środa, 16 września 2009

Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem w Białymstoku

Po dwóch latach proszenia o wydanie ciał, w dniu 15 września 2009 r. w Białymstoku odbył się pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Był to pogrzeb dzieci, które zmarły przedwcześnie, choć były utęsknione i oczekiwane przez swoich rodziców, oraz dzieci, które choć mogłyby żyć - nie zostały przyjęte i zostały zabite w wyniku aborcji.

Celem tego wydarzenia była przede wszystkim modlitwa, oraz wyraz solidarności z rodzicami, którzy cierpią po stracie swoich dzieci.

Niestety, mimo możliwości prawnych wciąż funkcjonuje nieludzki zwyczaj bezczeszczenia zwłok dzieci. Częstą praktyką jest odmawianie rodzicom prawa do pochówku i palenie zwłok dzieci razem z odpadami szpitalnymi. Zdarza się również wykorzystywanie ciał dzieci do celów „naukowych”.

Dla wielu rodziców, oczekujących z radością na narodziny dziecka, gdy okazuje się, że ono przedwcześnie zmarło (co samo w sobie jest wielkim cierpieniem dla nich), staje się dodatkowym dramatem fakt, że często szpitale nie wydają ciała, że nie mogą się z dzieckiem ani pożegnać, ani go pochować. Nie mogąc w prawidłowy sposób przeżyć żałoby, długo nie mogą sobie poradzić ze skutkami utraty dziecka.

Stąd zrodziła się inicjatywa pogrzebów dzieci zmarłych przed narodzeniem. Pierwszy taki pogrzeb odbył się w Warszawie w 2005 r. Idea jest propagowana w kolejnych miastach w Polsce, by pomóc tym rodzicom, którzy chcą godnie pochować swoje dzieci.

Źródło: Informacje Fundacji Nazaret

Zobacz też: Białystok pożegnał dzieci nienarodzone Fronda.pl 15.09.2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life