poniedziałek, 27 lipca 2009

Ważne zmiany w Kodeksie Pracy

Osoby korzystające z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego będą miały zagwarantowany powrót na to samo lub równorzędne stanowisko.
Takie m.in. zmiany przewiduje przyjęty przez rząd RP projekt nowelizacji kodeksu pracy.

Po zakończeniu urlopu pracownicy będą mieli zapewniony powrót na takie same lub równorzędne stanowisko. Ich wynagrodzenie będzie odpowiadać temu, jakie otrzymywaliby gdyby nie przebywali na urlopie. Obecnie z takiego prawa korzystają osoby na podstawowym urlopie macierzyńskim przewidzianym dla rodziców biologicznych i adopcyjnych. W uchwalonej 6 grudnia 2008 r. nowelizacji kodeksu pracy (Dz.U. nr 237, poz. 1654), tzw. ustawie rodzinnej, wprowadzono dodatkowy urlop macierzyński na wniosek pracownika i urlop ojcowski. Nie objęto jednak tych dwóch urlopów gwarancjami dotyczącymi ochrony po powrocie do pracy. Nie zostali też nimi objęci rodzice adopcyjni, korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przyjęta przez rząd nowelizacja zakłada więc objęcie taką gwarancją pracowników, którzy od 2010 roku będą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (docelowo ma on wynieść 4 lub 6 tygodni), i tych, którzy będą korzystać z urlopu ojcowskiego (od 2010 roku wyniesie 1 tydzień, od 2012 - 2 tygodnie). Prawo do tej gwarancji zyskają też rodzice adopcyjni, korzystający z dodatkowego urlopu.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza też kolejne zrównanie praw poszczególnych grup pracowników wychowujących dzieci. W tej sprawie w resorcie pracy interweniowali m.in. rzecznik praw obywatelskich i rzecznik praw dziecka. Takie same prawa będą mieć rodzice biologiczni i adopcyjni. Dotyczyć to ma m.in. prawa do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dzielenia się między rodzicami dziecka urlopem macierzyńskim, prawa pracownika ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w przypadku przebywania matki w szpitalu.

- Zrównanie praw rodziców adopcyjnych z prawami rodziców biologicznych jest bardzo korzystne i powinno zostać wprowadzone już wcześniej - mówi Danuta Wiecha, prezes Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia w Krakowie.

Jej zdaniem takie rozwiązanie będzie bardzo dobre dla pracujących rodziców, którzy ze względu na strach przed utratą pracy nie decydują się na adopcję.

Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: Gazeta Prawna 23.07.2009

Zobacz też: Ustawa rodzinna weszła w życie

Więcej praw dla rodziców adopcyjnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life