wtorek, 27 kwietnia 2010

Narodowy Dzień Pokuty - 27 kwietnia

Kilkadziesiąt osób wyznania katolickiego związanych z polskim środowiskiem obrońców życia i rodziny wystąpiło z apelem, by 27 kwietnia stał się Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka.
Data nawiązuje do kolejnej rocznicy uchwalenia w okresie komunizmu ustawy aborcyjnej (27 kwietnia 1956 r.), której konsekwencje okazały się tragiczne dla naszego kraju. Na skutek obowiązującego prawa, zginęło w Polsce ponad 20 milionów dzieci poczętych. Ten śmiercionośny „marsz” ograniczyła dopiero ustawa z 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Niemniej w Polsce wciąż są zabijane dzieci w okresie prenatalnego rozwoju. Wobec tego nie można pozostać obojętnym. Poniżej publikujemy treść apelu
:

TEKST APELU


Ełk, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2010 r.

27 kwietnia - Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka


27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku - w warunkach komunistycznego terroru - ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, oka-zały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy...


Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za anulowanie zbrodniczej ustawy aborcyjnej, dziękujemy za rosnący w całym społeczeństwie szacunek wobec życia poczętych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II uznawanego za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dziękując Wszechmocnemu Bogu za błogosławieństwo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej polskiej ziemi wskutek zanegowania V Przykazania Bożego "Nie zabijaj!": śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.


Bóg, jedyny Dawca i Pan Życia, poprzez swoich proroków ostrzegał: "Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!". Słudzy Boży: ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i ksiądz kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie ostrzegali przed tragicznymi konsekwencjami tej straszliwej "rzezi niewiniątek", która działa się w naszym kraju.


Bóg - Dawca życia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i pokorą, ale także z wielką ufnością o przebaczenie winnym i o miłosierdzie dla całego narodu.
Prośmy z ufnością o miłosierdzie dla każdej matki, której zabrakło miłości macierzyńskiej.
Prośmy o miłosierdzie dla każdego ojca, który uciekł od odpowiedzialności za życie swego dziecka i nie stanął w jego obronie.

Prośmy o miłosierdzie dla lekarzy i pielęgniarek, których ręce zostały wykorzystane przeciw życiu nienarodzonych dzieci.

Prośmy o miłosierdzie dla ustawodawców, którzy umożliwili zabijanie najmniejszych Polaków.
Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy poprzez procedurę in-vitro niszczą poczęte istoty ludzkie.

Niech naszą modlitwę przebłagalną w imię Jezusa Chrystusa wspierają post i uczynki miłosierdzia.
Niech każdy katolik, do którego dotrze ten apel, włączy się w narodową ekspiację poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachęcajmy innych do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

Niech 27 kwietnia stanie się ogólnonarodowym dniem wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu.

Niech Maryja - Matka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Królowa Polski i Matka Miłosierdzia -
zechce być naszą Przewodniczką i Nadzieją w dziele narodowej pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

 1. Małgorzata Bal - członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 2. Henryk Bejda - redaktor naczelny Miesięcznika Rodzin Katolickich "Cuda i Łaski Boże"
 3. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
 4. Katarzyna Cegielska - redaktor "Naszego Dziennika"
 5. Halina i Czesław Chytrowie - animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kraków
 6. Krzysztof Cyganik - redaktor naczelny "Informatora Pielgrzyma"
 7. dr Rafał Czupryk - historyk, Rzeszów
 8. Józef Dąbrowski - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
 9. dr hab. inż. Joanna Dulińska - redaktor naczelna Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka"
 10. Anna Dyndul - sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 11. lek. med. Barbara Frączek - prezes Stowarzyszenia "Tak Życiu"
 12. prof. dr hab. Piotr Paweł Gach, Lublin
 13. Władysława Goliat - instruktorka diecezjalna Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
 14. Jan Hajduga - prezes Rycerstwa Niepokalanej, Dąbrowa Tarnowska
 15. Kinga Hebda - redaktor naczelna Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga"
 16. Dariusz Hybel - zastępca redaktora naczelnego Magazynu "Głos dla Życia"
 17. Tomasz Januszewski - harcmistrz ZHP, Rzeszów
 18. Małgorzata Jarosiewicz - Fundacja "Misja Rodzinna"
 19. dr Kazimierz Kapera - prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
 20. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 21. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Warszawa
 22. dr inż. Adam Kisiel - redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło"
 23. Lidia Klempis - prezes Fundacji "Wiedzieć Jak"
 24. Mirosław Koper - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Obrony Życia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 25. Jacek Kotula - przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Contra In Vitro
 26. Teresa Król - zastępca redaktora naczelnego Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca"
 27. Zofia Kudyba - animatorka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Świdnica
 28. dr Anna Kwiatkowska - prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
 29. Leszek Langer - redaktor naczelny Ogólnopolskiego Magazynu "Serce Innym"
 30. Piotr Mazur - członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Lublinie
 31. prof. dr hab. med. Alina T. Midro, Białystok
 32. dr Henryk Midro - prezes Białostockiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
 33. Bogdan Nowacki - prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia "Evangelium Vitae" w Ełku
 34. Elżbieta Nowokuńska - prezes Zarządu Głównego Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego "Soli Deo"
 35. dr hab. Janina Palus - prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Rodziców
 36. Alina Petrowa-Wasilewicz - przewodnicząca Krajowej Rady Katolików Świeckich
 37. Agnieszka Piwko - redaktor naczelna "Tygodnia Nowosądeckiego"
 38. Bronisław Podosek - członek Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej
 39. dr med. Wanda Półtawska, dr h.c.
 40. prof. dr hab. Andrzej Półtawski �filozof, Kraków
 41. prof. dr hab. med. Ludwika Sadowska, Wrocław
 42. Agata Schonborn - przewodnicząca Akademickiego Ruchu Misyjnego
 43. Rafał Sikora - Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14955, Częstochowa
 44. Rafał Siwek - przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 45. Sławomir Skiba - redaktor naczelny dwumiesięcznika "Polonia Christiana"
 46. Ewa Skwarczyńska - przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Krakowie
 47. Joanna Szałata - współorganizator "Marszu dla Życia" w Szczecinie, kierownik Ośrodka "Z pomocą rodzinie" Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Szczecin
 48. Halina Szydełko - prezes Akcji Katolickiej w Polsce
 49. Kazimierz Świtalski - przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie
 50. dr Beata Trzcińska - prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Kobiet
 51. Arkadiusz Urban - Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14803, Warszawa
 52. Katarzyna Urban - sekretarz redakcji zeszytów problemowych "Służba Życiu"
 53. Maria Weigel-Milleret - prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców
 54. Maria Wilczek - redaktor naczelna miesięcznika "List do Pani"
 55. dr Józef Winiarski - redaktor naczelny Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca"
 56. dr Paweł Wosicki - prezes Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 57. dr inż. Tadeusz Wrona - były prezydent Częstochowy
 58. dr hab. Jadwiga Wronicz - prezes Fundacji Źródło, Kraków
 59. Krystyna Zając - prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. św. G. B. Molli
 60. dr inż. Antoni Zięba - współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life