wtorek, 30 grudnia 2008

Organizacja "Studenci za Życiem" w Polsce

W dzisiejszym numerze "Naszego Dziennika" zamieszczono wywiad z Piotrem Budrewiczem- twórcą warszawskiego oddziału amerykańskiej organizacji "Students for Life" - Studenci za Życiem.

Pomysł zaszczepienia organizacji na gruncie Polski powstał w roku 2007, wraz z uruchomieniem przez Marcina - jednego ze studentów poznańskich - forum internetowego, mającego na celu zrzeszenie młodych ludzi, chcących aktywnie działać na rzecz ochrony życia przed i po narodzeniu.

TREŚĆ WYWIADU

STUDENCI ZA ŻYCIEM

List Biskupów Polskich z okazji Niedzieli Świętej Rodziny

Biskupi polscy zgromadzeni na 346. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wystosowali do wiernych Kościoła Katolickiego list na niedzielę Świętej Rodziny. Podkreślając wagę macierzyństwa i ojcostwa, przypomnieli w nim o tym, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego metoda sztucznego zapłodnienia "in vitro" nie jest moralnie dozwolona. Dużą uwagę poświęcono problemowi niepłodności i braku zrozumienia dla małżeństw dotkniętych tragedią utraty dziecka.
Wyrażono także ubolewanie z powodu "plagi rozwodów". Zaniepokojenie Episkopatu budzą także próby przedefiniowania podstawowych pojęć związanych z płcią, małżeństwem i życiem, tendencje do zrównania związku osób tej samej płci z małżeństwem, nagłaśnianie i idealizowanie mniejszości seksualnych oraz nadawanie im "prawa do adopcji dzieci".

TREŚĆ LISTU

poniedziałek, 22 grudnia 2008


Życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym ciepłem

Zespól Puls pro-life

piątek, 19 grudnia 2008

Postęp wychowawczy po polsku

Przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie ma wprowadzić rewolucyjne zmiany do polskiego prawa.
Powszechne dawanie klapsów dzieciom przestanie być dozwoloną formą wychowywania dzieci, a stanie się przestępstwem ściganym przez prawo, za które grozi do 12 lat więzienia.

Sprawca przemocy domowej będzie ścigany z urzędu nawet wtedy, gdy jego ofiara nie złoży doniesienia na policję. Państwo będzie szybciej i sprawniej pomagać pokrzywdzonym. Obdukcja osoby pobitej przez bliskiego stanie się bezpłatna, zaś domowych awanturników będzie obowiązywał bezwzględny nakaz wyprowadzenia się z mieszkania. Rodziny zmagające się z domową przemocą trafią pod kuratelę specjalnych opiekunów społecznych, dla których etaty będzie musiała mieć każda gmina.

W dniu wczorajszym Ustawa została przedstawiona na Komitecie Rady Ministrów. Prawdopodobnie po Nowym Roku trafi pod głosowanie w Sejmie. Nowe prawo ma służyć przede wszystkim ofiarom. - Pomoże też nam w końcu uświadomić sobie, że bicie jest złe - tłumaczy Monika Werwica, dyrektor przychodni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Zwraca uwagę na fakt, że bicie powoduje w psychice dzieci nieodwracalne zmiany. - Uczą się, że przemoc jest formą miłości, dlatego potem stosują ją wobec swoich dzieci. Tworzy się zaklęty krąg przemocy, który bardzo ciężko przerwać - dodaje Werwica.

Za formę przemocy projektodawcy ustawy uznali również działania, pozbawiające bliskich środków do godnego życia. To przemoc ekonomiczna. Jeżeli rodzic będzie zaniedbywał podstawowe potrzeby materialne swojego dziecka, zostanie ukarany. Rodzinom, które nie będą radziły sobie z przemocą w domu, opiekunowie społeczni założą tzw. Niebieską kartę - rodzaj kartoteki, spisu problemów i działań podejmowanych przez opiekę społeczną, policję i sądy.

