wtorek, 27 kwietnia 2010

Narodowy Dzień Pokuty - 27 kwietnia

Kilkadziesiąt osób wyznania katolickiego związanych z polskim środowiskiem obrońców życia i rodziny wystąpiło z apelem, by 27 kwietnia stał się Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka.
Data nawiązuje do kolejnej rocznicy uchwalenia w okresie komunizmu ustawy aborcyjnej (27 kwietnia 1956 r.), której konsekwencje okazały się tragiczne dla naszego kraju. Na skutek obowiązującego prawa, zginęło w Polsce ponad 20 milionów dzieci poczętych. Ten śmiercionośny „marsz” ograniczyła dopiero ustawa z 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Niemniej w Polsce wciąż są zabijane dzieci w okresie prenatalnego rozwoju. Wobec tego nie można pozostać obojętnym. Poniżej publikujemy treść apelu
:

TEKST APELU


Ełk, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2010 r.

27 kwietnia - Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka


27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku - w warunkach komunistycznego terroru - ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, oka-zały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy...


Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za anulowanie zbrodniczej ustawy aborcyjnej, dziękujemy za rosnący w całym społeczeństwie szacunek wobec życia poczętych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II uznawanego za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dziękując Wszechmocnemu Bogu za błogosławieństwo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej polskiej ziemi wskutek zanegowania V Przykazania Bożego "Nie zabijaj!": śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.


Bóg, jedyny Dawca i Pan Życia, poprzez swoich proroków ostrzegał: "Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!". Słudzy Boży: ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i ksiądz kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie ostrzegali przed tragicznymi konsekwencjami tej straszliwej "rzezi niewiniątek", która działa się w naszym kraju.


Bóg - Dawca życia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i pokorą, ale także z wielką ufnością o przebaczenie winnym i o miłosierdzie dla całego narodu.
Prośmy z ufnością o miłosierdzie dla każdej matki, której zabrakło miłości macierzyńskiej.
Prośmy o miłosierdzie dla każdego ojca, który uciekł od odpowiedzialności za życie swego dziecka i nie stanął w jego obronie.

Prośmy o miłosierdzie dla lekarzy i pielęgniarek, których ręce zostały wykorzystane przeciw życiu nienarodzonych dzieci.

Prośmy o miłosierdzie dla ustawodawców, którzy umożliwili zabijanie najmniejszych Polaków.
Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy poprzez procedurę in-vitro niszczą poczęte istoty ludzkie.

Niech naszą modlitwę przebłagalną w imię Jezusa Chrystusa wspierają post i uczynki miłosierdzia.
Niech każdy katolik, do którego dotrze ten apel, włączy się w narodową ekspiację poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachęcajmy innych do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

Niech 27 kwietnia stanie się ogólnonarodowym dniem wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu.

Niech Maryja - Matka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Królowa Polski i Matka Miłosierdzia -
zechce być naszą Przewodniczką i Nadzieją w dziele narodowej pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

