czwartek, 5 lutego 2009

Uczniowe nauczą się zasad pierwszej pomocy

Od września br. w każdej szkole uczniowie będą zobowiązani do wzięcia udziału w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poprowadzą je wybrani specjaliści lub nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem.

Obowiązek wprowadzenia do wszystkich typów szkół dodatkowych zaję
ć z zakresu udzielania pierwszej pomocy nakłada na ich dyrektorów ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Zajęcia takie będą mogły być prowadzone wyłącznie przez lekarzy i pielęgniarki specjalizujących się w medycynie ratowniczej oraz przez ratowników. Naukę pierwszej pomocy będą mogli również prowadzić nauczyciele, posiadający
odpowiednie kwalifikacje. Ma to uregulować rozporządzenie opracowywane wspólnie przez resort oświaty i zdrowia. Określi ono zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Źródło: Gazeta Prawna 05.02.2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life