Źródło: Dziennik POLSKA 18.12.2008

Od Red.:
Jeśli powyższa ustawa zostanie przegłosowana, w proponowanej formie, dojdzie do swoistych absurdów. Będziemy skazani na widzimisię jakiegoś tam człowieka, który wg własnego uznania będzie oceniał co przemocą jest a co nie. Jak znam życie, to pracownicy socjalni zaczną inwigilować normalne rodziny, bo do patologicznych i tak boją się iść. Pan Władek za słusznie danego dziecku klapsa pójdzie siedzieć na 12 lat a jego synowi wmówi się, że ma ojca kata. Matka będzie kontrolowana na każdym kroku i będzie drżała aby nie daj Boże nie wykonać fałszywego kroku, żeby jej dzieci nie zadzwoniły na policję. Nie, proszę Państwa, nie bronię przemocy, wręcz się nią brzydzę i uważam, że trzeba szanować każdego człowieka . Jednak kiedy wiem jak podobne prawo działa w Szwecji naprawdę się obawiam co się będzie działo z normalnymi rodzinami po wejściu w życie wspomnianej ustawy. Nie wierzę w dobre intencje pracowników socjalnych, gdy dźwięczy mi w uszach opowieść o rodzinach, których ani MOPS nie wsparł ani Akcja Katolicka nie otoczyła pomocą. Wielodzietne rodziny zostawione na pastwę losu, głodujące i śpiące na gołej podłodze na terenie całkiem sporej gminy w roku 2008.

Polecamy Państwu uważne obejrzenie filmu "POSTĘP PO SZWEDZKU"
środa, 17 grudnia 2008

Manipulacja kłamstwem o masowych aborcjach

Aż 10 tysięcy Polek rocznie poddaje się aborcji w Wielkiej Brytanii - alarmuje brytyjska prasa. Tym samym oskarża, że Polki emigrują na Wyspy wyłącznie w tym celu. Dziennikarze powołują się na dane polskiej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, której przedstawiciele stanowczo zaprzeczają, by prowadzili takie badania. Nie rozmawiali też z żadnym z brytyjskich dziennikarzy - informuje "DZIENNIK".

W Polsce aborcja - z wyłączeniem niektórych przypadków - jest nielegalna. Inaczej jest na Wyspach. "Tak długo, jak kobiety mają numer ubezpieczenia społecznego, nie mają problemu z przeprowadzeniem aborcji. Tłumaczą się zazwyczaj w podobny sposób: przyjechałam, nie wiedząc, że jestem w ciąży, teraz już wiem i nie mogę sobie poradzić z utrzymaniem dziecka" - mówi anonimowo gazecie "The Sun" jeden z brytyjskich lekarzy.

"The Sun" przytoczył anonimową wypowiedź jednego z brytyjskich lekarzy: "Tak długo, jak kobiety mają numer ubezpieczenia społecznego, nie mają problemu z przeprowadzeniem aborcji. Tłumaczą się zazwyczaj w podobny sposób: przyjechałam, nie wiedząc, że jestem w ciąży, teraz już wiem i nie mogę sobie poradzić z utrzymaniem dziecka".

Dziennikarze posuwają się wręcz do oskarżeń pod adresem Polek. Twierdzą, że wiele z nich przyjeżdża na Wyspy wyłącznie po to, by dokonać aborcji. Budżet Wielkiej Brytanii płaci za to ok. 10 mln funtów rocznie.

Gazeta opiera się w artykule na danych opublikowanych rzekomo przez polską Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. "The Sun" twierdzi, że rozmawiał z Aleksandrą Józefowską z Federacji. Miała ona stwierdzić, że polskie fora internetowe dostarczają kobietom wiedzy, jak przeprowadzić całą procedurę wyjazdu aborcyjnego.

Sama Aleksandra Józefowska w rozmowie z DZIENNIKIEM zapewniła jednak, że nie tylko nigdy nie rozmawiała z brytyjskim tabloidem "The Sun", ale też że Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny nigdy nie wyliczała liczby polskich aborcji na Wyspach.