 1. Małgorzata Bal - członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 2. Henryk Bejda - redaktor naczelny Miesięcznika Rodzin Katolickich "Cuda i Łaski Boże"
 3. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
 4. Katarzyna Cegielska - redaktor "Naszego Dziennika"
 5. Halina i Czesław Chytrowie - animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kraków
 6. Krzysztof Cyganik - redaktor naczelny "Informatora Pielgrzyma"
 7. dr Rafał Czupryk - historyk, Rzeszów
 8. Józef Dąbrowski - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
 9. dr hab. inż. Joanna Dulińska - redaktor naczelna Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka"
 10. Anna Dyndul - sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 11. lek. med. Barbara Frączek - prezes Stowarzyszenia "Tak Życiu"
 12. prof. dr hab. Piotr Paweł Gach, Lublin
 13. Władysława Goliat - instruktorka diecezjalna Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
 14. Jan Hajduga - prezes Rycerstwa Niepokalanej, Dąbrowa Tarnowska
 15. Kinga Hebda - redaktor naczelna Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga"
 16. Dariusz Hybel - zastępca redaktora naczelnego Magazynu "Głos dla Życia"
 17. Tomasz Januszewski - harcmistrz ZHP, Rzeszów
 18. Małgorzata Jarosiewicz - Fundacja "Misja Rodzinna"
 19. dr Kazimierz Kapera - prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
 20. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 21. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Warszawa
 22. dr inż. Adam Kisiel - redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"
 23. Lidia Klempis - prezes Fundacji "Wiedzieć Jak"
 24. Mirosław Koper - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Obrony Życia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 25. Jacek Kotula - przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Contra In Vitro
 26. Teresa Król - zastępca redaktora naczelnego Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca"
 27. Zofia Kudyba - animatorka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Świdnica
 28. dr Anna Kwiatkowska - prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
 29. Leszek Langer - redaktor naczelny Ogólnopolskiego Magazynu "Serce Innym"
 30. Piotr Mazur - członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Lublinie
 31. prof. dr hab. med. Alina T. Midro, Białystok
 32. dr Henryk Midro - prezes Białostockiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
 33. Bogdan Nowacki - prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia "Evangelium Vitae" w Ełku
 34. Elżbieta Nowokuńska - prezes Zarządu Głównego Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego "Soli Deo"
 35. dr hab. Janina Palus - prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Rodziców
 36. Alina Petrowa-Wasilewicz - przewodnicząca Krajowej Rady Katolików Świeckich
 37. Agnieszka Piwko - redaktor naczelna "Tygodnia Nowosądeckiego"
 38. Bronisław Podosek - członek Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej
 39. dr med. Wanda Półtawska, dr h.c.
 40. prof. dr hab. Andrzej Półtawski �filozof, Kraków
 41. prof. dr hab. med. Ludwika Sadowska, Wrocław
 42. Agata Schonborn - przewodnicząca Akademickiego Ruchu Misyjnego
 43. Rafał Sikora - Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14955, Częstochowa
 44. Rafał Siwek - przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 45. Sławomir Skiba - redaktor naczelny dwumiesięcznika "Polonia Christiana"
 46. Ewa Skwarczyńska - przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Krakowie
 47. Joanna Szałata - współorganizator "Marszu dla Życia" w Szczecinie, kierownik Ośrodka "Z pomocą rodzinie" Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Szczecin
 48. Halina Szydełko - prezes Akcji Katolickiej w Polsce
 49. Kazimierz Świtalski - przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie
 50. dr Beata Trzcińska - prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Kobiet
 51. Arkadiusz Urban - Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14803, Warszawa
 52. Katarzyna Urban - sekretarz redakcji zeszytów problemowych "Służba Życiu"
 53. Maria Weigel-Milleret - prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców
 54. Maria Wilczek - redaktor naczelna miesięcznika "List do Pani"
 55. dr Józef Winiarski - redaktor naczelny Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca"
 56. dr Paweł Wosicki - prezes Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 57. dr inż. Tadeusz Wrona - były prezydent Częstochowy
 58. dr hab. Jadwiga Wronicz - prezes Fundacji Źródło, Kraków
 59. Krystyna Zając - prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. św. G. B. Molli
 60. dr inż. Antoni Zięba - współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

niedziela, 25 kwietnia 2010

VIII Marsz dla Życia przeszedł ulicami Szczecina

Pod hasłem "Armia życia - silniejszy broni słabszego" przeszło w niedzielę ulicami Szczecina - jak szacują organizatorzy - ponad sześć tys. ludzi w VIII Marszu dla Życia. Marsz to manifestacja w obronie każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.Źródło: Szczecin: ulicami miasta przeszedł VIII Marsz dla Życia, wiadomości24.pl, 25.04.2010

Becikowe również dla mam przebywających za granicą

O świadczenie z tytułu urodzenia dziecka będzie mogła się ubiegać również matka, która w czasie ciąży przebywała za granicą albo która urodziła poza terytorium Polski

Najnowsza, uchwalona przez Sejm 5 marca 2010 r., nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych weszła w życie 31 marca 2010 r. (DzU nr 50, poz. 301).

