poniedziałek, 7 grudnia 2009

Propozycja zmian w zasadach wypłaty becikowego

Resort pracy wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o zmianę zasad dotyczących wypłaty becikowego.

Chodzi o termin objęcia opieką lekarską przyszłej matki, która po porodzie ma otrzymać becikowe. Dotychczas ustalono, że kobieta musi posiadać zaświadczenie, że jest pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży. Zdaniem resortu pracy ten termin należy wydłużyć – informuje Gazeta Prawna.

– Zgłosiła się do nas kobieta, która taką opieką była objęta od 13 tygodnia ciąży. Musieliśmy wydać jej decyzję odmowną – mówi Marzena Szuleta, kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.

Zdaniem Marka Buciora, wiceministra pracy i polityki społecznej, obowiązek tak wczesnego potwierdzania ciąży powoduje, że kobiety, które z różnych powodów później trafiają do lekarza, są pozbawiane becikowego. Resort pracy proponuje zatem przesunięcie terminu pierwszej wizyty kobiety u lekarza na termin późniejszy, który jednocześnie nie spowoduje zaniedbania regularnych badań w trakcie ciąży.

Źródło: gazetaprawna.pl 27.11.2009

Zobacz też: Becikowy bubel, gazetaprawna.pl 30.11.2009

Rodzic może otrzymać gminne becikowe bez zaświadczenia lekarskiego

Od listopada zmiany w zasadach wypłacania becikowego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life