piątek, 26 lutego 2010

Aborcja to nie planowanie rodziny


Parlament Europejski przyjął większością głosów poprawkę złożoną w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Stwierdza ona, że aborcja nie powinna być propagowana jako metoda planowania rodziny.

Poprawka dotyczy przygotowanej przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia rezolucji w sprawie "zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jako nieodłącznego elementu praw kobiet w dziedzinie reprodukcji i zdrowia w Europie".
320 deputowanych opowiedziało się za przyjęciem tej poprawki, 246 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu. W Parlamencie większość europosłów poparła wniosek, aby kobietom, które poddały się aborcji, zapewnić godne traktowanie i doradztwo. Głosowanie nie było imienne.
Z kolei poprawka złożona w imieniu Europejskiej Partii Ludowej (największej frakcji politycznej w PE) dotycząca realnych szans mężczyzn na udział w wykonywaniu obowiązków rodzinnych i domowych na równi z kobietami - zwłaszcza w formie urlopów rodzicielskich dla ojców - została odrzucona.

Źródło: ND 26.02.2010

Zobacz też: Zbiór artykułów związanych z Unią Europejską

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life