wtorek, 9 lutego 2010

Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony"

Informujemy, że 24 marca 2010 r., godz. 13.30–18.30 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,( Sala Koncertowa VI piętro) odbędzie się III Sympozjum dla Lekarzy "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony"

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik (przewodniczący), dr med. Piotr Gajewski

(z-ca przewodniczącego), prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, dr Konstanty Radziwiłł

Program Sympozjum

Prometejskie marzenia medycyny prof. Andrzej Szczeklik (II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

Status ludzkiego embrionu w różnych religiach i w historii dr Andrzej Muszala (Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków)

Komórki macierzyste i klonowanie człowieka - wątpliwości moralne dr Tad Pacholczyk (National Catholic Bioethics Center, Filadelfia, USA)

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów - prawo i praktyka w Stanach Zjednoczonych prof. Christopher Hook (Mayo Clinic, Rochester, USA; oficjalny przedstawiciel ACP)

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów w świetle etyczno-filozoficznym - głos za prof. Paweł Łuków (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów w świetle etyczno-filozoficznym - głos przeciw prof. Marian Machinek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów - na co pozwala polskie prawo prof. Włodzimierz Wróbel (Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

Ustawa bioetyczna - polityczne bariery, zagrożenia i szanse dr Jarosław Gowin (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków)

W dyskusji panelowej wezmą też udział:

prof. Tadeusz Biesaga

(Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków)

dr Konstanty Radziwiłł

(Prezydent Elekt Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich [CPME])

dr Jerzy Umiastowski

(Przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym ds. Bioetyki [CDBI] Rady Europy)

Źrodło: Medycyna Praktyczna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life