czwartek, 13 sierpnia 2009

UWAGA ! Mamy czas do 17 sierpnia 2009

Na stronach Ministerstwa Zdrowia zamieszczono projekt sprawozdania z wykonania w roku 2008 Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania.

Projekt ten został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 3 sierpnia. Obecnie istnieje możliwość zgłaszania uwag, termin upływa 17 sierpnia 2009 roku do godziny 10.00. Uwagi można przesyłać na adres dep_md@mz.gov.pl

Z zamieszczonych w projekcie informacji o liczbie aborcji wynika, że w 2008 roku w Polsce miało miejsce 499 zabiegów przerwania ciąży, w tym w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety wykonano 32 aborcje, zaś w wyniku badań prenatalnych wskazujących na ciężką i nieodwracalną wadę płodu wykonano 467 zabiegów.

Nie odnotowano aborcji w wyniku czyny zabronionego, a więc m.in. gwałtu, w żadnym z polskich szpitali.

ZOBACZ TREŚĆ PROJEKTU SPRAWOZDANIA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life