poniedziałek, 17 sierpnia 2009

Wyraź swój protest w liście do Birgitty Ohlsson

Zaprotestuj przeciwko próbom ustanowienia aborcji jako prawa ogólnoeuropejskiego!
Pod tekstem angielskim zamieszczono tłumaczenie polskie.
Wyślij protest na e-mail szefowej kampaniii proaborcyjnej w Szwecji:
birgitta.ohlsson@riksdagen.se
Prześlij dalej !!!

Od red.: List można wysłać również na ten adres: jenny.sonesson@riksdagen.se to prawdopodobnie jej rzecznik prasowy.


Dear Mrs Birgitta Ohlsson,

I am writing to you to express my strong disagreement with your
reflections on the issue of abortion.

On the website of your campaign - "Make noise for free choice!" I can
read that all around the world, women are denied their right to free,
legal and safe abortions. As long as I am concerned there is no such
thing as "safe abortion". Many times abortion can lead to physical
repercussions, for example: internal haemorrhage, womb damage, sepsis
and long-term infertility.

Moreover, American Psychiatric Association mention two types of mental
disturbances which are caused by abortion: PAD (post abortion distress)
and PAS (post abortion syndrom). The main symptoms of PAD are: the
feeling of great loss, harm and emptiness, deep despair and grievance
against those who persuade the woman into performing abortion. Clinical
picture of so-called post abortion syndrom (PAS) manifests itself in
great anxiety without realizing the cause, discontent with life, feeling
of hopelessness and depression. Frequently, PAS leads to the worsening
of family relations and aversion to sexual intercourse. It may also
occur in the form of very strong dread and nightmares. Woman can even
hear the voices of the unborn children.

In addition, I believe that you should consider the fact that the
protection of conceived life is essential protection of human rights,
which are not only connected with biological issues of woman life. As a
supporter of human rights you should also reflect on the fact that
everyone has the right to live - even conceived but unborn children.

Yours sincerely,
.................................

(PL)
Szanowna Pani Birgitte Ohlsson,

Piszę do Pani, aby wyrazić mój głęboki sprzeciw wobec Pani poglądów na
temat aborcji.

Na stronie internetowej Pani kampanii - "Zrób hałas dla wolnego wyboru!"
można przeczytać, że na całym świecie kobiety są pozbawione prawa do
wolnej, legalnej i bezpiecznej aborcji. Z tego, co mi wiadomo nie
istnieje "bezpieczna" aborcja. Bardzo często aborcja prowadzi bowiem do
fizycznych następstw, np. do krwotoku wewnętrznego, uszkodznia macicy,
sepsy, długotrwałej bezpłodności.

Ponadto, Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne wymienia dwa rodzaje
umysłowych zaburzeń spowodowanych aborcją: PAD (post abortion distress -
postaborcyjna rozpacz) oraz PAS (post abortion syndrom - syndrom
postaborcyjny). Główne symptomy PAD to poczucie wielkiej straty, krzywdy
oraz pustki, głęboka rozpacz oraz żal do tych, którzy nakłonili daną
kobietę do podjęcia aborcji. Kliniczny obraz tak zwanego syndromu
postaborcyjnego (PAS) objawia się dużym niepokojem bez uświadomienia
sobie
przyczyny, niezadowoleniem z życia, poczuciem beznadziei i depresją.
Często występuje pogorszenie relacji z najbliższymi, niechęć do
współżycia seksualnego. Mogą wystąpić także bardzo silne lęki, koszmary
senne. Kobieta może słyszeć głosy nienarodzonych dzieci.

W dodatku, sądzę, że powinna Pani rozważyć również fakt, że ochrona
poczętego życia to zasadnicza kwestia w ramach ochrony praw człowieka,
które nie odnoszą się jedynie do biologicznych aspektów życia kobiety.
Jako zwolenniczka praw człowieka powinna Pani zastanowić się nad faktem,
że każdy ma prawo do życia - nawet poczęte, ale nienarodozne dziecko.

Z poważaniem,

................................

4 komentarze:

 1. Nie wiem jak inni, ale ja dostaję zwrotkę, że taki adres e-mail nie istnieje.

  OdpowiedzUsuń
 2. Adres został zweryfikowany, widocznie pani Birgitta zmieniła adres. My zwrotu nie dostaliśmy.
  Można jeszcze wysłać do tej osoby: jenny.sonesson@riksdagen.se to prawdopodobnie jej rzecznik prasowy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Przepraszam, to był jednak mój błąd – opuściłem jedną literkę w adresie.

  OdpowiedzUsuń

© puls pro-life