środa, 4 czerwca 2008

Stu eurodeputowanych popiera ochronę życia na Litwie

Stu deputowanych do Parlamentu Europejskiego podpisało się pod listem do przewodniczącego litewskiego Sejmu, wspierając projekt ustawy, która ma zakazać aborcji na Litwie.

Najliczniej reprezentowane są podpisy polskich parlamentarzystów. Podpisało się ich 38, w tym niemal cała delegacja Platformy Obywatelskiej. Pod listem podpisali się zresztą parlamentarzyści z 19 krajów UE, reprezentujący cztery grupy polityczne (prawica, chadecja, liberałowie, a także niezrzeszeni).

Sygnatariusze "z uznaniem przyglądają się wysiłkom parlamentarzystów litewskich, których troską jest lepsza ochrona dziecka przed narodzeniem".

W grudniu 2007 roku parlament litewski w pierwszym czytaniu zaaprobował ustawę o ochronie życia poczętego. Ma zastąpić ustawę z czasów radzieckich, która pozwala z dowolnego powodu przerwać ciążę do 12. tygodnia. Jeżeli zostanie ostatecznie przyjęta, Litwa będzie czwartym państwem unijnym, po Polsce, Irlandii i Malcie, które wprowadzi zakaz aborcji.

Budząca kontrowersje ustawa została przygotowana na wzór analogicznych polskich przepisów. Podobnie jak w Polsce, litewski projekt przewiduje kilka wyjątków od zakazu przerywania ciąży, m.in. jeżeli ciąża zagraża życiu i zdrowiu matki albo jeśli jest następstwem gwałtu.

Projekt ustawy przewiduje również odpowiedzialność lekarzy, którzy dokonają zabiegu nielegalnej aborcji. Kobieta w takim wypadku nie byłaby pociągana do odpowiedzialności.

Z marcowego sondażu wynika, że prawie dwie trzecie Litwinów jest przeciwko wprowadzeniu zakazu aborcji. Według danych litewskiego Ministerstwa Zdrowia, co roku na Litwie dokonuje się kilkudziesięciu tysięcy aborcji.

Sytuacja demograficzna Litwy ma obecnie wymiar kryzysowy, ubiegłoroczny spadek liczby ludności sięgnął blisko 3 promile. Dzieci i młodzież w wieku do lat 14 stanowią tylko 14,5 proc. ogółu populacji, natomiast osoby w wieku 65 lat i starsze 16 proc. Dla porównania, ludność Polski zmniejszyła się w 2007 roku o niecałe pół promila, a odsetek obu wymienionych kategorii wiekowych wynosi odpowiednio 15,2 oraz 13,4 proc.

Źródło: PAP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life