środa, 4 lutego 2009

Deklaracja komitetu "Pro Dono Vitae"

Przedstawiamy deklarację komitetu "Pro Dono Vitae", który powstał 24 stycznia, a w dniu 26 stycznia zwrócił się do premiera Donalda Tuska o zagwarantowanie praworządności należnej najsłabszym podczas prac nad „projektem Gowina".

Debata o wprowadzeniu ustawodawstwa „in vitro" została podjęta z pominięciem zasadniczego faktu: konieczności ochrony uznawanych przez Rzeczpospolitą praw dziecka poczętego.

Przyniosło to wzmożenie działań przeciwko godności i prawom nienarodzonych. Podejmujemy zatem działania na rzecz ich obrony. Przypominamy, że mają one oparcie w art. art. 38 i 39 Konstytucji, a konkretyzują się w przepisach kodeksowych mówiących wyraźnie o prawach dziecka poczętego, szczególnie w art. 157a Kodeksu Karnego.

Domagamy się podejmowania przez wymiar sprawiedliwości działań w obronie zawartych tam praw. Niszczenie życia i zdrowia dzieci w ramach selekcji in vitro jest oczywistym pogwałceniem prawa, kompromitującą tych, którzy na to przyzwalają. Nie zgadzamy się na filozofię bezprawia, według której to nie praktyki „in vitro" należy oceniać w świetle prawa, ale prawo należy oceniać w świetle „in vitro".

Wzywamy władze publiczne, w tym wymiar sprawiedliwości do zagwarantowania praworządności należnej najsłabszym. Wzywamy Parlament i reprezentowane w nim partie do uczciwego i skutecznego wypełniania funkcji kontrolnych w tym zakresie, również poprzez zajęcie stanowiska w formie właściwej rezolucji. Wszelkie ustawodawstwo bioetyczne - którego potrzeby w zakresie ochrony genomu nie kwestionujemy - powinno uzupełniać, a nie wypierać czy unieważniać prawa chroniące już dziś życie dziecka poczętego tak w łonie matki, jak i w drodze pozaustrojowej. Dlatego początkiem prac nad ustawodawstwem bioetycznym powinien być najpierw przegląd stosowania prawa i doprowadzenie do stosowania prawa w zakresie już dziś istniejących regulacji. Jeżeli zgodzimy się na faktyczne unieważnienie tych praw, wkrótce zostaną unieważnione kolejne, nawet te nowouchwalane.

Skład komitetu "Pro Dono Vitae":


Marek Jurek (przewodniczący)
Prof. Bogdan Chazan (wiceprzewodniczący)
Elżbieta Ruman (wiceprzewodnicząca)

dr Małgorzata Bartyzel
Maciej Gielecki
Jan Maria Jackowski
Ewa Kantor
Piotr Kaznowski, Redakcja Christianitas
dr n. med. Dariusz Kłeczek
dr Janusz Kotański
ks. Kazimierz Kurek SDB
Paweł Kwaśniak, członek Komisji Ochrony Rodziny Sejmiku Województwa Łódzkiego
Lech Łuczyński, radny Dzielnicy Ursynów
dr n. med. Mieczysław Maziarz
dr Cezary Mech
dr Paweł Milcarek
Władysław Motyka, wiceprezes Związku Podhalan
Marian Piłka
Arkadiusz Robaczewski
Bogdan Romaniuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Piotr Strzembosz, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Maria Środoń, Fundacja MaterCare Polska
Wojciech Walczak, przewodniczący Komisji Ochrony Rodziny Sejmiku Województwa Łódzkiego

Źródło: Myśl Polska, KAI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life