czwartek, 23 lipca 2009

Edukacja seksualna od września w polskich szkołach

Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej w polskiej szkole zainicjowane przez proaborcyjną Federację na Rzecz Równości Kobiet i Planowania Rodziny proponuje nauczycielom elektroniczną wersję podręcznika do lekcji wychowania seksualnego. Jego propagowaniem ma zająć się Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Szefująca Federacji (polskiej filii największej proaborcyjnej organizacji na świecie Planned Parenthood) Wanda Nowicka uważa, że nauczyciele wychowania do życia w rodzinie powinni dysponować odpowiednim podręcznikiem, aby polskie standardy edukacji seksualnej dostosować do norm europejskich.

Jak twierdzi Nowicka, podręcznik ten miałby pokazywać, jak przygotować dzieci by zbyt wcześnie nie rozpoczynały aktywności seksualnej. Ponadto, informowałby jeszcze, co uczniowie - według standardów Federacji - powinni wiedzieć o antykoncepcji i zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową. Standardów tych - zdaniem edukatorów z podlegającej Federacji grupy Ponton - nie spełniają obecne zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

"Pomoc" dla nauczycieli w prowadzeniu wychowania seksualnego miałaby być dostępna w formie elektronicznej od początku nowego roku szkolnego. O to, aby na czas dotarł on do pedagogów ma się zatroszczyć ZNP. Związek chce wskazać nauczycielom, co nowego pojawiło się w podstawach programowych w tej dziedzinie.

Przewodnik po edukacji seksualnej jest skierowany również do rodziców, którzy na początku nowego roku szkolnego będą musieli podjąć decyzję, czy chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w lekcjach wychowania do życia w rodzinie.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie nowelizujące przepisy dotyczące edukacji seksualnej - poinformowała Dorota Obidniak z zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Obowiązek zorganizowania tych zajęć spoczywa na dyrektorze szkoły, ale rodzice mają prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu, jeśli nie życzą sobie, by ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach. W takiej sytuacji muszą napisać oświadczenie a ich dziecko nie zostanie objęte taką edukacją. - Liczymy na to, że edukacja seksualna stanie się czymś oczywistym po 1 września - mówiła Obidniak.

Źródło: fronda.pl, KAI 21.07.2009

Zobacz też: Edukacja seksualna do szkół !

Porażka edukacji seksualnej w Wielkiej Brytanii

Wychowanie seksualne po norwesku...

Rewolucja seksualna zagraża dzieciom - książka

Treść Porozumienia i jego sygnatariusze


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life