creightona). Rozpocznie się on 30 listopada 2008r w Lublinie.

Szczegółowych informacji udziela p.Maria Środoń z Fundacji MaterCare Polska

tel. +48 693 876 067, +48 22 758 3772,
skype: maria.srodon
mail: info@matercare.pl, maria@matercare.pl

Szczegóły dotyczące szkolenia

Zobacz też: Naprotechnologia alternatywą dla in vitro

W zgodzie z naturą - ND 19.11.2007

Strona poświęcona NaPro Technologii

piątek, 5 września 2008

Korzyści porodu naturalnego

Naukowcy z Yale University przeprowadzili badanie polegające na skanowaniu mózgów młodych matek za pomocą rezonansu magnetycznego. Zauważyli oni, że sposób wydania dziecka na świat wpływa również na aktywność mózgu. U kobiet, które urodziły naturalnie, większa była siła działania obszarów mózgu związanych z emocjami i motywacją.

Matki, które rodziły naturalnie, były bardziej wyczulone na płacz swojego dziecka niż te, które wydały je na świat w drodze operacji zwanej powszechnie cesarką. Reagują bardziej emocjonalnie na sygnały wysyłane przez ich nowo narodzone pociechy. Są też w większym stopniu zmotywowane do działania. Wyniki badań zostały opublikowane w "Journal of Child Psychology and Psychiatry".

Więcej w artykule Naturalny poród, silniejsza więź (Rzeczpospolita 04.09.2008)


środa, 3 września 2008

Zaproszenie na ciekawy weekend dla ojców


Misja Służby Rodzinie zaprasza na weekend dla ojców z synami

Każdy ojciec przyjeżdża na seminarium z jednym synem.

Dziecko powinno mieć co najmniej 8 lat, musi bowiem umieć przeczytać i wypełnić proste polecenia,
a także być w stanie ze zrozumieniem brać udział w zajęciach.
W tym roku górną granicę wieku zasadniczo przewidujemy na 14 lat.

Rozpoczęcie: w piątek 26 września, kolacją o godz. 19.00
Zakończenie: w niedzielę 28 września obiadem o godz. 13.00
Miejsce: bliskie okolice Warszawy, opis będziemy rozsyłać zainteresowanym.
Koszt uczestnictwa (jednej ekipy ojciec + syn): 160 zł, zapłata na miejscu, bezpośrednio do właścicieli ośrodka.
To są tylko koszty pobytu, my jako Misja Służby Rodzinie nie pobieramy żadnej opłaty.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (15 ekip) pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które jeszcze nie brały udziału
w takim weekendzie, oraz ojcowie, którzy przyjadą z synem, z którym jeszcze nie byli.
Zgłoszenia do 13 września 2008. Potwierdzenia przyjęcia przekażemy do 15 września.
Przyjazd wyłącznie dla osób, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

msr(at)wa.onet.pl
www.msr.org

piątek, 29 sierpnia 2008

Niebezpieczne tabletki z sieci

Jak donosi "DZIENNIK", holenderska organizacja broniąca rzekomo praw kobiet handluje przez internet nielegalnymi w Polsce środkami poronnymi. Mix pigułek wywołuje krwotok, który dla części kobiet kończy się tragicznie. W internecie zestaw aborcyjny może kupić każdy, nawet nastolatka.

Za jedyne 70 Euro dostarczana jest dyskretna paczka zawierająca sześć tabletek przeciwwrzodowego misoprostolu i jedną mifepristonu, który jest zakazanym w Polsce środkiem aborcyjnym.Do tego dołączony jest test ciążowy a wszystko to w kopercie opieczętowanej jako przesyłka z Indii.
Dziennikarka DZIENNIKA bez najmniejszego problemu zamówiła pigułkę, po której zażyciu – według obliczeń lekarzy – ponad 10 proc. pacjentek trafia w stanie ciężkim do szpitali.

Wypełnienie ankiety na stronie Women on Web zajmuje około 10 minut. Jest to 25 pytań dotyczących zdrowia kobiety, o to, czy odległość od miejsca, gdzie zażyje lekarstwa, do najbliższego szpitala pokona w mniej niż 60 minut, a także czy robiła badanie USG. Ankieta nazywana jest "konsultacją lekarską”, ale w zasadzie cokolwiek by się napisało i tak pojawia się na koniec wynik, że "można dokonać aborcji”. System co najwyżej prosi o poprawienie niektórych odpowiedzi. Przy problemach z sercem wystarczy obiecać, że tabletki zostaną zażyte w... poczekalni szpitala.

Środki do domowej aborcji od WOW kupiło już kilkaset Polek. Tyle przynajmniej zarejestrowało się na forum poświęconym tej organizacji. 20-letnia Monika zamówiła je w styczniu. "Zaszłam w ciążę. Zabieg mnie przerażał, więc uznałam, że pigułka będzie mniej inwazyjna" - mówi DZIENNIKOWI. Zamiast tego trafiła do szpitala. Nie jest wyjątkiem.

Z badań opublikowanych w specjalistycznym czasopiśmie „British Journal of Obstetrics and Gynaecology” wynika, że aż 11 proc. ze zbadanych 400 kobiet, które zażyły polecane przez Women on Web środki, wymagało zabiegu chirurgicznego. W niektórych przypadkach medykamenty nie doprowadziły do całkowitego przerwania ciąży, w innych wywołały krwawienie, omdlenia, a nawet anemię.

Więcej w artykule: Nielegalna aborcja z sieci , DZIENNIK 29.08.2008

Zobacz też: Wszystko co powinnaś wiedzieć o RU-486

Handel środkami poronnymi przez internet

To nie pierwszy przypadek śmierci po aborcji

Od Red.: Proceder WOW oraz forum, które przeprowadza kobiety przez procedurę aborcyjną działa od kilku lat. Pomimo zgłoszeń do prokuratury, nie robi się w tej sprawie nic konkretnego. Handel środkami poronnymi i sieci kwitnie. Prawie rok temu opisała to jedna z dziennikarek Gościa Niedzielnego w artykule "Pestycydy ludzkie tanio kupię".
W roku 2004 sprawę opisywał WPROST w artykule "Pigułka Frankensteina", w którym oskarżano Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny o rekomendowanie aborcji farmakologicznej. Federacja działa dalej i nadal wykonuje krecią robotę.
Oprócz kolejnych artykułów w prasie - nie dzieje się w tej sprawie nic a przynajmniej nie słychać by ktokolwiek został ukarany. Aborcja farmakologiczna nie dość, że zabija rozwijające się dziecko jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia kobiety. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z artykułem "Wszystko co powinnaś wiedzieć o RU-486"

© puls pro-life