wtorek, 27 października 2009

Contra in vitro po raz drugi

W piątek w dniu 23.10.2009 poseł Jan Filip Libicki - reprezentujący wnioskodawców złożył u Marszałka Sejmu projekt ustawy o nowelizacji kodeksu karnego przewidujący stosowne kary za wykonywanie zabiegów in vitro oraz obrót powstałymi w ten sposób zarodkami. Jest to ten sam projekt ustawy, który kilka tygodni temu jako obywatelska inicjatywa Komitetu "Contra in vitro" został przez Sejm odrzucony. Tym razem wpływa on do laski marszałkowskiej jako poselski.

Projekt przewiduje wprowadzenie do kodeksu karnego dodatkowego artykułu 160a złożonego z trzech paragrafów:
W paragrafie pierwszym ustala się karę do trzech lat pozbawienia wolności za przeprowadzenie zabiegu in vitro.
W paragrafie drugim za dokonywanie eksperymentów na powstałych tą drogą embrionach przewiduje się karę od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
W paragrafie trzecim za handel powstałymi w ten sposób embrionami przewiduje się karę pozbawienia wolności nie krócej niż na trzy lata.

Projekt jest projektem poselskim i ponadpartyjnym. Podpisało go 19 posłów reprezentujących następujące kluby: Polska Plus, PSL, PiS oraz jeden poseł niezrzeszony.

Źródło: familiae.pl

Zobacz też: Drugie podejście Contra in vitro, naszdziennik.pl 26.10.2009

Zapłodnienie in vitro

Nigdy więcej nie wykonam in vitro - świadectwo lekarza


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life