Wprowadza ona nowe, łatwiejsze zasady ubiegania się przez rodziców o tzw. becikowe – jednorazową zapomogę wypłacaną z tytułu urodzenia się dziecka. Zastosowane rozwiązania mają obowiązywać do końca 2011 r., czyli jeszcze przez prawie pełne 21 miesięcy.

Więcej w artykule: Zaświadczenie wystawi lekarz lub położna,rp.pl,21.04.2010

Zobacz też: Becikowe także dla rodzin, które nie złożyły wniosku, rynekzdrowia.pl,14.04.2010

Ulga na dziecko do 25 roku życia

Rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej także wtedy, gdy ich dzieci są już pełnoletnie. Ulga przysługuje do 25. roku życia, pod warunkiem, że osoby te uczą się lub studiują i nie uzyskały dochodów przekraczających w roku podatkowym 3089 zł - informuje Ministerstwo Finansów.

Resort finansów przyznaje w komunikacie, że z ulgą prorodzinną wiążą się wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim rozliczeń w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują do ukończenia 25. roku życia.

MF informuje, że zasady korzystania z ulgi rodzinnej reguluje art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2009 r. ulgę rozlicza się miesięcznie, a odliczeniu podlega kwota 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Więcej w artykule: Ulga na dzieci pełnoletnie, wiara.pl,22.04.2010

Zobacz też: Wyjaśnienie MF w sprawie ulgi prorodzinnej, mf.gov.pl, 22.04.2010

Uczelnie boją się debaty o homoseksualiźmie - w poniedziałek protest przed UW

Władze Uniwersytetu Warszawskiego nie wyraziły zgody na zorganizowanie na terenie uczelni międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce homoseksualizmu.

„Bulwersuje fakt, że uniwersytet, który powinien stać na straży wolności badań naukowych, zajmuje się propagandą i promocją działalności środowisk gejowskich hamując zarówno działalność studencką jak i jakikolwiek głos naukowy sprzeciwiający się homoseksualnej propagandzie” – napisali w specjalnym oświadczeniu organizatorzy konferencji naukowej „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje”, która miała się odbyć w dniu 20 kwietnia br.

Swoje wykłady podczas konferencji mieli wygłosić dr Paul Cameron, z amerykańskiego Family Research Institute oraz Mathias von Gersdorff, członek niemieckiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności oraz szef akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie” („Kinder in Gefahr”).

„Wykład, podczas którego miałyby być prezentowane poglądy przyczyniające się do szerzenia nietolerancji, utrwalania uprzedzeń, jednostronne i bez wartości naukowej (a tego możemy się spodziewać z dotychczasowych wystąpień dr Paula Camerona) byłby sprzeczny z misją Uniwersytetu – napisała prorektor ds. studenckich UW, prof. Marta Kicińska-Habior, w piśmie uzasadniającym brak zgody na zorganizowanie konferencji.

Organizatorzy zauważają z oburzeniem fakt, że „dobrego imienia Uniwersytetu” nie naruszają, propagandowe i skrajnie lewicowe imprezy, konferencje czy debaty organizowane licznie na Uniwersytecie Warszawskim przez środowiska gejowskie. Jako przykład podają wystawę w Bibliotece Uniwersyteckiej, dotyczącą historii homoseksualizmu w XX wieku, zawierającą drastyczne i gorszące zdjęcia, m.in. sceny wieszania więźniów w obozach koncentracyjnych oraz bezwstydne sceny z udziałem osób ze środowiska LGBT.

W związku ze skandaliczną decyzją władz UW, które odwołały międzynarodową konferencję naukową „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje” z udziałem m.in. dr. Paula Camerona, studenckie organizacje działające przy tej uczelni organizują pikietę protestacyjną.