"To sprawa ciągnąca się przez blisko rok, odkąd udzieliłam wypowiedzi polskiej dziennikarce. Gazeta zmanipulowała informacje i podała, że Federacja prowadzi statystykę aborcji w Wielkiej Brytanii. To jednak nie jest prawda" - mówi DZIENNIKOWI Józefowska. "Nie mamy takich danych i w żadnym razie nie możemy potwierdzić, że tych aborcji było aż tyle" - dodaje.

Źródło: DZIENNIK 15.12.2008

Artykuł w The Sun: "10 000 Poles in UK for free abortion"

Od Red.: Manipulacja kłamstwem to podstawowe narzędzie ludzi, których celem jest legalizacja zabijania dzieci w okresie prenatalnym. Najgorsze jest to, że wiadomość została puszczona w eter i opublikowano ją na portalach internetowych. Przyjdzie czas, gdy ktoś będzie przytaczał te dane i manipulował ludzkimi umysłami, przekonując, że legalizacja aborcji jest konieczna i nieunikniona. Tymczasem dane oficjalne brytyjskiego ministerstwa zdrowia podają, że w roku 2007 tylko 8 Polek dokonało aborcji na terenie Anglii i Walii.

poniedziałek, 15 grudnia 2008

Co nowego w Kodeksie Cywilnym?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zakończyła prace nad projektem pierwszej księgi nowego kodeksu cywilnego. O wprowadzonych regulacjach dotyczących oznaczenia osób fizycznych, w wywiadzie dla Gazety Prawnej wypowiedział się prof.Radwański :

- W części ogólnej przyjęliśmy zasadę dotyczącą nasciturusa (dziecka poczętego): tam, gdzie chodzi o jego korzyść, uznaje się go za urodzonego. Szczególne przepisy (dziedziczenie, uznanie) już teraz dają tę warunkową zdolność nienarodzonemu dziecku, ale dotąd nie było przepisu ogólnego. Taki przepis pozwoli wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu jeszcze przed urodzeniem, np. w wyniku błędnego leczenia czy prześwietlenia.

Źródło: Gazeta Prawna, 11.12.2008

Zobacz: Zmiany w Kodeksie Cywilnym

piątek, 12 grudnia 2008

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych


Jak poinformował Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin Kościoła Katolickiego, w dniu dzisiejszym, 12.12.2008, ogłoszony został nowy dokument Kongregacji Nauki Wiary: „Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych".
Nowa Instrukcja (po Donum vitae i po Evangelium vitae) odpowiada na nowe pytania dotyczące zagadnień bioetycznych. Nauka Kościoła w tej dziedzinie, ukazana w sposób precyzyjny i nie pozostawiający wątpliwości, w bardzo zdecydowany sposób broni człowieka i jego godności.

Wypada zatem podjąć bardzo szerokie działania, by go upowszechnić – w diecezjach, w parafiach, w samorządach, w szkołach, w Stowarzyszeniach Rodzin Katolickich, wśród Akcji Katolickiej itp.
Należy go udostępnić każdemu, kto będzie nim zainteresowany.
Podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu zaprezentowana została także wersja polska dokumentu, wydana w formie książkowej przez Fundację Vita Familiae.

Dokument można nabyć :

Fundacja Vita Familiae
Skwer Ks. kard. S. Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa
tel/fax (022)838 92 59;

www.familiae.pl
e-mail: familiae(at)familiae.pl

Petycja w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

aZebrano już pół miliona podpisów pod petycją w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka!

