wtorek, 25 marca 2008

Rada Europy wezwie do legalizacji aborcji w Polsce?

"Kraje, które dziś zakazują aborcji, powinny ją dopuścić "– takie wezwanie zawiera raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – ustalił „Wprost”. Zgromadzenie ma głosować w tej sprawie 16 kwietnia 2008.
Ten apel skierowany jest do Polski, Irlandii, Andory i Malty, gdzie zabiegi przerywania ciąży są dopuszczone tylko w szczególnych wypadkach lub w ogóle.

Oprócz legalizacji aborcji raport zaleca prowadzenie edukacji seksualnej i bardziej prorodzinnej polityki (sic!) oraz promowanie środków antykoncepcyjnych, co ma doprowadzić do spadku liczby niechcianych ciąż. Raport mówi m.in. o niebezpieczeństwie turystyki aborcyjnej czy wypadkach, gdy ze względów kulturowych zmusza się dziewczynki (na przykład w Pakistanie) do małżeństwa.
Oprócz legalizacji aborcji raport zaleca prowadzenie edukacji seksualnej i bardziej prorodzinnej polityki oraz promowanie środków antykoncepcyjnych, co ma doprowadzić do spadku liczby niechcianych ciąż.

Projekt powołuje się na orzeczenie Komitetu ds. Praw Człowieka przy ONZ dopuszczające aborcję w sytuacji, kiedy dziecko zostało poczęte w wyniku przemocy, a także na proaborcyjne postulaty przyjęte na międzynarodowych konferencjach w Kairze i Ottawie. Argumentacja za dopuszczeniem aborcji oparta jest na danych dostarczonych przez organizacje tworzące ogólnoświatowe lobby proaborcyjne, takie jak np. International Planned Parenthood Federation (IPPF).
Autorką projektu jest austriacka socjalistka Gisela Wurm.
Projekt ten przegłosowano w Komitecie ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn 21 głosami przeciwko 3. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Polskie prawo przewiduje okoliczności legalnego przerwania ciąży, którymi są: zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, duże prawdopodobieństwo (poparte badaniami lekarskimi) ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia dziecka, nieuleczalna choroba zagrażająca dziecku, ciężkie warunki życiowe lub trudna sytuacja osobista kobiety ciężarnej.

Kodeks karny zwiększa odpowiedzialność karną, gdy dziecko w fazie prenatalnej osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat) oraz gdy przerwanie ciąży nastąpiło bez zgody kobiety ciężarnej, przez zastosowanie groźby bezprawnej lub podstępu (kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat).


Treść raportu "Access to safe and legal abortion in Europe" 17.03.2008 ("Dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji w Europie")


Kontakty do reprezentatów Polski w Radzie Europy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life