piątek, 24 kwietnia 2009

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt druku zaświadczenia o ciąży

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży wraz z projektem zaświadczenia, potwierdzającego, że kobieta ciężarna była w czasie ciąży pod opieką medyczną.
Lekarze będą posługiwali się wzorem druku, w celu udokumentowania faktu zgłoszenia się pacjentki przed upływem 10. tygodnia ciąży.

Do wydania zaświadczenia będą potrzebne pełne dane i PESEL pacjentki. Wydanie zaświadczenia zostanie odnotowane w karcie przebiegu ciąży.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Zobacz też: Jesteś w ciąży? Zgłoś się do lekarza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life