poniedziałek, 23 marca 2009

Duchowa Adopcja

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą to inicjatywa wiernych Kościoła katolickiego, polegająca na modlitewnym wstawiennictwie w intencji nieznanego poczętego dziecka, zagrożonego aborcją.

Jest to modlitwa odmawiana przez okres 9 miesięcy – tzn. przez czas wzrostu poczętego dziecka w łonie matki. Dotyczy jednego, konkretnego dziecka, które nie jest znane osobie modlącej się; nie są też znani rodzice dziecka. Duchowa adopcja może być podejmowana wielokrotnie, po wypełnieniu poprzedniego zobowiązania przez każdego chrześcijanina: osobę dorosłą, młodzież i również dziecko, ale pod opieką rodziców lub opiekunów.

Praktyka Duchowej Adopcji polega na codziennej, krótkiej modlitwie składającej się ze specjalnie zredagowanego tekstu oraz jednej Tajemnicy Różańca św.

Do modlitwy niektórzy wierni dołączają dobrowolnie podjęte praktyki, np. post, uczestniczenie w dodatkowych Mszach , modlitwach, itp.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, których fragment brzmi:

„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady !

Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnemu. Dar życia uważać będziemy za największą Łaską Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Jasnogórskie Śluby Narodu – 26.08.1956 r.

Praktykowanie Duchowej Adopcji powinno poprzedzić uroczyste przyrzeczenie, złożone na ręce kapłana podczas Mszy św. Złożenie przyrzeczenia powinny poprzedzać rekolekcje, dni skupienia lub przynajmniej wiedza o Duchowej Adopcji zaczerpnięta z literatury. Przyrzeczenie można również złożyć indywidualnie.

CENTRALNY OŚRODEK KRZEWIENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
JASNA GÓRA
ul. O. A. Kordeckiego 2
PL 42-225 Częstochowa 25 Tel.: 034/37-77-415
mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl

STRONA OFICJALNA DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life