10 grudnia br. minęła 60. rocznica uchwalenia niezwykle ważnego w skali międzynarodowej dokumentu, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Organizacje pozarządowe z całego świata wspierające rodzinę i ochronę życia przyłączyły się do poparcia petycji w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w sprawie ochrony życia dziecka poczętego oraz ochrony naturalnej rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Inicjatywa podjęcia tej petycji powstała w grupie europejskich organizacji prorodzinnych i pro-life o nazwie „Familiokratos” z inicjatywy Posłów Parlamentu Europejskiego Anny Zaborskiej (Słowacja) oraz Carlo Casini (Włochy). Akcja zbierania podpisów była prowadzona przez Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM), organizację pozarządową, która posiada akredytację przy ONZ i prowadzi lobbing w dziedzinie obrony życia i rodziny. Wspierały ją także inne organizacje prorodzinne z różnych krajów. W Polsce akcję tę podjęło Human Life International – Europa oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przez C-FAM wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, Instytutem Polityki Rodzinnej z Hiszpanii, United Families International z USA oraz Concerned Women for America, zaprezentowano prawie 500.000 imiennych podpisów z całego świata, w tym 44.311 w języku polskim, które zostały zebrane w przeciągu zaledwie sześciu miesięcy. Kolejne podpisy nadal napływają, co budzi nadzieję, że podczas kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ich liczba przekroczy 1 milion.

Human Life International – Europa zebrało 100.000 podpisów z krajów Europy zarówno Zachodniej, jak i Wchodniej, które zostały dołączone do ogólnej liczby. Do akcji przyłączyły się również osoby, które nie mają dostępu do Internetu, np. parafia z Kamieńca Podolskiego, która zebrała 325 podpisów i przekazała je za pośrednictwem HLI – Europa.

Zbieranie podpisów jest nadal aktualne, można to zrobić wchodząc na stronę http://www.worldcongress.pl/un/

Prosimy o przekazywanie tej prośby znajomym i przyjaciołom również w innych krajach, petycja jest udostępniona w 21 językach.


Prawdziwe oblicze Unii Europejskiej...

Podczas "dyplomatycznego" spotkania prezydenta Czech z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w zamku na Hradczanach stało się coś nieoczekiwanego. Jeden z europarlamentarzystów, przedstawiciel niemieckiej frakcji Zielonych Daniel Cohn-Bendit ostro zaatakował prezydenta Vaclava Klausa za niepodpisanie traktatu lizbońskiego. – "Pana pogląd na to mnie nie interesuje. Będzie pan musiał to podpisać" – mówił, pouczając i strofując zdumionego czeskiego przywódcę. Zdaniem duńskiej eurodeputowanej Hanne Dahl, która była członkiem wspomnianego spotkania szef Europarlamentu Hans Pottering zamiast przywołać Cohn-Bendita do porządku zachęcał eurodeputowanego do dalszych impertynencji. Doszło do złamania wszelkich zasad protokołu dyplomatycznego.

Dahl powiedziała też: " W Unii Europejskiej można krytykować wszystko – nawet globalne ocieplenie – oprócz jednej rzeczy: traktatu. To całkowite tabu. Każdy, kto skrytykuje projekt przyszłej Unii Europejskiej, jest od razu wdeptywany w ziemię. To już przybiera formy parareligijne. Ja nie reprezentuję ani skrajnej prawicy, ani skrajnej lewicy. Uważam się za liberalną socjalistkę z centrowymi poglądami. Jestem przekonana, że Unia Europejska idzie w złym kierunku. Ci ludzie chcą stworzyć niedemokratyczny twór znajdujący się całkowicie poza społeczną kontrolą."

Źródło: Burza wokół Vaclava Klausa, Rzeczpospolita 11.12.2008

Cohn-Bendit był bardzo arogancki i napastliwy, Rzeczpospolita 11.12.2008


Kim jest Cohn-Bendit?

ZAPIS SKANDALICZNEGO SPOTKANIAczwartek, 11 grudnia 2008

Apostolat Młodzi dla Życia


Jeśli jesteś młody duchem!

Jeśli uważasz, że człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci

i na dodatek nie boisz się do tego przyznać!

Jeśli wierzysz, że we wspólnocie siła

i że razem można więcej!

Jeśli chcesz modlić się razem z nami o to,

by ludzie szanowali dar życia!

dołącz do nas!

Apostolat „Młodzi dla życia”

www.youthfl.org

odważny głos młodych w sprawie obrony ludzkiego życia…

To NOWA wspólnota międzynarodowa…

To nowa szansa poznania młodych ludzi z różnych stron świata!

To JEDEN głos wielu w sprawie TAK ważnej!

