piątek, 18 kwietnia 2008

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, zadeklarowało, że prawo do nieograniczonej aborcji powinno być bezwarunkowe dla całej Europy.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, przegłosowało rezolucję ogłaszającą, że prawo do nieograniczonej, legalnej aborcji powinno być bezwarunkowe. Zgromadzenie to przegłosowało rezolucję w proporcji 102 głosów do 69, z 14 osobami, które wstrzymały się od głosu. Poprawki zmierzające do zmniejszenia ekstremalności rezolucji zostały odrzucone.

W przygotowaniu tego, co zostało określone jako pospieszne głosowanie, Zgromadzenie ograniczyło mowy na sesji plenarnej do trzech minut, mowy dotyczące nowel do 30 sekund i odmówiło Komisji ds. Nadzoru. Tylko 185 z 318 upoważnionych do głosowania wzięło w nim udział.

Pat Buckley ze Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dzieci Nienarodzonych (SPUC), który był obecny na debacie powiedział: „Dziś jest bardzo tragiczny dzień dla całej Europy, ponieważ prawo, które zmierza do zabijania jeszcze większej ilości nienarodzonych dzieci, zostało pospieszne przegłosowane przez Zgromadzenie bez właściwego nadzoru…. Jedynym pocieszeniem jest to, że rezolucja ta nie jest prawnie wiążącą.”

Nigel Dodds, poseł Północnego Belfastu, zastępca przewodniczącego Demokratycznej Partii Unionistycznej, a także minister Północnej Irlandii powiedział: „ Jest to bardzo przykry dzień dla wszystkich nienarodzonych dzieci w Europie, ale nie jest to koniec walki.”

Członek Zgromadzenia Jeffrey Pullicino Orlando, reprezentujący Maltę, kraj, który broni życia wszystkich dzieci, narodzonych i nienarodzonych, sprzeciwił się rezolucji ostrzegając, że „społeczeństwo, które zabija swoich młodych członków skazane jest na niepamięć.”

Zgromadzenie, najstarsze z Europejskich organizacji, nie ma prawa, aby zmusić kraje członkowskie do zgody z jego orzeczeniami, jednakże rekomendacje jakie ono wydaje mają wielki wpływ na inne organizacje takie jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Buckley mówi: „ Nic w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie mówi na temat prawa do aborcji, nic też nie przyznaje jednostce prawa wymagającego, aby jego kraj pozwalał, bądź wykonywał aborcje. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydował, że moment, kiedy zaczyna się ludzkie życie ma być ustanowiony na szczeblach państwowych. Co idzie za tym, prawna obrona życia powinna być pozostawiona dla narodów.”

Komisja PACE, która spotkała się pod koniec marca, dyskutowała nad raportem mającym wyeliminować wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej wszelkie restrykcje dotyczące aborcji. Raport ten nawoływał do „ łatwego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji” i wzywał wszystkie kraje członkowskie do „ zagwarantowania kobietom efektywnego dostępu do korzystania z ich prawa do aborcji.”

Raport Komisji krytykował, także nie tylko same restrykcje aborcji: „ Powtarzane konsultacje lekarskie, czas dany na zmianę decyzji, a także czas oczekiwania na aborcje, to wszystko prowadzi do utrudnionego, bądź wręcz niemożliwego w praktyce dostępu do aborcji.”

Według raportu:„ Zakaz aborcji nie prowadzi do zmniejszenia ich liczby, ale do utajnionych, nielegalnych aborcji, które są jeszcze bardziej dramatyczne i niebezpieczne. Prawo do aborcji nie ma efektu na zapotrzebowanie na nią przez kobietę, ale daje jej dostęp do bezpiecznej aborcji.”

Zaleca się, aby kraje uczyniły edukację seksualną obowiązkową dla młodych ludzi. Strategia ta przyczyniła się w Wielkiej Brytanii do największej w zachodniej Europie ilości ciąż u nieletnich, a także największej liczby zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową.

Źródło: LifeSiteNews.com

Zobacz też: Przyjęto rezolucję w sprawie dostępu do aborcji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life