piątek, 12 grudnia 2008

Petycja w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

aZebrano już pół miliona podpisów pod petycją w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka!

10 grudnia br. minęła 60. rocznica uchwalenia niezwykle ważnego w skali międzynarodowej dokumentu, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Organizacje pozarządowe z całego świata wspierające rodzinę i ochronę życia przyłączyły się do poparcia petycji w sprawie przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w sprawie ochrony życia dziecka poczętego oraz ochrony naturalnej rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Inicjatywa podjęcia tej petycji powstała w grupie europejskich organizacji prorodzinnych i pro-life o nazwie „Familiokratos” z inicjatywy Posłów Parlamentu Europejskiego Anny Zaborskiej (Słowacja) oraz Carlo Casini (Włochy). Akcja zbierania podpisów była prowadzona przez Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM), organizację pozarządową, która posiada akredytację przy ONZ i prowadzi lobbing w dziedzinie obrony życia i rodziny. Wspierały ją także inne organizacje prorodzinne z różnych krajów. W Polsce akcję tę podjęło Human Life International – Europa oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przez C-FAM wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, Instytutem Polityki Rodzinnej z Hiszpanii, United Families International z USA oraz Concerned Women for America, zaprezentowano prawie 500.000 imiennych podpisów z całego świata, w tym 44.311 w języku polskim, które zostały zebrane w przeciągu zaledwie sześciu miesięcy. Kolejne podpisy nadal napływają, co budzi nadzieję, że podczas kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ich liczba przekroczy 1 milion.

Human Life International – Europa zebrało 100.000 podpisów z krajów Europy zarówno Zachodniej, jak i Wchodniej, które zostały dołączone do ogólnej liczby. Do akcji przyłączyły się również osoby, które nie mają dostępu do Internetu, np. parafia z Kamieńca Podolskiego, która zebrała 325 podpisów i przekazała je za pośrednictwem HLI – Europa.

Zbieranie podpisów jest nadal aktualne, można to zrobić wchodząc na stronę http://www.worldcongress.pl/un/

Prosimy o przekazywanie tej prośby znajomym i przyjaciołom również w innych krajach, petycja jest udostępniona w 21 językach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life