środa, 22 lipca 2009

Prawa krwiodawcy


Każda pełnoletnia osoba, która nie przekroczyła 65. roku życia, czuje się zdrowa, waży nie mniej niż 50 kg, może zostać krwiodawcą. Osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w stacji krwiodawstwa, staje się honorowym dawcą krwi. Z uwagi na znaczenie krwi dla ratowania ludzkiego życia przepisy dają jej uprawnienia i przywileje.

Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi morfologia, badania wirusologiczne).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o publicznej służbie krwi krwiodawca
w dniu, w którym oddaje krew jest zwolniony od wykonywania pracy. Zwolnienie otrzymuje również na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację okresowych badań lekarskich.

Oddawanie krwi trzeba wcześniej zgłosić pracodawcy, który ma obowiązek zwolnić krwiodawcę w tym dniu z pracy. oddanie krwi należy udokumentować zaświadczeniem ze stacji krwiodawstwa.
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas (dzień), w którym oddał krew i nie był w pracy.
Koszt tego uprawnienia ponosi pracodawca.

Krwiodawcy przysługuje również zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi - udokumentowane wydatki zwraca stacja.


Dawca, który oddał jedną jednostkę krwi pełnej (450 ml), może też liczyć na tzw. posiłek regeneracyjny w centrum krwiodawstwa, którego wartość kaloryczną określono w rozporządzeniu ministra zdrowia na 4,5 tys. kcal. Najczęściej występuje on w formie czekolady.

Od 1 lipca 2007 r. krwiodawcom przysługuje również ulga podatkowa z tytułu przekazania "darowizny na cele krwiodawstwa". Mogą ją odliczyć od dochodu. Ulga jest równa wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego (wyjątkowo) za pobraną krew rzadkich grup. Ten ekwiwalent określają przepisy rozporządzenia ministra zdrowia na 130 zł za litr krwi.

Tyle dokładnie wynosi ulga, którą honorowy krwiodawca może sobie odpisać jako "darowiznę". Przy czym kwota tego odliczenia wchodzi do ogólnego limitu darowizn religijno-społecznych, których ma prawo dokonać podatnik - w wysokości nie większej niż 6 % dochodu. Podstawą do uznania ulgi jest dokument wydawany przez centrum krwiodawstwa, w którym podatnik oddawał krew.

Źródło: Rzeczpospolita.pl 13.07.2009

1 komentarz:

  1. Serdecznie zapraszamy na forum Polskiego Towarzystwa Wolontariuszy Życia - www.life.phorum.pl . Nasze zaproszenie kierujemy do krwiodawców (krew, osocze, płytki), dawców organów i szpiku oraz rodzin zmarłych dawców organów. Jesteśmy jedyną w polsce organizacją, która pragnie połączyć te trzy grupy Wolontariuszy Życia w jednej organizacji społecznej. Zapraszamy do rejestrowania się i logowania na naszym forum, które jest nie tylko miejscem informacji o naszym stowarzyszeniu ale nade wszystko docelowo ma stać się źródłem wiarygodnych informacji o naszych sprawach. Zapraszamy: www.life.phorum.pl

    OdpowiedzUsuń

© puls pro-life