piątek, 20 listopada 2009

Forum Kobiet Polskich w obronie minister Radziszewskiej


Organizatorki Kongresu Kobiet Polskich oraz środowiska feministyczne chcą odwołania Elżbiety Radziszewskiej z funkcji pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.

Działaczki kongresu oraz feministki, które określają się jako środowiska kobiece, mają na to stanowisko własną kandydatkę. Chciałyby, aby na miejsce Elżbiety Radziszewskiej powołać prof. Małgorzatę Fuszarę.

Prof.Fuszara jest socjologiem, współtwórczynią Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, występuje jako ekspert Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Blisko związana z radykalnym ruchem feministycznym.


W odpowiedzi na dążenie środowiska feministycznego do odwołania Elżbiety Radziszewskiej z funkcji pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, Forum Kobiet Polskich wezwało premiera Donalda Tuska do udzielenia pełnego poparcia minister Radziszewskiej.

Przedstawiamy Państwu pełną treść listu skierowanego przez FKP do premiera:


Warszawa, dn. 18 listopada 2009 r.


Szanowny Pan
Donald Tusk Premier RP

W imieniu Forum Kobiet Polskich, skupiającego przedstawicielki 57 organizacji kobiecych, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie pełnego poparcia Pani Minister Elżbiecie Radziszewskiej, Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Pani Minister Elżbieta Radziszewska w bardzo racjonalny i bezstronny sposób prowadzi w Polsce sprawy dotyczące niezwykle trudnych przypadków dyskryminacji. Jest w pełni kompetentna i nie ulega naciskom.

Regularnie powtarzające się zarzuty środowisk feministycznych i lewicowych wobec Pani Minister Elżbiety Radziszewskiej mają silne podłoże ideologiczne i są wyjątkowo stronnicze. Zarówno Kongres Kobiet Polskich, jak i organizacje o charakterze feministycznym, nie mają żadnych podstaw do reprezentowania większości kobiet w Polsce.

Nie możemy się zgodzić, że zadaniem pełnomocnika rządu ma być „załatwienie” refundacji zapłodnienia in vitro czy wprowadzenie niezwykle kontrowersyjnych zapisów w ustawie o zapobieganiu przemocy, a także promowanie takiej interpretacji praw kobiet, jakoby zawierały prawo do aborcji.
Najbardziej zadziwiającym zarzutem wobec Pani Minister Radziszewskiej jest stwierdzenie, że nie rozumie ona istoty praw człowieka, gdyż nie podjęła działań antydyskryminacyjnych, mających na celu zdjęcie krzyży w polskich szkołach i urzędach państwowych.

Zarzut ten najlepiej pokazuje ideologiczny charakter obecnie podejmowanych działań.
Mamy nadzieję, że Pan Premier uwzględniając pluralizm polskiego społeczeństwa nie dopuści, aby tak ważny urząd stał się elementem rozgrywki światopoglądowej i ideologicznej.

W imieniu Forum Kobiet Polskich

Ewa Kowalewska – Prezes FKP
Anna Lisiewicz – Sekretarz FKP

Źródło: HLI 18.11.2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life