wtorek, 28 kwietnia 2009

List Forum Kobiet Polskich w sprawie in vitro

Zamieszczamy list jaki wystosowało Forum Kobiet Polskich do Premiera Donalda Tuska.
Forum Kobiet Polskich zwraca się o zapewnienie ochrony ludzkich embrionów powoływanych do życia w wyniku procedury in vitro, co Pan Premier obiecywał ponad rok temu.

Po ujawnieniu w roku ubiegłym zupełnej dowolności, jaka ma miejsce w Polsce w zakresie stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego, zapewniał Pan, że problem zostanie niebawem rozwiązany. Podobnie Minister Zdrowia Ewa Kopacz na owe dramatyczne informacje zareagowała wezwaniem skierowanym do pracowników służby zdrowia o poszanowanie ludzkich zarodków. Pani Minister zapewniła również, że sytuacja ta zostanie szybko zmieniona.

Nie można się godzić na to, aby stosowanie procedury in vitro odbywało się w zupełnej dowolności – tak nie dzieje się niemal w żadnym europejskim kraju i jest sprzeczne z ochroną podstawowych praw człowieka, naszą Konstytucją i prawem szczegółowym.

Czy lobby ośrodków i firm realizujących procedury in vitro jest tak silne, że nie pozwala na właściwe w tej sprawie działania władz państwowych, które mają obowiązek zagwarantowanie prawa do ochrony zdrowia i życia każdego człowieka od jego poczęcia? Jak długo Rząd i Parlament będą zwlekać z ratyfikacją Europejskiej Konwencji Bioetycznej? Co zamierza zrobić Pana Rząd w sprawie rosnącej liczby zamrożonych ludzkich embrionów?

W imieniu Forum Kobiet Polskich

Ewa Kowalewska – Prezes FKP

Anna Lisiewicz – Sekretarz FKP

Do wiadomości:

środki masowego przekazu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life