wtorek, 15 grudnia 2009

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych

Będzie mniej domów dziecka, a więcej profesjonalnych rodziców.

– Kończymy prace nad ustawą, która ułatwi funkcjonowanie rodzin zastępczych. Projekt przekazaliśmy do Rządowego Centrum Legislacyjnego – mówiła Jolanta Fedak, minister pracy, podczas konferencji „Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”, która odbyła się wczoraj w Warszawie.

Jednym z założeń jest odchodzenie od instytucjonalnych form opieki na rzecz tworzenia profesjonalnych rodzin zastępczych. Dziś wśród takich rodzin dominują te spokrewnione z dzieckiem.

Ustawa ma uregulować status profesjonalnych rodziców jako pracowników – Przestrzegałbym przed nadmierną instytucjonalizacją rodzin zastępczych. Również przed likwidowaniem istniejących form opieki, bo każda z nich jest w systemie potrzebna – od spokrewnionych rodzin zastępczych do instytucjonalnych domów dziecka – twierdzi Marek Rymsza z Instytutu Spraw Publicznych.

Więcej w artykule: Rodzinie zastępczej ma być łatwiej rp.pl 11.12.2009

Zobacz też: Czy będzie pomoc dla wielodzietnych?

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

Rodzicielstwo zastępcze - dlaczego nie ty?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life