środa, 2 września 2009

Słowacja znowelizowała ustawę regulującą dopuszczalność aborcji


Prezydent Słowacji Ivan Gašparovic podpisał w ubiegłym tygodniu znowelizowaną ustawę regulującą dostępność aborcji, która ustanawia obowiązkowe doradztwo w przypadku, gdy niepełnoletnia matka chce zabić swoje poczęte dziecko oraz podwyższa z 16 do 18 lat wiek kobiet, które powinny uzyskać zgodę rodziców na aborcję – informuje portal LifeSiteNews.com.

Ustawę o planowaniu rodziny parlament słowacki znowelizował w czerwcu tego roku. Za przyjęciem poprawki głosowało 87 parlamentarzystów. Przeciw niej było 7. Znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać od września br.

Przeciw nowelizacji ustawy wystąpiły organizacje proaborcyjne, w tym m.in. międzynarodowa organizacja „Centrum na Rzecz Praw Reprodukcyjnych”. Przeciwnicy poprawki twierdzili, że proponowane zmiany „są sprzeczne z prawem kobiet do prywatności, integralności fizycznej, autonomii i poufności oraz z prawem do ochrony zdrowia i niedyskryminacji.”


W sumie 19 różnych organizacji proaborcyjnych naciskało na słowackich polityków by odrzucili proponowaną nowelizację. Powoływano się w nim na WHO oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka, przestrzegając przed wprowadzeniem wymogu uzyskania zgody rodzicielskiej przez nieletnią ciężarną, domagającą się aborcji.

Tuż przed głosowaniem w parlamencie ponad 80 organizacji z całego świata, zaalarmowanych sondażem koalicji „Familiokratos” pochwaliło słowackich polityków, domagających się zaostrzenia ustawy aborcyjnej, zaznaczając, że aż 86 % kobiet, które dokonały aborcji uważa, że wprowadzono je w błąd i pozbawiono podstawowych informacji na temat konsekwencji uśmiercenia poczętego dziecka.

Źródło: LifeSiteNews.com opr. PS 31.08.2009

Zobacz też: Strona Euro-Fam

Słowacja: pozytywne zmiany w ustawie o ochronie życia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life