To MODLITWA, która łączy serca!

Odwiedź naszą stronę i zobacz szczegóły

www.youthfl.org

Poparcie dla Księcia Luksemburga

Rząd Luksemburga chce ograniczyć władzę Wielkiego Księcia Henryka, który nie chce podpisać prawa zezwalającego na eutanazję.

Za legalizacją eutanazji są wchodzący w skład rządzącej koalicji socjaliści, których poparli liberałowie i zieloni. Po raz pierwszy w historii Luksemburga Wielki Książę zapowiedział, że nie złoży podpisu pod prawem przyjętym przez parlament tłumacząc, że nie pozwala mu na to sumienie.
Zachęcamy wszystkich do wsparcia walki z eutanazją! Wielki Książe Luksemburga odmawia podpisania ustawy legalizującej eutanazję, za co szantażowany jest zmianą konstytucji! O sprawie można przeczytać w Rzeczpospolitej:
http://www.rp.pl/artykul/9102,228870_Ksiaze_traci_wladze__bo_sprzeciwia_sie_eutanazji_.html
Wejdź na poniższą stronę internetową, wyraź swój sprzeciw i PRZEKAŻ DALEJ!!!
Kolejne pozycje do wpisania na stronie to:
imię
nazwisko
adres
kod pocztowy
miasto
kraj
e-mail
oraz miejsce na osobistą informację dla księcia
Na końcu należy kliknąć na napis: "Je soutiens Le Grand Duc" - popieram Wielkiego Księcia
Następnie otrzymacie państwo e-mail proszący o potwierdzenie poparcia: by je potwierdzić należy kliknąć na napis "Valider".

Źródło: Rzeczpospolita, o4.12.2008

środa, 10 grudnia 2008

Hiszpania - ponad 1,2 mln aborcji od 1985 roku


Hiszpania obchodzi aktualnie 30. rocznicę uchwalenia konstytucji, którą przyjęto w roku 1978, jako pierwszą demokratyczną ustawę zasadniczą po śmierci gen. Franco. W wyrazie protestu przeciw liberalizacji ustawy o aborcji przed Pomnikiem Konstytucji ustawiono setki białych krzyży upamiętniających ponad milion dzieci zabitych w Hiszpanii od chwili wejścia w życie w roku 1985, ustawy dopuszczającej aborcję. Obok ustawiono duży transparent z napisem: „Wszyscy mają prawo do życia. Nie aborcji”. Pierwszy człon hasła to cytat z art. 15 hiszpańskiej konstytucji.
Działający w tym kraju Instytut Polityki Rodzinnej podkreśla, że „jest nie do przyjęcia, aby w XXI w. kobiety w Hiszpanii były zmuszane do dokonywania aborcji, która przybiera rozmiary wręcz dramatyczne”. Przez 23 lata od wejścia w życie ustawy o aborcji dokonano ponad 1,2 mln tzw.„zabiegów”.

„Ryzyko psychologiczne matki” jest argumentem, którego używa się w klinikach w celu dokonania przerwania ciąży w każdym czasie jej trwania. Liczba aborcji w Hiszpanii wzrosła o 126% w ciągu ostatnich 10 lat i przekracza 112 tys. rocznie, codziennie zabijanych jest średnio 307 dzieci.

Źródło: KAI

Zobacz też: Aborcyjny skandal w Hiszpanii

Wzrasta liczba aborcji w Hiszpanii


Ważne - Pomoc dla rodziny !

Fundacja Nasz Dom organizuję zbiórkę pieniędzy dla rodziny Przemysława Gąsiorka - pracownika naukowego Uniwersytetu Poznańskiego, współpracownika Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa i Fundacji Nasz Dom.
Dnia 4 grudnia br., podczas porodu, zmarła jego żona Magdalena osierocając pięcioro dzieci:

Weronikę- 8 lat,

Piotrusia - 7 lat,
Marysię - 5 lat,
Tereskę- 2 lata,
Bogusię - 4 dni.

