wtorek, 26 sierpnia 2008

Francja formalnie uznaje narodziny martwych dzieci


Francuskie ministerstwo sprawiedliwości postanowiło, że urodzenie martwego dziecka będzie wpisywane do akt stanu cywilnego. Dwa dekrety opublikowane zostały w tamtejszym „Dzienniku Ustaw” dnia 22 sierpnia. Decyzja ta umożliwi wydanie ciała dziecka rodzicom i zorganizowanie pogrzebu.
Dzięki temu została wypełniona luka prawna, jaka istniała we Francji w przypadku dziecka między 16. a 22. tygodniem życia, zmarłego w łonie matki. Pierwszy dokument postanawia, że rodzicom ma być wydawana „książeczka rodzinna”. Podstawą do tego będzie sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego akt urodzenia martwego dziecka, zawierający odpis aktów urodzenia rodziców, adnotację: „dziecko martwe” oraz datę i miejsce porodu.

Drugi dekret stanowi, że akt przyjścia na świat martwego dziecka oparty będzie na zaświadczeniu lekarskim, potwierdzającym miejsce, dzień i godzinę porodu.

Dotychczas w większości francuskich szpitali ciała martwych dzieci, urodzonych przed 22. tygodniem ciąży, były spalane razem ze śmieciami i odpadami z bloku operacyjnego. W lutym br. Sąd Kasacyjny orzekł, że dziecko, które przyszło na świat martwe, może być wpisane do akt stanu cywilnego bez względu na stopień zaawansowania swego rozwoju.

Źródło: KAI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life