wtorek, 16 czerwca 2009

Warszawa: policja zajęła się pornografią w kioskach

Policja wszczęła dochodzenie związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym prezentowaniu treści pornograficznych w kioskach i salonach należących do sieci RUCH S.A.

Decyzja policji jest związana z otrzymaniem pisma od Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, który złożył oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Równocześnie, Stowarzyszenie Twoja Sprawa kupiło akcje RUCH S.A. i zamierza wziąć udział w czerwcowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stowarzyszenie – jako akcjonariusz spółki – jest zaniepokojone tym, że nie otrzymało od zarządu tej spółki jasnych zapewnień potwierdzających, że zarząd kontroluje respektowanie w punktach sprzedaży RUCH należytych standardów ekspozycji prasy pornograficznej i ostrej erotyki.

W ramach działań obywatelskich od dwóch miesięcy rzesze konsumentów popierających działania Stowarzyszenia Twoja Sprawa starają się nakłonić RUCH S.A., aby w kioskach i salonach prasowych prowadzonych pod logo RUCH nie prezentowano nachalnie ostrej erotyki i pornografii w sposób szkodzący dzieciom.

Pomimo otrzymania setek maili od konsumentów odwiedzających stronę www.twojasprawa.org.pl, spółka Skarbu Państwa nie podjęła jak dotąd skutecznych kroków, jakie wyeliminowałyby to zjawisko w sieci dystrybucyjnej RUCH. Policja zdecydowała się wszcząć postępowanie przygotowawcze w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Zgodnie z art. 202 Kodeksu karnego, "kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". Zgodnie z tym przepisem, przestępstwem jest także rozpowszechnianie treści pornograficznych w sposób, umożliwiający małoletniemu poniżej 15 roku życia zapoznanie się z nimi.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej po otrzymaniu od Stowarzyszenia Twoja Sprawa kopii zdjęć wykonanych w punktach sprzedaży RUCH zdecydował się zawiadomić o sprawie policję. Postępowanie prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV przy ul. Żytniej 36.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa na swojej stronie internetowej zamieściło zdjęcia, na których widać, w jaki sposób punkty sprzedaży sieci spółki Skarbu Państwa RUCH S.A. prezentują wulgarne treści i pisma zawierające ostrą erotykę i pornografię. Z obserwacji punktów sprzedaży prasy sieci RUCH wynika, że wulgarne pisma erotyczne i pornograficzne umieszczane są często w bezpośrednim sąsiedztwie pluszowych zabawek, książeczek dla dzieci, słodyczy czy napojów.
W niektórych kioskach, wydawnictwa pornograficzne zajmują dużą część bocznych witryn punktów sprzedaży i są widoczne dla przypadkowych przechodniów, w tym również dla dzieci.

Po otrzymaniu licznych sygnałów w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka wystosowali niezależnie od siebie oficjalne pisma do zarządu spółki. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do prezesa RUCH S.A. apel „o spowodowanie respektowania w punktach sprzedaży Spółki RUCH S.A. zasad oraz odpowiednich form prezentowania magazynów o treści erotycznej i pornograficznej”.

„Zarząd RUCH S.A. nigdy nie wyjaśnił nam, dlaczego pomimo deklarowanego przywiązania do zasad moralnych i woli poszanowania drugiego człowieka nie jest w stanie zapewnić w zarządzanej przez siebie sieci należytych standardów ekspozycji prasy pornograficznej, które to standardy sam oficjalnie zaleca. Nie chodzi o zakazanie sprzedaży tej prasy, ale o takie jej eksponowanie, aby na wulgarne treści nie były narażone dzieci ani osoby, które sobie tego nie życzą” – mówi Rafał Porzeziński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia.

„Dziwi w tej sprawie również i to, że Ministerstwo Skarbu Państwa, które nadzoruje tę spółkę, dotychczas nie odpowiedział wielu obywatelom, którzy pisali do ministerstwa w tej sprawie. A chodzi o zwykłe poczucie przyzwoitości, szanowanie wolności osób, które nie chcą w miejscach publicznych stykać się z wulgarnymi treściami prezentowanymi w czasopismach pornograficznych, tym bardziej, gdy narażone są na takie treści ich dzieci, a dzieje się to w sieci spółki nadzorowanej przez rząd.

Przypomnijmy, że biuro Rzecznika Praw Dziecka podzieliło nasz pogląd, że umieszczanie ostrej prasy erotycznej i pornograficznej w witrynach saloników i kiosków ma negatywny wpływ na psychiczny rozwój małoletnich. Akcję poparły też inne organizacje chroniące prawa dzieci”.

Więcej informacji na stronie www.twojasprawa.org.pl Kontakt dla mediów: Rafał Porzeziński (rzecznik@twojasprawa.org.pl); telefon: 066 44 99 500.

Źródło: KAI opr.PS 16.06.2009

Zobacz też: Ewa Bem pomoże usunąć pornografię z kiosków

To również Twoja sprawa !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life