środa, 4 listopada 2009

Sprawozdanie z realizacji ustawy o planowaniu rodziny w roku 2008

W roku 2008 zarejestrowano 499 zabiegów przerwania ciąży, w tym 32 w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety, a 467 z powodu podejrzenia uszkodzenia płodu.

Nie odnotowano żadnego przypadku przerwania ciąży, powstałej w wyniku czynu zabronionego – wynika z rządowego sprawozdania z realizacji ustawy o planowaniu rodziny.

Sprawozdanie z wykonywania w roku ubiegłym ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz skutkach jej stosowania przygotował resort zdrowia na podstawie informacji uzyskanych m.in. od GUS, NFZ, Komendy Głównej Policji, okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych sądów lekarskich.

Jak wynika z informacji, na 416 437 urodzeń w zeszłym roku, odnotowano 1 938 urodzeń martwych. Odnotowano 2 338 zgonów niemowląt, z czego 1 219 zmarło w okresie pierwszych sześciu dni życia. W ogólnej liczbie zmarłych niemowląt, 80 % zmarło w okresie noworodkowym, czyli przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia. Przyczyną ponad połowy zgonów niemowląt były choroby okresu okołoporodowego, powstałe w czasie ciąży i pierwszych sześciu dniach życia. 1/3 zgonów spowodowana była wadami wrodzonymi, a pozostałe były konsekwencją chorób nabytych w okresie niemowlęcym lub urazów.

Autorom sprawozdania nie udało się ustalić liczby kobiet, które w zeszłym roku zmarły w wyniku bezpośrednich lub pośrednich powikłań ciąży, porodu lub połogu. W 2007 r. odnotowano 11 tego rodzaju zgonów.

W zeszłym roku było 775 przypadków pozostawienia noworodka w szpitalu ze względów innych, niż zdrowotne. Autorzy raportu podkreślają, że brak jest danych o przyczynach porzucenia, a także o liczbie porzuconych dzieci, których rodzicami byli obcokrajowcy.

W zeszłym roku zarejestrowano 499 aborcji, czyli o 177 więcej niż w 2007 r. Przyczyną 32 zabiegów było zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, a 467 przeprowadzono w wyniku badania prenatalnego wskazującego na duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Nie odnotowano żadnego przypadku przerwania ciąży, która byłaby wynikiem czynu zabronionego.

Ze sprawozdania wynika, że w 2008 r. zarejestrowano 262 sprawy o przestępstwa objęte zakresem ustawy, dotyczące przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Dotyczyły one przerwania lub doprowadzenia kobiety ciężarnej do przerwania ciąży w wyniku stosowania przemocy lub w inny sposób bez jej zgody, spowodowania śmierci kobiety ciężarnej w następstwie przerwania ciąży, spowodowania śmierci dziecka przez matkę w okresie porodu i pod jego wpływem, uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia zarejestrowało 67 spraw pisemnych oraz 204 rozmowy telefoniczne dotyczące tej tematyki. Skargi dotyczyły najczęściej braku poszanowania godności i intymności pacjentek w czasie prowadzenia ciąży i porodu.

Źródło: rynekzdrowia.pl 03.11.2009

Zobacz też: Aborcja jest zawsze czynem bezprawnym

500 dzieci zginęło zgodnie z prawem

TREŚĆ RAPORTU Z WYKONANIA USTAWY W ROKU 2008

Oświadczenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life