czwartek, 7 maja 2009

Kim będzie Koordynator do spraw równego traktowania?

Rząd będzie zwalczał dyskryminację w urzędach. Już za kilka miesięcy w każdym ministerstwie i urzędzie administracji publicznej będzie musiało powstać nowe stanowisko - Koordynator ds. równego traktowania. Koordynator ten zajmie się przede wszystkim tropieniem przejawów dyskryminacji wśród kolegów i koleżanek z pracy.

Jak informuje serwis internetowy tvp.info, nad specjalnym programem pracuje Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. „Koordynator ds. równego traktowania” – tak nazywać się będzie nowe stanowisko, które pojawi się w każdym ministerstwie i urzędach administracji publicznej. Uruchomiona zostanie również wewnętrzna sieć internetowa, na specjalnej stronie koordynatorzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i opisywać – bez ujawniania danych osobowych – przypadki dyskryminacji, z którymi się spotkali.

Szkolenia urzędników, którzy dowiedzą się, jak rozpoznawać dyskryminację mają rozpocząć się po wakacjach. Radziszewska zapowiada, że nie będzie dodatkowych etatów. Urzędnicy pracujący już w ministerstwach zostaną przeszkoleni za pieniądze z Unii Europejskiej. Kursy poprowadzą – według TVP.info – „specjaliści z organizacji pozarządowych zajmujących się walką z dyskryminacją na różnych płaszczyznach. Nie tylko ze względu na płeć, ale też poglądy polityczne, niepełnosprawność, religię czy rasę”.

Wyszkoleni koordynatorzy mają być w każdym ministerstwie i urzędzie administracji publicznej. – Ich zadaniem będzie stanie na straży konstytucji, która każdemu gwarantuje równe prawa – mówi minister Radziszewska. Jako przykład: Koordynator w ministerstwie infrastruktury będzie pilnował np. czy nie ma w nim przypadków nierównego traktowania pracowników ze względu na ich płeć czy orientację seksualną – informuje TVP.info.

Źródło: TVP.info opr PS 06.05.2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life