środa, 23 września 2009

"Gość Niedzielny" zapłaci za pisanie prawdy


Sąd Okręgowy w Katowicach zadecydował, że redakcja „Gości Niedzielnego” i archidiecezja katowicka mają przeprosić Alicję Tysiąc i wypłacić jej 30 tys. zł zadośćuczynienia – informuje serwis internetowy dziennika „Rzeczpospolita”.

Alicja Tysiąc domagała się od Wydawnictwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach i ks. Marka Gancarczyka przeprosin za to, że publikowane na jej temat w „Gościu Niedzielnym” teksty sugerowały, że usiłowała dopuścić się zabójstwa.

Twierdziła również, że jest osobą prywatną, a redakcja bezprawnie ingerowała w jej życie osobiste, pisząc o niej i publikując zdjęcie, bez jej zgody.

Poza przeprosinami Tysiąc domagała się wypłacenia jej 50 tys. zł tytułem „zadośćuczynienia za szkody moralne spowodowane naruszeniem dóbr osobistych powódki w postaci czci, dobrego imienia oraz prywatności”.
Strona pozwana wnioskowała o oddalenie w całości powództwa argumentując, że stan przedstawiony przez stronę powodową nie odpowiada prawdzie.

Podkreślała przede wszystkim, że Alicja Tysiąc od dłuższego czasu na skutek własnych zabiegów jest osobą publiczną ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Powoływała się na konstytucyjną zasadę wolności słowa, która daje dziennikarzom prawo do prezentowania własnych poglądów i ocen.

Zwracała także uwagę, że sądom nie przysługuje kompetencja do rozstrzygania o zasadności poglądów i opinii przedstawionych w wypowiedziach krytycznych
Tysiąc przed trybunałem w Strasburgu wywalczyła zadośćuczynienie za odmowę „prawa do aborcji”.

Kobieta chciała zabić swoje dziecko – bo tym oczywiście jest tzw. zabieg aborcji – tłumacząc, że jego urodzenie może grozić jej nawet utratą wzroku.
Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał kobiecie 25 tys. euro odszkodowania. Istotą orzeczenia trybunału w Strasburgu było wskazanie na brak w polskim prawie procedur odwoławczych od decyzji lekarzy.

Źródło: rp.pl opr. PS.pl 23.09.2009

Zobacz też: Sąd po stronie Alicji Tysiąc

Proces Alicja Tysiąc vs Gość NiedzielnyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life