poniedziałek, 20 lipca 2009

V Światowy Kongres Rodzin już w sierpniu


Dwa lata temu w Warszawie a w tym roku w Amsterdamie (Holandia) od 10 do 12 sierpnia, spotkają się uczestnicy V Światowego Kongresu Rodzin pt. "Rodzina znaczy więcej niż każdy sam".

To największe światowe spotkanie rodzin, liderów
organizacji pozarządowych, przedstawicieli kościołów i grup wyznaniowych oraz polityków będzie kontynuowało debatę o aktualnej sytuacji rodzin, zagrożeniach oraz osiągnięciach w budowaniu cywilizacji życia.

Uczestnicy V
Światowego Kongresu Rodzin po raz kolejny publicznie wyrażą swoje oczekiwania wobec przedstawicieli rządów i parlamentów, polityków, przedstawicieli świata kultury o poszanowanie praw rodziny zbudowanej na związku kobiety i mężczyzny, praw rodziców do wychowania dzieci oraz ochrony praw i godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Informujemy że książka "Rodzina wiosną dla Europy i świata", zawierająca ponad 100 wykładów wygłoszonych na IV Światowym Kongresie Rodzin jest jeszcze dostępna w sprzedaży.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life