czwartek, 14 lutego 2008

Recepta na pogłębienie kryzysu demograficznego

Zmniejszająca się liczba małżeństw oraz umożliwienie adopcji dzieci parom homoseksualnym jako element postępu, migracja i towarzyszące jej przywileje socjalne nie tylko dla pracowników, lecz również osób im towarzyszących to - zdaniem unijnych liberałów - panaceum na trudną sytuację na rynku pracy. Rozbicie rodzin i wprowadzenie w zamian form zastępczych w postaci związków partnerskich - tak można streścić projekt sprawozdania, jaki przedstawi we wtorek na forum Parlamentu Europejskiego Francoise Castex. Głosowanie nad przyjęciem tego sprawozdania przewidziano na następny dzień.

Z danych zgromadzonych przez Komisję Europejską wynika, że liczba ludzi młodych w wieku do 14 lat zmniejszy się ze 100 mln (1975 r.) do 66 mln w 2050 roku. Redukcji ulegnie także liczba osób w wieku produkcyjnym, która już za dwa lata osiągnie najwyższy poziom - 331 mln i stopniowo będzie się zmniejszała (do ok. 268 mln w 2050 r.). Jednocześnie długość życia między 2004 a 2050 r. według danych szacunkowych wzrośnie średnio o 6 lat w przypadku mężczyzn i o 5 lat w przypadku kobiet, co w rezultacie doprowadzi do wzrostu liczby osób powyżej 80. roku życia z 4,1 do 11,4 proc. w latach 2005-2050. Jak przewidują eksperci, w wyniku zmian demograficznych, wydatki publiczne w latach 2005-2050 wzrosną o 10 procent.
Tymczasem proponowane przez unijną lewicę środki zaradcze, jeżeli wejdą w życie, doprowadzą do prawdziwej demograficznej katastrofy.

Więcej w artykule: "Recepta na pogłębienie kryzysu" ND 14.02.2008

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life