czwartek, 21 maja 2009

Książka "Heterofobia? Homoseksualizm a greckie korzenie Europy"

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą pozycją dr.Marka Czachorowskiego. Publikacja ta krytycznie podejmuje zagadnienie homoseksualizmu, odsłaniając słabość tzw. naukowej argumentacji jej zwolenników. Autor, filozof i etyk, wnikliwie przygląda się prawdziwości bronionej dzisiaj zaciekle tezy, że twórcy starożytnej Grecji rzeczywiście nic złego nie widzieli w homoseksualizmie, co najwyżej stawiali mu społecznie użyteczne ograniczenia.

Co ze swojej istoty jest celem zgromadzeń homoseksualistów, skoro „prywatne” praktykowanie homoseksualizmu cieszy się dzisiaj tą samą równością, co „prywatne” praktykowanie „heteroseksualizmu”? Czyżby chodziło o zdobycie społecznej akceptacji dla tego typu praktyk?

Współczesny politycznie zorganizowany homoseksualizm często powołuje się na obiegową opinię świata nauk humanistycznych, że potęgę kulturową starożytnej Grecji stworzyli homoseksualiści, a w każdym razie, że twórcy tej kultury uważali homoseksualizm za całkowicie akceptowalną formę zachowań. Czy na tę opinię można się zgodzić? Czyżby jednym z filarów Europy był homoseksualizm? Dlaczego środowiska homoseksualne tak bardzo troszczą się o historyczne potwierdzenie dla swoich praktyk? Czyżby nie wystarczało im deklarowane własne przekonanie?

Na pytania te próbuje udzielić odpowiedzi dr Marek Czachorowski w swojej książce pt. "Heterofobia? Homoseksualizm a greckie korzenie Europy".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life