poniedziałek, 14 kwietnia 2008

Minęła 65. rocznica ujawnienia Zbrodni Katyńskiej


14 listopada 2007 Sejm RP przez aklamację przyjął uchwałę o ustanowieniu
13 kwietnia
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W zgłoszonej przez Marszałka Bronisława Komorowskiego uchwale czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, Sejm ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Rodziny Katyńskie od lat zabiegały o tak godne uczczenie pamięci swoich Bliskich, spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni i w miejscach do dzisiaj nieznanych.

W dniu 13 kwietnia 1943 r. radio niemieckie podało informację o odkryciu w Katyniu zbiorowych grobów polskich oficerów. Decyzję o ich rozstrzelaniu wraz z innymi jeńcami polskimi podjęło Biuro Polityczne KC WKP 5 marca 1940 r. na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii.


W Katyniu sowieccy oprawcy z NKWD zamordowali ok. 4,4 tys. oficerów z Kozielska, w Charkowie około 4 tys. oficerów ze Starobielska, a w Twerze ponad 6 tys. jeńców z Ostaszkowa, głównie policjantów, żołnierzy KOP i funkcjonariuszy więziennictwa. Na mocy tej samej decyzji, zaakceptowanej osobiście przez Stalina, zabito także ponad 7 tys. polskich jeńców przebywających w sowieckich więzieniach na Ukrainie i Białorusi. Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się 240-250 tys. jeńców polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów.

Źródło: PAP

Więcej: Golgota Wschodu

Dzieje Sprawy Katyńskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life