wtorek, 28 października 2008

Podpisz petycję do ONZ !


Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz amerykańska organizacja Catholic Family & Human Rights Institute wzywa wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie petycji skierowanej do ONZ z okazji 60-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPC). W petycji tej wzywamy rządy wszystkich państw o właściwą interpretację PDPC, aby każdy człowiek miał prawo do życia, a rodzina była szanowana jako podstawowa i naturalna komórka społeczeństwa.

Podpisanie petycji jest ważnym wkładem w budowę cywilizacji życia na forum całego świata. Akcja jest o tyle potrzebna, że to właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych jest współcześnie jednym z największych i wpływowych ośrodków światowych, które na wielką skalę promują antykoncepcję i aborcję. ONZ sprzeniewierzyła się przez to swojemu powołaniu, aby chronić każdego człowieka, gwarantować mu prawo do życia czy doceniać wartość jego rodziny.

Przypomnijmy wspólnie Organizacji Narodów Zjednoczonych, czemu służyło jej powstanie i czemu służą takie dokumenty jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta 10 grudnia 1948 r.

PODPISZ PETYCJĘ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life