środa, 3 czerwca 2009

Polskie Planned Parenthood ogłosiło Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa

Towarzystwo Rozwoju Rodziny (Od Red.: TRR jest polskim przedstawicielstwem Planned Parenthood międzynarodowej organizacji proaborcyjnej oraz członkiem Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) we współpracy z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym rozpoczęło ogólnopolską Kampanię na Rzecz Świadomego Macierzyństwa. Czerwiec ogłoszono Miesiącem Świadomego Rodzicielstwa. Jednym z inicjatorów i sponsorów akcji jest firma farmaceutyczna Gedeon Richter, producent hormonalnych pigułek antykoncepcyjnych i tzw. "pigułki po".

Organizatorzy tej „akcji edukacyjnej” uznali, że młodzież zbyt mało rozmawia z rodzicami czy w szkole na tematy dotyczące sfery intymnej, w tym „zabezpieczania się przez nieplanowaną ciążą”, dlatego też coraz więcej nastolatków zostaje rodzicami.

Dane statystyczne w odniesieniu do dzieci urodzonych przez młodociane matki mówią jednak coś zupełnie innego. Od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję liczby urodzeń przez nastolatki. Przykładowo w 2002 r. odnotowano 24,3 tys. urodzeń przez kobiety poniżej 19 roku życia, w 2004 r. – 20,5 tys., a w 2006 r. – 19,2 tys. Za 2008 r. nie mamy jeszcze danych. Natomiast rzeczywistą liczbę zainicjowanych ciąż trudno ustalić i nie sposób zweryfikować w skali całego kraju.

Kampanię rozpoczęto w Białymstoku. Cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem – jak stwierdzili sami organizatorzy. Skorzystały z niej raczej przypadkowe osoby, które znalazły się w centrum miasta i zainteresowały akcją. Uczestnicy wypełniali m.in. ankiety na temat znajomości antykoncepcji.

Na potrzeby kampanii CBOS przebadał na przełomie marca i kwietnia 2009 r. 30 młodocianych, którzy zostali ojcami w różnym czasie - niedawno, ale i kilka lat temu. Respondenci wskazali, że edukować powinni przede wszystkim rodzice i szkoła oraz lekarze (ginekolodzy, seksuolodzy) i psychologowie.


Źródło: Onet - 24.05.2009 r. opr. HLI

Zobacz też: Artykuły na temat antykoncepcji hormonalnej


Od Red.:
Film video na stronie Świadomego Rodzicielstwa, w sposób prześmiewczy uczy o tym, że ciąża nie rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. Według edukatorów seksualnych zapłodnienie to tylko utworzenie jednokomórkowego połączenia - zygoty.
Film, który jest dostępny na stronie, YouTube uznał, że może być nieodpowiedni dla nieletnich i dostęp do niego jest tylko po zalogowaniu i potwierdzeniu pełnoletności !


Rodzice sami edukujcie swoje dzieci ! Rozmawiajcie z nimi, sprawdzajcie kto, jakie materiały podsuwa Waszym dzieciom.
Nowe życie zaczyna się od zapłodnienia a nie od zagnieżdżenia !


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life