Demonstracja przeciwko łamaniu wolności badań naukowych i propagowaniu homoseksualizmu na UW odbędzie się w poniedziałek, 26 kwietnia, o godz. 11:00, pod bramą główną uczelni, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.


Więcej w artykule: Konferencja na temat homoseksualizmu odwołana, PS, 21.04.2010

Zobacz też: Kto się nie boi doktora Camerona? fronda.pl,23.04.2010

Dr Paul Cameron rzuca wyzwanie Magdalenie Środzie fronda.pl 22.04.2010

Książka "Rewolucja seksualna zagraża dzieciom"

czwartek, 15 kwietnia 2010

Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje - spotkania z dr Cameronem

Zapraszamy Państwa serdecznie na serię wykładów i konferencji poświęconych tematyce homoseksualizmu.

20 IV Warszawa:

Termin: 20 kwietnia (wtorek), godz.: 20.00.

Miejsce: Aula w Starym BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Uniwersytet Warszawski.

Temat: Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje.

Goście:
dr Paul Cameron, Family Research Institute, USA
Mathias von Gersdorff, Kinder in Gefahr, Niemcy

Moderacja: dr Krzysztof Wąsowski, UW.

Organizatorzy: Studenckie Koło Myśli Politycznej UW, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo, Krucjata – Młodzi w Życiu Publicznym.


21 IV Łódź:

Termin: 21 kwietnia (środa), godz.: 17.00

Miejsce: Sala Widowiskowa Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Łodzi, ul. Tuwima 34.

Temat: Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje.

Goście:
dr Paul Cameron, Family Research Institute, USA


27 IV Szczecin:

Termin: 27 kwietnia (wtorek), godz.: 12.00.

Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, sala 114.

Temat: Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje.

Goście:
dr Paul Cameron, Family Research Institute, USA

Organizatorzy: Koło Naukowe Politologii, Krucjata – Młodzi w Życiu Publicznym.


Patronat medialny nad wszystkimi imprezami sprawuje Polonia Christiana


Zobacz też: Spotkania z badaczem homoseksualizmu dr Paulem Cameronem (2009)

Szczeciński Marsz dla Życia przełożony na 25 kwietnia

K. S. "Civitas Christiana"
uprzejmie informuje, iż w związku
z pogrzebem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki Marii
w dniu 18.04.br.
VIII Szczeciński Marsz dla Życia odbędzie się w niedzielę 25.04.2010 r.
o godz. 15.00

poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Konferencja "Sex, drugs, ..., or life. Uzależnij się od życia"

Już po raz szósty Katolicka Młodzież Akademicka w Warszawie obchodzić będzie Dzień Życia. Na 17 kwietnia zaplanowano konferencję od hasłem ,,Sex, drugs, ..., or life. Uzależnij się od życia".

W Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego goście i prelegenci rozmawiać będą na temat wartości ludzkiego życia oraz szczęścia płynącego z przeżywania go w wolności od szkodliwych nałogów i uzależnień.

Przewidziane są dwa bloki konferencji ujmujące problem uzależnień z dwóch punktów widzenia. Pierwszy z nich, rozpoczynający się o godz. 10.15., będzie dotyczył ogólnych zagadnień związanych z różnymi uzależnieniami. Rozpocznie się on wystąpieniem ks. Bogusława Szpakowskiego pt. ,,Czy jest paragraf na złodzieja wewnętrznego? psychologicznie o uzależnieniach". Później spodziewamy się usłyszeć Rafała Porzezińskiego, mówiącego na temat: ,,Jak? Co? Gdzie? Za ile? czyli merytorycznie o uzależnieniach, etapach, objawach". Ostatnim wystąpieniem pierwszej części będzie wypowiedź dr Anety Gawkowskiej na temat: ,,Kobieta jako obiekt pożądania". Przewidziano również czas na dyskusję.

