środa, 12 marca 2008

Dziś debata w sprawie Traktatu Lizbońskiego

Głównym punktem dzisiejszego posiedzenia Sejmu RP będzie debata nad Rządowym Projektem ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk sejmowy nr 280).

Debata zakończyć ma się skierowaniem ustawy pod obrady połączonych komisji: Spraw Zagranicznych oraz ds. Unii Europejskiej. Prace nad ustawą mogą zostać przedłużone w wyniku poprawek, których zgłoszenie zapowiada PiS. Poprawki mają zmierzać m.in. do zagwarantowania odrzucenia przez Polskę Karty Praw Podstawowych. PiS chce także dołączenia do ustawy preambuły, w której miałyby m.in. zostać podkreślone nasze chrześcijańskie korzenie. Jedynie w klubie Prawa i Sprawiedliwości ujawnili się posłowie, którzy zapowiedzieli głosowanie przeciwko ratyfikacji traktatu.

Czy nasz Rząd uwzględni apele społeczeństwa o przeprowadzenie referendum w tej sprawie? Obawiamy się, że nie, gdyż jak to stwierdził w w jednym z wywiadów Marszałek Bronisław Komorowski "
było referendum dotyczące członkostwa Polski w UE, ze wszystkimi tego konsekwencjami".

Czy oznacza to, że mamy ślepo podpisywać wszystkie dokumenty jakie podsuwa nam UE ?

Przedstawiamy niektóre ze skutków podpisania Traktatu Lizbońskiego:


1. Unia Europejska otrzymuje osobowość prawną, przekształca się w europejskie superpaństwo. Państwa członkowskie przekazują na rzecz Unii Europejskiej atrybuty państwowości. W licznych sprawach wyłączne prawo decyzji otrzymuje Unia.

2. Potwierdzona zostaje nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym, w tym nad narodowymi konstytucjami.

3. Utrata waluty narodowej i własnej polityki finansowej.

4. Utrata prawa weta wobec niekorzystnych dla Polski unijnych decyzji.

5. Budowanie nowego porządku społecznego opartego na negacji Prawa Bożego i Prawa Naturalnego. Promocja patologii uderzających w rodzinę.

6. Zaostrzenie nadzoru i systemu kar wobec ustaw i decyzji krajowych niezgodnych z unijnymi celami. Już dziś tego doświadczamy - sprawa Rospudy, kwoty produkcyjne w rolnictwie i kwoty połowowe dla rybaków, wygaszanie produkcji polskich stoczni, hut, cukrowni itd.

7. Wzrost znaczenia instytucji unijnych - Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

8. Degradacja polskiego Parlamentu, Rządu i centralnych instytucji państwa polskiego.

9. Traktat z Lizbony właściwie nie różni się w założeniach i zapisach od Eurokonstytucji odrzuconej wcześniej przez społeczeństwa Francji i Holandii. Przyznają to sami autorzy i promotorzy obu dokumentów.

10. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony pozycja i głos Polski w Europie ulegną znacznemu osłabieniu. Potwierdzają to nawet tzw. euroentuzjaści.


Protestuj !

Złóż wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zobacz też:

Pełna treść Traktatu

O referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego


88 procent Brytyjczyków za referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life