poniedziałek, 15 czerwca 2009

List otwarty Federacji Życia do Premiera RP w sprawie świadczeń rodzinnych


Federacja Ruchów Obrony Życia skierowała list otwarty do premiera Donalda Tuska, wyrażając rozczarowanie dotychczasową polityką rządu w zakresie finansowej pomocy rodzinom. Zaapelowała o rewizję poglądów obecnego gabinetu, które odzwierciedla zaprezentowany niedawno projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Oto treść wystosowanego listu:

Szanowny Panie Premierze!

W związku z ogłoszeniem rządowego projektu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, jako Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyrażamy głębokie rozczarowanie i niepokój zakresem proponowanych zmian, które jako daleko niewystarczające mają raczej charakter symboliczny, niż są spełnieniem wcześniej podjętych zobowiązań.
Przypominamy, że zapowiadane przez rząd i szeroko oczekiwane zmiany to:

  • znaczne zwiększenie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności;

  • podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych;

  • podwyższenie kwot zasiłków rodzinnych.
Tymczasem rządowy projekt ogranicza się jedynie do niewielkiego podwyższenia zasiłków rodzinnych. Projekt w tym kształcie uznajemy za sprzeczny z ochroną praw dziecka i rodziny, wyrównywaniem szans i przeciwdziałaniem ubóstwu oraz marginalizacji. Polska w wydatkach na politykę rodzinną w Unii Europejskiej wyróżnia się zdecydowanie negatywnie - przedstawiony projekt umacnia tę tendencję.

Przykładowo, rodzina wychowująca trójkę dzieci w krajach UE otrzymuje średnio 500 euro miesięcznie, w Polsce kilkadziesiąt. Tzw. becikowe, które w Polsce wypłacane jest przez Państwo jednorazowo w wysokości 1000 zł, na Ukrainie wynosi ponad 5000 zł., w Rosji 35 000 zł, w Niemczech 110 000 zł, a w Republice Czeskiej comiesięczny zasiłek rodzinny, wypłacany na każde dziecko, wynosi 1000 zł.
Ze względu na zamrożenie od 2006 roku progów dochodowych liczba dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego i powiązanych z nim dodatków zmniejszyła się w ciągu 2 lat o ok. 827 tysięcy!

Z badań GUS jednoznacznie wynika, że w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej są rodziny wielodzietne, tymczasem przygotowana zmiana nie zwiększa pomocy dla nich, choć duża cześć tych rodzin żyje poniżej minimum egzystencji (25% rodzin z czwórką i więcej dziećmi w 2007 r.).
Panie Premierze! Uważamy, że minimalizowanie pomocy dla najsłabszych ekonomicznie rodzin i wychowujących się w nich dzieci jest najgorszym z możliwych wyborem oszczędności. Na świadczenia rodzinne rząd przeznaczył w 2008 r. o 6 -7% mniej środków niż w roku poprzednim.

Zwracamy się do Pana Premiera o rewizję projektu i podwyższenie oprócz zasiłków rodzinnych także pomocy dla ubogich rodzin wielodzietnych oraz wyraźne podwyższenie progu dochodowego uprawniającego od świadczeń rodzinnych.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki - prezes
Antoni Szymański - wiceprezes


Do wiadomości:
- Jolanta Fedak - Minister Pracy i Polityki Społecznej
- ks. bp. Stanisław Budzik – Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski
- Komisja Trójstronna
- środki masowego przekazu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life