środa, 6 stycznia 2010

Stowarzyszenie Małżeństw "Gianna" w Żninie

W parafii pw. NMP Królowej Polski w Żninie powstało Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna”. Organizacja ma wspierać i promować małżeństwa sakramentalne oraz krzewić kult swojej patronki Gianny Beretty Molli.

Nie można w życiu wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. Nie znaczy to jednak, że małżeństwo należy traktować tylko i wyłącznie jako środek do celu, którym jest rodzina. Jakkolwiek bowiem małżeństwo naturalną drogą prowadzi do jej zaistnienia i powinno być na nią otwarte, to jednak przez to samo małżeństwo bynajmniej nie zatraca się w rodzinie. Zachowuje ono swą odrębność jako instytucja, której wewnętrzna struktura jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny”. Te słowa Karola Wojtyły z książki „Miłość i odpowiedzialność” stały się bezpośrednią inspiracją do powołania Stowarzyszenia.

- Kościół wiele uwagi i troski poświęca rodzinom, narzeczonym, związkom niesakramentalnym. Opieka nad małżeństwami jest jakby mniej widoczna, rozmywa się w różnego rodzaju duszpasterstwach, a przecież jest niezwykle potrzebna, zwłaszcza dziś, gdy trwałość związków sakramentalnych poddawana jest wielkiej próbie. Stąd pomysł na powołanie stowarzyszenia, które z jednej strony będzie wspierać małżeństwa sakramentalne z drugiej będzie je promować – tłumaczy inicjator przedsięwzięcia ks. Stanisław Talaczyński, proboszcz parafii NMP Królowej Polski.

Informuje również, że podczas dwóch spotkań założycielskich opracowano wspólnie statut stowarzyszenia oraz wybrano jego władze. W chwili obecnej trwa procedura rejestracji organizacji. Jak dotąd chęć przynależności do niej zgłosiło około 20 osób, głównie młodych, ks. Talaczyński jest jednak przekonany, że inicjatywa będzie się rozwijać.


Źródło: KAI 18.12.2009

Zobacz też: Moje Małżeństwo - złota recepta na zbudowanie szczęśliwego małżeństwa sakramentalnego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life