wtorek, 15 grudnia 2009

20-lecie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

O naturalnych metodach planowania rodziny dyskutowali uczestnicy sympozjum ,,Życie, płodność, zdrowie, rodzina", które miało miejsce w dniach 12-13 grudnia w Warszawie.

Dwudniowe obrady zostały zorganizowane z okazji 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. O trudnościach i szansach popularyzacji naturalnej metody planowania rodziny mówił otwierając obrady bp łomżyński Stanisław Stefanek. Zwrócił on uwagę, że naturalne metody planowania są uważane za ,,konfesyjne", traktowane po macoszemu przez środowiska lekarskie. Potrzebują dobrej prezentacji przy wsparciu duszpasterzy oraz środowiska ludzi świeckich.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny dr Ewa Ślizień-Kuczapska omówiła perspektywy rozwoju NPR. Przypomniała, że są metody, które dziś można uznać za historyczne, np. kalendarzyk małżeński. Bardzo skuteczne okazały się zarówno metody jednowskaźnikowe - np. Billingsów, czy wieloobjawowe, które pomagają ustalić płodne dni. Dziś wkroczyły już nowe technologie, które mają służyć rozpoznawaniu płodności, jest duży wybór tych metod.

Badania skuteczności metody objawowo-termicznej, przeprowadzone w 2002 r. w Niemczech na 900 kobietach wykazały, że jest ona porównywalna, nawet lepsza od środków hormonalnych. Jednak mimo że ma niezaprzeczalne zalety – chroni zdrowie, przyczynia się do pogłębienia więzi międzyludzkich – została ona na Zachodzie zmarginalizowana, gdyż aby ją stosować, potrzebna jest głęboka formacja całego człowieka – informuje KAI.

W Polsce ma ona szansę dotarcia do szerokich kręgów odbiorców. Jest to możliwe, gdyż jest potencjał dobrze przeszkolonych instruktorów, trzeba tylko scalić siły i środki, stworzyć silną federację stowarzyszeń, które dotychczas działały w pojedynkę. Należy działać razem, pozyskiwać fundusze europejskie, docierać do uczelni, kształcących przyszłych medyków, upowszechniać NPR już w gimnazjach, współpracować z placówkami edukacyjnymi – mówiły osoby zaangażowane w działalność Stowarzyszenia.

Źródło: KAI, rynekzdrowia.pl 12.12.2009

Zobacz też: Liga Małżeństwo Małżeństwu

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny im. Roetzera

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR

Kwartalnik "życie i płodność"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life