Drugi blok konferencji, poświęcony problemowi uzależnień w życiu artystów, sportowców i osób świata show biznesu.

O godz. 12.30. dr Piotr Kurowski wygłosi referat na temat: ,,Jak nie być więźniem swojego portfela i czasu? o asertywności w biznesie". Tomek Budzyński mówić będzie o świecie show biznesu i wiążących się z nim pokusach. Dr Wanda Półtawska wygłosi wykład na temat: ,,Czy wyzwolony człowiek XXI wieku to człowiek wolny ?".

W niedzielę, 18 kwietnia, w kościele Akademickim Św. Anny zostanie odprawiona Msza Św. w intencji życia, po której odbędzie się turniej piłki nożnej.

Źródło: KAI, 12.04.2010

Zobacz też: Strona SKMA

sobota, 10 kwietnia 2010

Żałoba narodowa po tragicznym wypadku rządowego samolotu

Dziś łączymy się w bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku pod Smoleńskiem, w którym zginęło 96 osób, w tym wybitnych postaci polskiej polityki oraz 7 osób załogi samolotu.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Cześć ich pamięci!


środa, 7 kwietnia 2010

Czy lekarze wrócą do polskich szkół ?

Zaledwie o 3 % dzieci w wieku szkolnym można powiedzieć, że są całkowicie zdrowe. Wśród uczniów nagminnie występują wady postawy, zgryzu, próchnica, kłopoty ze wzrokiem, słuchem, nierozpoznane alergie. Wiele dzieci nie miało podstawowych szczepień ochronnych - alarmuje Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Lekarze chcą, by Ministerstwo Zdrowia utworzyło w szkołach i sfinansowało pediatryczne punkty konsultacyjne. Resort obiecuje wyasygnowanie specjalnych środków, nie określa jednak ich wysokości ani terminu powstania punktów.

Więcej w artykule: Powrót lekarzy do szkół, naszdziennik.pl, 06.04.2010

Wnioski o becikowe do września 2010

Osoby, które nie otrzymały tzw. "becikowego", mają czas na złożenie wniosku do końca września. Matka dziecka musi udowodnić tylko jedną wizytę u lekarza w czasie ciąży.

Po zamieszaniu związanym z obowiązkiem poświadczenia od 1 listopada 2009 r. trzech wizyt u lekarza, w tym jednej przed dziesiątym tygodniem ciąży, ustawodawca kolejny raz zmienił przepisy. Od 31 marca obowiązuje ustawa z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (DzU nr 50, poz. 301).

Wprowadza ona przejściowe przepisy, jakie będą obowiązywać podczas przyznawania becikowego od 31 marca br. do 31 grudnia 2011 r., a także reguły abolicji dla tych, którzy w ostatnich miesiącach becikowego nie otrzymali.

Więcej w artykule: Rodzice mogą jeszcze raz wystąpić o becikowe, rp.pl 03.04.2010

Zobacz też: Kolejne zmiany w przepisach dotyczących "becikowego"

Czy grozi nam handel dziećmi ?

Obawiamy się, że po wejściu w życie nowych przepisów podziemie adopcyjne wyjdzie na powierzchnię – twierdzi Wiesław Dołęgowski z Fundacji Dziecko – Adopcja – Rodzina, która skupia rodziców adopcyjnych. Projekt zmian w środę trafił do Sejmu.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego szczegółowo określa, czym jest handel ludźmi. - Definicja nie uwzględnia jednak tzw. adopcji komercyjnej – zarzuca Dołęgowski. Chodzi o przypadki, w których procedurze adopcji ze wskazaniem zrzeczeniu się prawa do dziecka towarzyszy opłata dla rodziców biologicznych. – To handel ludźmi – ocenia jednoznacznie.

