środa, 15 kwietnia 2009

Głos w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Przedstawiamy stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie projektu Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Mając przekonanie, że rodzina jest wspólnotą podstawową, uważamy, że różnorodne działania państwa wobec niej muszą być tak przemyślane, aby wzmacniały, a nie osłabiały tę naturalną wspólnotę.


W tym kontekście zwracamy uwagę na problemy, które budzą nasze zastrzeżenia w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jaki jest obecnie rozpatrywany przez Sejm RP.

Są to:
  • tytuł ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, który jest bezzasadny w kontekście treści ustawy, mówiącej o reagowaniu na problemy, jakie pojawiają się w kręgu osób wspólnie zamieszkujących, a które niekoniecznie stanowią rodzinę. Nadto stygmatyzuje on rodzinę i wskazuje na nią jako szczególną przestrzeń przemocy, co budzi sprzeciw, gdyż dla większości rodzina kojarzy się z bezpieczeństwem i miejscem wyjątkowym. Lepszym tytułem byłby np. „o przeciwdziałaniu przemocy” i objęcie jej działaniem także przemocy w miejscu pracy czy szkoły;

  • prawo do zabierania dziecka z rodziny biologicznej pod opiekę zastępczą przez pracownika socjalnego bez wcześniejszej decyzji sądu. Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ sprawa jest już uregulowana w innych przepisach prawnych. Przepis ten stwarza dodatkowy nacisk na zabieranie dzieci z rodzin, co musi niepokoić, ponieważ zdarza się to coraz częściej, a liczba dzieci w opiece zastępczej lawinowo rośnie i wynosi obecnie niemal 100 tys. dzieci;

  • zakaz stosowania kar cielesnych przez osoby wykonujące władzę rodzicielską. Przepis ten stawia na jednej szali przypadki karalnego poniżania dziecka i zadawania mu cierpień z przysłowiowym klapsem. Zakaz bicia i zadawania cierpień funkcjonuje już w polskim systemie prawnym i nie ma potrzeby w kolejnej ustawie zamieszczać przepisów na ten temat;

  • nadmierna rola zespołów interdyscyplinarnych. Mają one gromadzić i przekazywać sobie wrażliwe dane na temat sytuacji osobistych różnych osób, kolegialnie oceniać dorosłych ludzi i koordynować działania służb podejmujących problematykę przemocy. Takie działania prowadzą do naruszania prawa do prywatności, gwarantowanego Konstytucją RP.
Ponadto niezrozumiały jest brak w projekcie przepisów dotyczących:
  • przeciwdziałania upowszechniania brutalnej przemocy i pornografii w mediach, które wpływają i upowszechniają przemoc w stosunkach międzyludzkich;

  • rozwoju poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego jako niezwykle ważnego dla rozwiązywania problemu przemocy, a także upowszechnienia mediacji, w tym w sprawach o rozwód i separację.
Źródło: Oficjalna Strona PFROŻ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life