piątek, 4 kwietnia 2008

Książka "Rewolucja seksualna zagraża dzieciom"


W odpowiedzi na zakusy lewicowych demoralizatorów, pragnących szerzyć wątpliwej wartości pomysły na wychowanie seksualne dzieci wśród coraz młodszych pokoleń, a zwłaszcza coraz bardziej agresywną działalność lobby homoseksualnego, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi prowadzi akcję rozpowszechniania książki Mathiasa von Gersdorffa, pt. Rewolucja seksualna zagraża dzieciom.
Publikacja autorstwa Matthiasa von Gersdorffa stanowi przestrogę dla rodziców i nauczycieli. Rewolucja obyczajowa, która od czterdziestu już lat niszczy rodziny w Europie Zachodniej, dotarła również do Polski. Uderza ona nie tylko w dorosłych, ale przede wszystkim w dzieci i młodzież. Nowa lewica nie zamierza już budować utopijnego raju na ziemi w oparciu o dyktaturę proletariatu, lecz planuje osiągnięcie tego celu przez obalenie instytucji małżeństwa i rodziny.

W ramach akcji rozpowszechniania książki, w ostatnich dniach marca pierwsze jej egzemplarze trafiły do szkół. Łącznie polskie podstawówki, gimnazja i licea otrzymają ich ponad 40 tys. Zainteresowani dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także opiekunowie bibliotek mogą zamawiać dodatkowe egzemplarze. Autor publikacji Mathias von Gersdorff od 1993 roku jest szefem akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie” („Kinder in Gefahr”) skierowanej przeciwko pornografii i przemocy w środkach masowego przekazu.
W książce
Rewolucja seksualna zagraża dzieciom analizuje proces deprawacji i demoralizacji dzieci i młodzieży w Niemczech – zapoczątkowany przez rewolucję seksualną w 1968 r. – oraz jego opłakane skutki.


Zamów książkę

Rozmowa z Matthiasem von Gersdorfem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life