Więcej w artykule: Nowelizacja kodeksu karnego może zalegalizować handel dziećmi, fronda.pl 07.04.2010

Zobacz też: Portal KupDziecko.pl - kampania przeciwko handlowi dziećmi w celach "adopcyjnych"

W piątek głosowanie nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

W piątek Sejm będzie głosował nad projektem uchwały o przemocy domowej. Chociaż prace nad nim trwają, to najbardziej kontrowersyjne fragmenty pozostają niezmienione. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" protestuje w liście otwartym do Marszałka Sejmu, a polityków namawia do głosowania przeciwko ustawie w obecnym kształcie.

– Ustawa sugeruje jakoby rodzina była ogniskiem przemocy – wskazuje Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. - Zmiany wprowadzone do projektu nie usuwają jednak głównych wad ustawy. Projekt, niezgodnie z konstytucyjnym ujęciem rodziny, zalicza do niej wszelkie nieformalne związki osób wspólnie zamieszkujących – dodaje. Dlatego, kierowany przez nią związek wzywa posłów w liście otwartym, by głosowali przeciwko ustawie w zaproponowanej formie.

Więcej w artykule : Nowa wersja ustawy "przemocowej"- niemal bez zmian, fronda.pl 07.04.2010

Zobacz też: Kontrowersje w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wyraź swój sprzeciw wobec projektu "Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"

piątek, 2 kwietnia 2010

Wielkanoc 2012

Polscy rodzice mogą wybrać życie

Polska medycyna dysponuje całościowym programem badań prenatalnych służącym wczesnemu wykrywaniu wad rozwojowych u dziecka. Czy warto z nich skorzystać? Tak, ale tylko po to, by podjąć terapię lub przygotować się na chorobę dziecka. Diagnostyka prenatalna nie powinna być nigdy wykorzystana, by zabijać.

Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel od 20 lat zajmuje się kardiologią dziecięcą i wykrywaniem wad serca u dzieci w fazie prenatalnej. Jest współinicjatorką zorganizowania przy Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (WHD) perinatalnej opieki paliatywnej dla rodzin oczekujących na narodzenia dziecka nieuleczalnie chorego.

W poniedziałek dr Dangel uczestniczyła w zorganizowanej przez ASK Soli Deo debacie "Aborcja - fakty i mity". Przypomniała oczywisty fakt, że początkiem ludzkiego życia jest połączenie komórki jajowej z plemnikiem. Równocześnie zwróciła uwagę, że bardzo wiele aberracji chromosomalnych sprawia, iż embrion nie jest w ogóle zdolny do życia i obumiera albo przed zagnieżdżeniem się w macicy - kiedy kobieta jeszcze nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest w ciąży, albo w ciągu kilku pierwszych tygodni. Przede wszystkim jednak zanegowała nadal powszechnie panującą opinię, że badania prenatalne są wykonywane po to, żeby rodzice mogli podjąć decyzję o dokonaniu aborcji na jak najwcześniejszym etapie życia dziecka.

- Zdarzają się choroby, bo płód jest też człowiekiem. Najsmutniejsze jest, że są one rozpoznawane u dzieci młodych, zdrowych kobiet, które nie chorują, nie mają żadnych obciążeń genetycznych i właściwie nie istnieje żaden powód, żeby ta para miała chore dziecko. Pociesza nas jednak fakt, że coraz więcej tych chorób może być skutecznie wyleczonych, i tak rozumiem rolę diagnostyki prenatalnej: żeby pomóc tym dzieciom - zaznaczyła Dangel.

Podkreśliła, że współczesny stan medycyny pozwala z powodzeniem leczyć szereg wad, nawet skomplikowanych, jak np. niezamknięta jama brzuszna z narządami na wierzchu albo tzw. zespół przetoczenia między płodami, który wcześniej był patologią i prowadził do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, bardzo wczesnego porodu, a ostatecznie zgonu. Teraz odpowiednio wcześnie rozpoznany jest on skutecznie leczony.

Więcej w artykule: Polscy rodzice wybierają życie, ND, 02.04.2010

Zobacz też: Terminacja ciąży oczami niepełnosprawnego


© puls pro-life