piątek, 6 czerwca 2008

Reakcja UJ na panel dyskusyjny w sprawie aborcji

Prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nie podejmie żadnych działań wobec osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie wulgarnego plakatu, reklamującego panel naukowy nt. prawnych aspektów aborcji na życzenie, organizowany z udziałem jednej z katedr UJ – donosi „Nasz Dziennik”.

W odpowiedzi na zapytania kierowane do władz uczelni i akceptację plakatu przez władze wydziału filozoficznego, nadzorującego Katedrę PSC, rektor UJ wyjaśnił jedynie, iż plakat mu się nie podoba, ale zadaniem rektora nie jest cenzurowanie działań pracowników UJ – czytamy w „NDz”. – Plakat mi się nie podoba, gdyż sugeruje jednostronny punkt widzenia organizatorów przed rozpoczęciem dyskusji. Nie jest jednak rolą rektora cenzurowanie działań pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, przypuszczam, że przyjmą to państwo ze zrozumieniem. Każdy sam odpowiada za swoje czyny – oświadczył Musioł.

”NDz” podkreśla, że wulgarny plakat przedstawiający fragment ciała nagiej kobiety przepasanej „koroną” cierniową, autorstwa skandalistki Doroty Nieznalskiej, reklamujący zaplanowany na dzisiaj panel naukowy "Czy Trybunał w Strasburgu zalegalizował aborcję? - Wyrok Alicja Tysiąc przeciwko Polsce", został użyty przez organizatorów dyskusji świadomie, z zamiarem przykucia uwagi społecznej do panelu. Spotkaniu patronuje Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przyzwolenie władz uczelni na tego typu promocje wzbudziło sprzeciw m.in. krakowskiego Społecznego Komitetu Zwalczania Pornografii – informuje dziennik. "Jak władze uczelni mogły pozwolić na rozklejanie pornograficznych plakatów autorstwa Nieznalskiej, 'artystki-plastyka' od lat próbującej budować swój wizerunek artystyczny poprzez prezentowanie nieobyczajnych i bluźnierczych treści, za które była sądzona i skazywana prawomocnym wyrokiem" - napisał w liście do rektora Adam Markowski, koordynator Komitetu.

Źródło: Nasz Dziennik opracowane przez PiotrSkarga.pl

Zobacz też: Panel dyskusyjny w sprawie aborcji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life