wtorek, 15 grudnia 2009

Petycja w sprawie ochrony życia w Europie

Europejskie ruchy prorodzinne złożą dziś na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka petycję w sprawie obrony życia i godności człowieka. Zdaniem sygnatariuszy listu Europa chce uchodzić za kolebkę praw człowieka, a w wielu jej krajach zabija się bezbronnych ludzi.

Dokument podpisały setki tysięcy obywateli Unii Europejskiej oraz Chorwacji. Sygnatariusze petycji apelują o podjęcie wszelkich możliwych inicjatyw, aby interpretując i stosując Kartę Praw Podstawowych Unii oraz Europejską Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uznawano prawo do życia każdej istoty ludzkiej.

Wzywają, aby uznawano za rodzinę w pełnym sensie jedynie tę, która budowana jest na fundamencie małżeństwa kobiety i mężczyzny. Należy też uznać podstawowe prawo rodziny do wyboru sposobu edukacji swoich dzieci oraz zaniechanie finansowania z funduszy publicznych eksperymentów na komórkach macierzystych niszczących embriony ludzkie.

Zdaniem jednego z inicjatorów petycji, włoskiego eurodeputowanego Carlo Casiniego, tożsamość europejska powinna charakteryzować się poszanowaniem praw człowieka i jego godności. Casini uważa, że Europa jest dziś postrzegana bardziej jako rzeczywistość gospodarcza, niż jako siła służąca człowiekowi a mimo to, uważa się ona za ojczyznę praw człowieka. Włoski polityk zwraca uwagę, że dzieje się to w sytuacji, gdy w większości spośród 27 krajów członkowskich UE negowane jest prawo do życia dzieci poczętych, a jeszcze nie narodzonych.

Eurodeputowany ma nadzieję, że wtorkowe złożenie petycji w sprawie ochrony życia stanowić będzie okazję, by na forum europejskim dostrzeżono obecność obrońców życia, rodzin i ich dzieci, tworzących europejskie społeczeństwo.

Źródło: KAI 15.12.2009

Zobacz też: Lepiej testować na embrionach niż na zwierzętach

Włoscy senatorzy chcą ochrony życia człowieka od chwili poczęciaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life