Przemysław jest jedynym żywicielem i opiekunem rodziny. Pieniądze wpłacać można na konto Fundacji Nasz Dom z dopiskiem "dla Przemka"

Fundacja "Nasz Dom"
Lutol Mokry 48
66-320 Trzciel

Nr konta: 30 1020 4144 0000 6702 0063 8676

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć tą rodzinę!

piątek, 5 grudnia 2008

Znana badaczka przestrzega przed szczepionką przeciw HPV

Niezależna badaczka w zakresie zdrowia Grace Filby, która dostała nagrodę Churchill Fellowship za badania nad terapią bakteriofagową, wezwała rząd brytyjski do zwiększenia ilości badań nad możliwymi efektami ubocznymi szczepionki przeciw HPV, która jest obecnie stosowana u nastolatek.

Filby jest przekonana, że jeszcze wielu rzeczy nie wiemy jeśli chodzi o konsekwencje zastosowania szczepionki u dzieci z wcześniejszymi schorzeniami i osłabionym układem immunologicznym. Mówi, że "po prostu nie znamy interakcji z innymi medykamentami czy chorobami i producenci tego jeszcze nie studiowali. To mogło być bardzo uzasadnionym powodem dlaczego niektóre rodziny i szkoły mogą wahać się albo wycofywać się z masowych szczepień. "

Filby wystosowała list do ministerstwa edukacji i ministerstwa zdrowia Wielkiej Brytanii wzywający do pilnego podjęcia niezależnych badań o małej skali, które uwydatniłyby jakiekolwiek problemy zdrowotne powiązane z już zrealizowanymi szczepieniami.

Źródło: MedicalNewsToday, 1.10.2008

Artykuły Grace Filby na temat szczepionki HPV (jęz.ang)

Zobacz też:
Gardasil - 18 przypadków śmiertelnych, tysiące komplikacji poszczepiennychTablice pro-life na amerykańskich samochodach

Organizacja pro-life z Arizony wygrała proces w sądzie o pozwolenie na umieszczanie hasła „Wybierz życie” na samochodowych tablicach rejestracyjnych. Sędzia nakazał komisji stanowej zatwierdzić i przygotować proces produkcji specjalnych tablic. Stanowe władze mają na to czas do 23 stycznia 2009 r. Napis będzie mógł znaleźć się na tablicy każdego samochodu zarejestrowanego w stanie Arizona, jeżeli właściciel pojazdu sobie tego zażyczy.

Wyrok sądu federalnego w Phoenix poprzedziło orzeczenie Sądu Najwyższego USA z października br., które uwzględniło wcześniejszy, przychylny Koalicji na rzecz Życia, wyrok sądu apelacyjnego. Sędzia Rosenblatt w uzasadnieniu podkreślił, że komisja stanowa zabraniając wydania zgody na tablice, naruszyła konstytucyjne prawo do wolności słowa.
Na tablicy oprócz napisu „Wybierz życie” znajdować się będzie rysunek uśmiechniętych twarzy dwojga dzieci. Przedstawiciele Koalicji podkreślają, że chcą zaakcentować także problem adopcji.

Tablice podkreślające sprzeciw wobec aborcji są dozwolone również w stanach Południowa Karolina, Północna Karolina i Tennessee.

Źródło: KAI


środa, 3 grudnia 2008

Dzieci nosicielek HIV mogą być zdrowe !

W Polsce jest około pół tysiąca dzieci z wirusem HIV. Mogłyby być zdrowe, gdyby ich matki w czasie ciąży zrobiły badania na obecność wirusa, a następnie przyjmowały specjalne leki. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne apeluje, aby każdy ginekolog miał obowiązek zaproponować ciężarnej takie testy już w czasie pierwszej wizyty. Jeśli tego nie zrobi, popełni błąd w sztuce lekarskiej - czytamy w artykule DZIENNIKA : "HIV - cichy zabójca dzieci "

W Niemczech natomiast pojawiła się dość odważna kampania reklamowa zrealizowana przez fundację Michaela Sticha promującą zapobieganie zarażeniom wirusem HIV. "Perwersją jest tylko nieużywanie prezerwatywy" - to przykładowy podpis umieszczony na jednej z reklam.
Zdjęcia są wstrząsające. Ludzie, którzy już je widzieli, komentują - taka sama kampania przydałaby się w Polsce, 500 dzieci w naszym kraju żyje z HIV tylko dlatego, że ich matka nie przebadała się w ciąży. Gdyby zakażone ciężarne kobiety brały leki, ich dzieci byłyby zdrowe.

