niedziela, 25 kwietnia 2010

Uczelnie boją się debaty o homoseksualiźmie - w poniedziałek protest przed UW

Władze Uniwersytetu Warszawskiego nie wyraziły zgody na zorganizowanie na terenie uczelni międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce homoseksualizmu.

„Bulwersuje fakt, że uniwersytet, który powinien stać na straży wolności badań naukowych, zajmuje się propagandą i promocją działalności środowisk gejowskich hamując zarówno działalność studencką jak i jakikolwiek głos naukowy sprzeciwiający się homoseksualnej propagandzie” – napisali w specjalnym oświadczeniu organizatorzy konferencji naukowej „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje”, która miała się odbyć w dniu 20 kwietnia br.

Swoje wykłady podczas konferencji mieli wygłosić dr Paul Cameron, z amerykańskiego Family Research Institute oraz Mathias von Gersdorff, członek niemieckiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności oraz szef akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie” („Kinder in Gefahr”).

„Wykład, podczas którego miałyby być prezentowane poglądy przyczyniające się do szerzenia nietolerancji, utrwalania uprzedzeń, jednostronne i bez wartości naukowej (a tego możemy się spodziewać z dotychczasowych wystąpień dr Paula Camerona) byłby sprzeczny z misją Uniwersytetu – napisała prorektor ds. studenckich UW, prof. Marta Kicińska-Habior, w piśmie uzasadniającym brak zgody na zorganizowanie konferencji.

Organizatorzy zauważają z oburzeniem fakt, że „dobrego imienia Uniwersytetu” nie naruszają, propagandowe i skrajnie lewicowe imprezy, konferencje czy debaty organizowane licznie na Uniwersytecie Warszawskim przez środowiska gejowskie. Jako przykład podają wystawę w Bibliotece Uniwersyteckiej, dotyczącą historii homoseksualizmu w XX wieku, zawierającą drastyczne i gorszące zdjęcia, m.in. sceny wieszania więźniów w obozach koncentracyjnych oraz bezwstydne sceny z udziałem osób ze środowiska LGBT.

W związku ze skandaliczną decyzją władz UW, które odwołały międzynarodową konferencję naukową „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje” z udziałem m.in. dr. Paula Camerona, studenckie organizacje działające przy tej uczelni organizują pikietę protestacyjną.

Demonstracja przeciwko łamaniu wolności badań naukowych i propagowaniu homoseksualizmu na UW odbędzie się w poniedziałek, 26 kwietnia, o godz. 11:00, pod bramą główną uczelni, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.


Więcej w artykule: Konferencja na temat homoseksualizmu odwołana, PS, 21.04.2010

Zobacz też: Kto się nie boi doktora Camerona? fronda.pl,23.04.2010

Dr Paul Cameron rzuca wyzwanie Magdalenie Środzie fronda.pl 22.04.2010

Książka "Rewolucja seksualna zagraża dzieciom"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life