czwartek, 17 lipca 2008

Wynik polskiego procesu o tzw. złe urodzenie

Sumę stu trzydziestu tysięcy złotych za odmowę badań prenatalnych, które miały zadecydować o dokonaniu aborcji - zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, ma otrzymać małżeństwo z Łomży, które nie chciało narodzin chorej na karłowatość córki (tzw.sprawa Wojnarowskich).

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Białymstoku kończy ponad siedmioletni okres procesów o odszkodowanie za tzw. złe urodzenie. Suma rent, odszkodowań i innych kosztów, jakie miał ponieść Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży, zasądzonych w pierwszej instancji przekroczyła 200 tys. zł.
Szpital odwołał się jednak kwestionując niektóre z orzeczonych kwot. Następnie Sąd Apelacyjny uznał, że racje szpitala są częściowo uzasadnione dlatego zmniejszył kwotę odszkodowania do 130 tys. Sędziowie uznali również, że przyznana małżeństwu renta wysokości 2 tys.zł miesięcznie nie będzie dożywotnia, a wypłacana będzie jedynie do 2017 r.

W 1999 r. kobiecie, będącej w drugiej ciąży (pierwsze dziecko urodziło się niepełnosprawne), lekarze odmówili skierowania na badania prenatalne. Od ich wyniku kobieta uzależniała decyzję o ewentualnej aborcji. Brak skierowania spowodował, że nie mogła przerwać ciąży. Jak argumentowała sędzia orzekająca w drugiej instancji -„Doszło do naruszenia dobra osobistego rodziców, jakim jest świadome planowanie rodziny”

Wcześniej Sąd Najwyższy oświadczył, że jest dopuszczalny pozew rodziców o odszkodowanie za tzw. złe urodzenie, które ma im pokryć zwiększone wydatki na leczenie, rehabilitację i opiekę nad chorym dzieckiem. Jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że dziecko urodzone w przypadku odmowy legalnej aborcji (czy też badań prenatalnych) nie może być uznane za szkodę, więc nie można domagać się zadośćuczynienia za to, że jest niepełnosprawne (czyli za tzw. złe urodzenie).

Rekompensowanie zwiększonych wydatków rodziców budzi jednak wiele dylematów moralnych i prawnych. Występując do sądu, rodzice wspomnianych dzieci niepełnosprawnych mówią, że nie chcieli narodzin dziecka, oraz uważają je za nieszczęście. Z drugiej strony każdej rodzinie z dzieckiem specjalnej troski nie jest łatwo - również od strony materialnej. Z tych powodów w wielu krajach, choć ograniczono tego rodzaju pozwy, przykładowo we Francji, uchwalono ustawę pozwalającą wypłacać rodzicom upośledzonego dziecka specjalne świadczenia – bez trudnych dla wszystkich stron
procesów.

Źródło: HLI, TVN24

Zobacz też: Terminacja ciąży oczami niepełnosprawnego

Wojnarowscy mają już większe mieszkanie

Sprawa Wojnarowskich

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life