Jak komentuje sam autor : "Kampania zmusza do myślenia, na pewno zwróci uwagę na problem HIV i AIDS".

Źródło: DZIENNIK, 27.11.2008

TU MOŻESZ WYKONAĆ TEST NA HIV, BEZPŁATNIE I ANONIMOWOZDJĘCIA Z KAMPANII

Poniżej jeden ze spotów reklamowych autorstwa fundacji Michaela StichaTU MOŻESZ WYKONAĆ TEST NA HIV, BEZPŁATNIE I ANONIMOWOwtorek, 2 grudnia 2008

Raport Europarlamentu o przestrzeganiu praw podstawowych

Parlament Europejski przyjął raport o przestrzeganiu praw podstawowych w Unii Europejskiej. Wspomniany raport zaleca między innymi uznanie związków homoseksualnych, propagowanie edukacji seksualnej, swobodny dostęp do antykoncepcji i walkę z dyskryminacją mniejszości. Zalecenia te są skierowane do państw unijnych, w tym także Polski.
Dokument krytykuje przejawy dyskryminacji pod adresem par homoseksualnych w wypowiedziach rządzących polityków i władz kościelnych krajów UE. Przypomina o prawie homoseksualistów do organizowania demonstracji.

Jak ustalił serwis tvp.info - szereg poprawek do tej części raportu zgłosił eurodeputowany PiS Konrad Szymański. Jego zdaniem, wspomniane punkty nie mają nic wspólnego z prawami człowieka, a jedynie są "efektem przewrażliwienia lewicy na punkcie praw homoseksualistów".
W raporcie pojawia się apel do państw wspólnoty o uznanie prawnych skutków związków homoseksualnych.
Przeciwko tej poprawce głosowała również przedstawicielka PO w Komisji Europejskiej Urszula Gacek. Jak wyjaśniła jest to kwestia, którą każdy kraj reguluje samodzielnie i Unia Europejska nie ma tu nic do powiedzenia.

Źródło: TVP.info

Leczenie zespołu Downa w łonie matki - realna szansa ?

Jak informuje pismo "Obstetrics and Gynecology" w badaniu na myszach udało się uniknąć niektórych następstw zespołu Downa, stosując odpowiednie leczenie już w czasie ciąży.

Zespół Downa jest zespołem wad wrodzonych, spowodowanym obecnością dodatkowego chromosomu 21. Występuje raz na 800 do 1000 żywych urodzeń. Dzieci z zespołem Downa wolniej rozwijają się umysłowo, często współistnieją u nich wady serca i choroby tarczycy a twarz ma charakterystyczny wygląd.

Do problemów z rozwojem umysłowym prowadzi brak dwóch ważnych białek (NAP i SAL) w rozwijających się komórkach nerwowych.
Amerykańscy naukowcy z National Institute of Health w Bethesda wstrzyknęli brakujące białka ciężarnej samicy myszy, której potomstwo było genetycznie obciążone mysim odpowiednikiem zespołu Downa (tzw.trisomia chromosomu 16).

Po urodzeniu zwierząt ich rozwój wydawał się prawidłowy - tak samo jak osobniki zdrowe mogły chwytać patyki, orientować się w przestrzeni i reagować na dotyk, a w ich mózgach był prawidłowy poziom innego białka, którego brak w zespole Downa.

Jak zastrzegają badacze, powodzenie testów na myszach nie oznacza, że na pewno uda się osiągnąć sukces także w przypadku ludzi. Minie wiele lat zanim podobne próby zostaną przeprowadzone na ludziach.

Źródło: PAP

Zobacz też: Piękno dzieci z zespołem Downa

© puls pro-life